від 20 серпня 2004 року № 507-р

Про схвалення обласної програми

розвитку культури на період до

2007 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 року № 1235 “Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року”:

1. Схвалити обласну програму розвитку культури на період до 2007 року (додається) та подати її обласній раді на затвердження.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, визначеним виконав-цями обласної програми розвитку культури на період до 2007 року, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам при формуванні показників відповідних місцевих бюджетів на 2005-2007 роки передбачати кошти на виконання даної програми у межах наявних фінансових ресурсів та відповідно до законодавства з питань формування місцевих бюджетів.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 20 серпня 2004 року № 507-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку культури на період до 2007 року

І. Загальна частина

За останні роки було зроблено чимало для адаптації сфери культури до нових соціально-економічних умов. З цією метою на рівні держави розроблено і прийнято ряд нових законів, створено відповідні умови для функціонування закладів культури і мистецтв, установ та організацій у цій сфері.

Зусиллями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, всього культурно-мистецького середовища області на початок ХХІ століття вдалося в основному зберегти мережу комунальних закладів культури. Надавалася підтримка бібліотекам, музеям, клубним закладам, мистецьким колективам.

Однак сфера культури в області перебуває у стані, що не повною мірою задовольняє культурні та духовні потреби жителів.

Кризові явища в економіці протягом останнього десятиріччя негативно позначилися, насамперед, на стані матеріально-технічної бази закладів культури. Потребують реформування законодавча база у сфері культури; удосконалення - механізми фінансування та оподаткування закладів культури, залучення інвестицій, підтримки організацій культури усіх видів і форм власності; зміцнення їхньої матеріально-технічної бази.

У зв'язку з цим виникла потреба прийняття на регіональних рівнях програм розвитку культури на період до 2007 року.

Обласна програма розвитку культури на період до 2007 року (далі - програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 2003 року № 1235 “Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року” та у зв'язку із закінченням терміну дії обласної програми розвитку культури на 2003-2004 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2002 року № 143-р “Про оголошення 2003 року Роком культури в Україні”.

ІІ. Мета і основні завдання програми

Метою програми є створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери області.

Основними завданнями програми є:

посилення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем працівників культури і мистецтв;

збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури області;

забезпечення закладів культури і мистецтв сучасною матеріально-технічною базою;

проведення капітальних, поточних ремонтів та реконструкції закладів культури і мистецтв;

поліпшення умов творчої діяльності та побуту майстрів мистецтв, працівників культури, підвищення рівня оплати їх праці;

підтримка, розвиток та пропаганда аматорського мистецтва;

сприяння діяльності місцевих осередків творчих спілок України;

забезпечення подальшого розвитку культур національних меншин області, розвитку фольклору;

поліпшення охорони об'єктів культурної спадщини, музеїв і бібліотек.

ІІІ. Фінансування програми

При формуванні показників відповідних місцевих бюджетів на
2005-2007 роки необхідно передбачати кошти на виконання даної програми в межах наявних фінансових ресурсів та відповідно до законодавства з питань формування місцевих бюджетів.

Загальний обсяг фінансування обласної програми становить 29147,1 тис.грн., у тому числі за рахунок обласного бюджету - 28981,25 тис.грн., позабюджетних коштів - 165,85 тис.грн.

ІV. Механізм управління

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми подають щороку до
20 січня управлінню культури облдержадміністрації інформації про виконання завдань програми.

Управління культури облдержадміністрації координує виконання заходів та щороку до 1 лютого узагальнену інформацію про стан виконання програми надає заступнику голови обласної державної адміністрації.

З метою розв'язання завдань, визначених програмою, передбачається здійснити такі заходи:


п/п

Найменування

Термін вико-нання (роки)

Відповідальний за виконання

Орієн-товний обсяг фінан-сування

(тис.

грн.)

Обласний бюджет

Позабюджетні кошти

Усього

у тому числі

Усьо-го

у тому числі

2005

2006

2007

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І. Збереження та розвиток мережі закладів культури, архівних установ, забезпечення їх сучасною матеріальною базою

1.

Забезпечити в області збере-ження існуючої мережі закла-дів культури та мистецтв

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

1.1.

Забезпечити в області збере-ження існуючих централізо-ваних бібліотечних систем

2005-2007 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

1.2.

Розширити приміщення облас-ного художнього музею та передати приміщення по вул.К.Маркса, 60 та 62 на баланс обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління архітектури та містобудування, управління культури облдержадміністрації, Кіровоградський міськвиконком

100,0

100,0

100,0

1.3.

Створити музей хореографіч-ного мистецтва в приміщенні літературної частини заповід-ника-музею І.К.Карпенка-Карого “Хутір Надія”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

1.4.

Забезпечити будівництво, реконструкцію та ремонт будівель і споруд, у тому числі:

реконструкцію обласного художнього музею

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

400,0

400,0

400,0

капітальний ремонт обласного театру ляльок

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

610,0

610,0

610,0

реставрацію фасаду облас-ного Центру народної творчості

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

700,0

700,0

700,0


капітальний ремонт будівлі обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

272,0

272,0

136,0

136,0

капітальний ремонт будівлі обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

1270,0

1270,0

670,0

300,0

300,0

ремонт будівлі обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

156,0

150,0

100,0

30,0

20,0

6,0

2,0

2,0

2,0

ремонт будівлі, опалювальної та водоканалізаційної мережі обласної філармонії

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

640,0

640,0

288,0

226,0

126,0

ремонт будівлі обласного краєзнавчого музею

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей

300,0

300,0

300,0

ремонт приміщення меморіального музею М.Л.Кропивницького

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей

10,0

10,0

10,0

ремонт опалювальної системи обласного краєзнавчого музею

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей

200,0

200,0

200,0

ремонт покрівлі та системи водовідведення обласного художнього музею

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

9,0

9,0

9,0

виконання гідроізоляційних робіт будівлі обласного художнього музею

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

152,0

152,0

2,0

150,0

переобладнання опалюваль-ної системи обласного художнього музею

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

300,0

300,0

300,0

реставрацію будівлі обласного музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний музично-драматичний театр ім.М.Л.Кропивницького

17000,0

17000,0

5600,0

5600,0

5800,0

виготовлення проектно-кошто-рисної документації для про-ведення капітального ремонту приміщення та ремонту покрів-лі Кіровоградського обласного комунального підприємства “Кіровоградкіновідеопрокат”

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство “Кірово-градкіновідеопрокат”

150,0

150,0

150,0

1.5.

Здійснити ремонтно-відновлю-вальні роботи у закладах куль-тури Бобринецького, Гайво-ронського, Долинського, Мало-висківського, Новгородків-ського, Новоархангельського, Онуфріївського, Петрівського, Світловодського, Устинів-ського районів

2005-2007 роки

Райдержадміністрації

1.6.

Будівництво автономної котельні Гайворонського районного Будинку культури

2005 рік

Гайворонська райдерж-адміністрація

1.7.

Добудова Млинківського сільського Будинку культури Онуфріївського району

2005-2007 роки

Онуфріївська райдерж-адміністрація

1.8.

Здійснення ремонтів та реконструкції музеїв історії с.Глодоси, с.Рівне, с.Іванівка, с.Комишувате Новоукраїн-ського району

2005-2007 роки

Новоукраїнська рай-держадміністрація, місцеві ради

1.9.

Придбання сучасних технічних засобів комп'ютерного, сценіч-ного обладнання, меблів, у тому числі для:

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

135,2

133,2

48,8

72,2

12,2

2,0

2,0

обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

101,5

101,5

30,9

43,85

26,75

обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

75,9

72,1

72,1

3,8

3,8

обласного театру ляльок

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

179,0

179,0

58,0

121,0

обласної філармонії

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

249,0

249,0

59,0

90,0

100,0

обласного музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний музично-драматичний театр ім.М.Л.Кропивницького

15,0

10,5

3,5

3,5

3,5

4,5

1,5

1,5

1,5

обласного Центру народної творчості

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації

43,0

43,0

10,0

33,0

обласного краєзнавчого музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

29,0

29,0

11,0

11,0

7,0

обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

195,0

195,0

100,0

50,0

45,0

обласного комунального підприємства “Кіровоградкіно-відеопрокат”

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

40,0

40,0

40,0

1.10.

Поповнення бібліотечних фондів для:

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

183,0

178,4

89,3

89,1

4,6

2,3

2,3

обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

880,0

840,0

420,0

420,0

40,0

20,0

20,0

обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

128,4

126,0

63,0

63,0

2,4

1,2

1,2

1.11.

Придбання фільмокопій з правом публічного відеопоказу

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство “Кірово-градкіновідеопрокат”

20,0

15,0

10,0

5,0

5,0

5,0

1.12.

Придбання автотранспорту, у тому числі для:

обласного театру ляльок

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

205,0

205,0

205,0

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

40,0

40,0

40,0

обласного художнього музею

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

40,0

40,0

40,0

обласної філармонії

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації

40,0

40,0

40,0

1.13.

Придбання ліцензованого програмного забезпечення, у тому числі для:

обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації

24,6

24,6

24,6

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

8,9

8,9

8,9

1.14.

Забезпечення доступу до вітчизняної та зарубіжної інформації, до бази даних публікацій засобів масової інформації для обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

12,0

12,0

4,0

4,0

4,0

1.15.

Забезпечення постійного доступу до мережі Інтернет та підтримка діяльності Інтернет-центрів для:

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

54,0

54,0

18,0

18,0

18,0

обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

64,8

43,2

21,6

21,6

21,6

21,6

обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

12,0

12,0

6,0

6,0

обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

6,0

6,0

2,0

2,0

2,0

1.16.

Забезпечити районні архівні установи сучасними технічни-ми засобами у Бобринецько-му, Вільшанському, Долин-ському, Знам'янському, Кіро-воградському, Компаніїв-ському, Маловисківському, Новгородківському, Новоар-хангельському, Новоукраїн-ському, Олександрівському, Онуфріївському, Петрівсько-му, Світловодському, Ульянов-ському, Устинівському районах

2005-2007 роки

Райдержадміністрації

1.17.

Здійснити придбання житла для запрошених артистів та акторів, у тому числі для:

обласного музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

415,0

415,0

195,0

90,0

130,0

обласної філармонії

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

60,0

60,0

30,0

30,0

ІІ. Сприяння діяльності місцевих осередків творчих спілок України

1.

Сприяти роботі членів обласних творчих спілок, що мешкають в регіонах області

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2.

Здійснити закупку творів мистецтва для фондів:

обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації,

50,0

50,0

20,0

20,0

10,0

обласного краєзнавчого музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей

0,6

0,45

0,15

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

3.

Провести семінар співробітників музеїв та конференцію краєзнавців

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей,обласна спілка краєзнавців

5,0

5,0

1,5

1,5

2,0

4.

Здійснити видання збірки наукових робіт краєзнавців Кіровоградщини

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей

2,5

2,5

2,5

5.

Видати довідник про лауреатів обласної премії в галузі краєзнавства ім.В.М.Ястребова

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей,обласна спілка краєзнавців

2,5

2,5

2,5

6.

Організувати художню виставку самодіяльної майстрині з смт Новгородки Лариси Зоріної

2005 рік

Новгородківська райдержадміністрація, обласний художній музей

7.

Видати збірку творів та документів В.М.Ястребова з фондів та бібліотеки обласного краєзнавчого музею

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей, обласна спілка краєзнавців

5,0

5,0

2,5

2,5

8.

Проведення конкурсів, фестивалів, виставок

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народ-ної творчості, обласні відділення творчих спілок

150,0

150,0

50,0

50,0

50,0

9.

Провести обласний зліт молодих журналістів

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласна спілка журналістів

2,0

2,0

2,0

10.

Здійснювати видання літературно-мистецького журналу “Вежа”

2005-2007 роки

Обласна спілка письменників України”

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

11.

Здійснити видання доробків членів літоб'єднання,які мають перспективи на вступ в члени Національної спілки письменників України

2005-2007 роки

Обласне літоб”єднання “Степ”

5,0

5,0

2,0

1,0

2,0

12.

Створити майстерню для художника-аматора Н.І.Падурської

2005 рік

Добровеличківська райдержадміністрація

ІІІ. Поліпшення умов творчої діяльності та побуту майстрів мистецтв, працівників культури, підвищення рівня оплати їх праці

1.

Забезпечити дотримання норм законодавства щодо оплати праці та соціальних гарантій працівників культури

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2.

Здійснювати реалізацію квоти направлення сільської молоді регіону до вищих навчальних закладів культури через їх цільовий набір шляхом проведення профорієнтаційної роботи

2005-2007 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

3.

Сприяти забезпеченню вико-нання вимог працевлаштуван-ня випускників вищих навчаль-них закладів культури, які навчаються за державним замовленням

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІV. Забезпечення подальшого розвитку культур національних меншин

1.

Проводити фестиваль національних культур

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

60,0

60,0

20,0

20,0

20,0

2.

Проводити дні національних культур

2005-2007 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

3.

Сприяти створенню та діяльності центрів культури національних меншин

2005-2007 роки

Управління у справах національностей, мігра-ції та релігій облдержад-міністрації, райдержад-міністрацїї, міськвикон-коми

4.

Сприяти участі творчих колек-тивів національних меншин у міжнародних, всеукраїнських мистецьких акціях (конкурсах, фестивалях)

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

5.

Створити при Добровелич-ківській школі мистецтв болгарський фольклорний ансамбль та забезпечити сценічними костюмами

2005 рік

Добровеличківська райдержадміністрація

V. Розвиток фольклору, народних ремесел

1.

Придбати обладнання для запису фольклору для обласного Центру народної творчості

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

8,0

8,0

8,0

2.

Організувати та провести фольклорні експедиції до районів області з метою запису фольклору

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

10,5

10,5

3,5

3,5

3,5

3.

Виготовити за підсумками фольклорних експедицій альбом з двох компакт-дисків

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

15,0

15,0

15,0

4.

Підготувати та видати за матеріалами фольклорних експедицій 1990-2005 років:

книгу “Історія та звичаї с.Підлісне” Олександрівського району у розповідях та піснях Марії Кузьменко (тираж
1000 прим.)

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

10,0

10,0

10,0

антологію пісенного фольклору Кіровоградської області (тираж 1000 прим.)

2007 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

10,0

10,0

10,0

5.

Провести науково-практичну конференцію збирачів фольк-лору, керівників провідних фольклорних колективів “Музичний фольклор Центральної України”

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

11,5

11,5

11,5

6.

Виготовити виставкове облад-нання для проведення облас-них виставок образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

7,0

7,0

7,0

7.

Проводити обласний конкурс робіт народних майстрів з подальшою закупкою кращих творів для фондів обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

6,0

6,0

2,0

2,0

2,0

8.

Поповнювати та популяризу-вати бібліотечні фонди з питань фольклору, народні ремесла для:

2005-2007 роки

обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

3,3

3,0

1,0

1,0

1,0

0,3

0,1

0,1

0,1

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

9.

Популяризувати розвиток осередків традиційних народ-них промислів шляхом прове-дення Тижня”Народні традиції та культура рідного краю”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

10.

Сприяти збереженню фольк-лору, народних ремесел в селах Трепівка, Мошорине, Богданівка

2005-2006 роки

Знам'янська райдержадміністрація

11.

Створити на базі Вівсяників-ського сільського будинку культури Вільшанського району школи для розвитку народних ремесел

2007 рік

Вільшанська

райдержадміністрація

12.

Створити народний самоді-яльний фольклорний колектив “Джерело” на базі Ульянов-ського районного будинку культури

2006 рік

Ульяновська

райдержадміністрація

13.

Передбачити в місцевих бюд-жетах кошти на придбання творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва з метою поповнення фондів місцевих музеїв

2005-2007 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

VІ. Поліпшення охорони об'єктів культурної спадщини, музеїв, бібліотек.

Удосконалення управління охороною культурної спадщини та збереження пам”яток Музейного фонду України

1.

Здійснювати реалізацію Комплексної програми паспортизації пам'яток історії та культури

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2.

Здійснити реставрацію музей-них предметів, що потребують першочергового втручання, з основного фонду та колекції О.Ільїна обласного краєзнав-чого музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей

40,0

40,0

13,3

13,3

13,4

3.

Здійснити фотофіксацію унікальних музейних предметів

2005,

2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей, обласний худож-ній музей

2,0

2,0

1,0

0,5

0,5

4.

Реставрація унікальних музейних предметів

2005-2007 ркои

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

110,0

110,0

50,0

30,0

30,0

5.

Укладання охоронних догово-рів на пам'ятки історії, архео-логії та монументального мистецтва

2005-2006 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

6.

Виготовлення та встановлен-ня охоронних знаків та охорон-них дошок на пам'ятки історії, археології та монументаль-ного мистецтва

2005-2007 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

7.

Здійснити ремонт та реставрацію зіпсованих видань фонду обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

1,2

1,2

0,6

0,6

8.

Придбання обладнання для проведення консервації та репрографії фондів та рестав-раційно-палітурних робіт, збереження рідкісних і цінних видань обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

90,0

90,0

45,0

45,0

9.

Встановлення охоронної сигналізації, підключення на пульт охорони:

обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

30,0

30,0

16,0

7,0

7,0

обласної філармонії

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

108,0

108,0

108,0

обласного художнього музею

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

102,0

102,0

80,0

22,0

10.

Заключити договір на охорону підрозділом ДСО управління МВС України в області:

обласної філармонії

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

165,0

165,0

55,0

55,0

55,0

обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний художній музей

165,0

165,0

55,0

55,0

55,0

11.

Придбання технічних засобів з метою забезпечення пожежної та охоронної безпеки закладів, будівель, споруд для:

Кіровоградського обласного комунального підприємства “Кіровоградкіновідеопрокат”

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації

15,3

15,3

15,3

обласного художнього музею

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

19,0

19,0

10,0

5,0

4,0

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

13,6

13,6

8,2

4,7

0,7

обласної філармонії

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації

40,0

40,0

20,0

10,0

10,0

VІІ. Організація проведення масових заходів по культурному обслуговуванню населення

1.

Проведення Всеукраїнського тижня дитячої книги в області

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2.

Проведення циклу заходів “Бібліотека. Молодь. Творча особистість” (конкурси, презентації, творчі зустрічі, вечори-портрети)

2007 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

1,0

0,8

0,8

0,2

0,2

3.

Провести:

творчий звіт майстрів мистецтв та колективів художньої самодіяльності області в м.Києві

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації

500,0

500,0

500,0

фестиваль вокально-хорового мистецтва “Калиновий спів”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

45,0

45,0

15,0

15,0

15,0

обласне свято духовного співу “Молюсь за тебе, Україно”

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

10,0

10,0

10,0

обласні виставки образотвор-чого мистецтва в рамках фес-тивалю вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів”, свята духовного співу “Молюсь за тебе, Україно” та до Дня незалежності України

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

20,0

20,0

7,5

5,0

7,5

обласні фотовиставки “Погляд-2005, 2006, 2007”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

9,0

9,0

3,0

3,0

3,0

літературно-мистецьке свято “В сім'ї вольній, новій”

2005 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

10,0

10,0

10,0

обласну культурно-мистецьку акцію “Майстри мистецтв - дітям”

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

39,0

30,0

10,0

10,0

10,0

9,0

3,0

3,0

3,0

обласне свято хореографіч-ного мистецтва “Весняні ритми”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

обласне свято музики

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

10,0

10,0

10,0

свято фольклору “Невичерпні джерела”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

обласне свято “Театральна весна Кіровоградщини”

2006-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

12,0

12,0

6,0

6,0

обласне свято козацької слави

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

обласний конкурс майстрів розмовного жанру

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

9,0

9,0

3,0

3,0

3,0

обласний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної музики “Червона рута”

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

5,0

5,0

5,0

обласний конкурс театрів малих форм

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості

5,0

5,0

5,0

культурно-мистецьку акцію “Майстри мистецтв - трудівникам села”:

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, театрально-видовищні заклади

обласною філармонією

2005-2007 роки

60,0

60,0

20,0

20,0

20,0

обласним музично-драматичним театром ім.М.Л.Кропивницького

2005-2006 роки

38,8

34,8

17,4

17,4

4,0

2,0

2,0

обласним театром ляльок

2005-2006 роки

3,0

3,0

1,5

1,5

концертні зустрічі під рубрикою “Наші земляки - майстри мистецтв України”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

39,0

30,0

10,0

10,0

10,0

9,0

3,0

3,0

3,0

Новорічні ранки, шоу для дітей-інвалідів, сиріт, з багатодітних сімей:

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, театрально-видовищні заклади

обласною філармонією

75,0

75,0

25,0

25,0

25,0

обласним музично-драматичним театром ім.М.Л.Кропивницького

30,0

14,0

7,0

7,0

16,0

8,0

8,0

обласним театром ляльок

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

Всеукраїнське свято театрального мистецтва “Вересневі самоцвіти”:

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласні театрально-видовищні заклади

обласним музично-драматичним театром ім.М.Л.Кропивницького

100,0

80,0

40,0

40,0

20,0

10,0

10,0

обласним театром ляльок

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

фестиваль “Травневі музичні зустрічі”

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

60,0

45,0

15,0

15,0

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

звітні концерти, творчі вечори колективів та солістів “Експромт - 5 років”

2006 рік

Управління культури облдержадміністрації, обласна філармонія

10,0

10,0

10,0

участь у фестивалі “В гостях у Гоголя”, м.Полтава

2005-2006 роки

Управління культури облдержадміністрації, обласний музично-драматичний театр ім.М.Л.Кропивницького

6,0

4,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

фестиваль-конкурс дитячого хорового співу “Золотий Орфей”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, Кіровоградське музичне училище

19,8

19,8

6,6

6,6

6,6

Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах “Провесінь”

2005-2007 роки

Управління культури облдержадміністрації, Кіровоградське музичне училище

38,4

38,4

12,8

12,8

12,8

УСЬОГО

28056,6

27890,75

10835,95

9077,6

7977,2

165,85

59,35

68,05

38,45

______________________________

1

2

3

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13