від 25 серпня 2004 року № 511-р

Про розробку проекту обласної програми

розвитку малого підприємництва

на 2005-2006 роки

З метою створення належних умов для реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян області, подолання проблем безробіття, посилення ролі малого підприємництва у зміцненні економіки області та на виконання законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та доручення Кабінету Міністрів України від 25 березня 2004 року № 12689/1:

1. Головному управлінню економіки із залученням інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, міськвиконкомів і райдержадміністрацій забезпечити розробку проекту обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам дотримуватись неухильного виконання вимог законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу, здійснити заходи щодо зростання показників кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення та темпів зростання кількості малих підприємств до середньодержавного рівня - 8,0 відсотка.

3. Головному управлінню сільського господарства та продовольства, головному управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, управлінню житлово-комунального господарства, управлінню освіти і науки, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації розробити заходи щодо зростання кількості малих підприємств у сільському господарстві, транспорті і зв'язку, сфері колективних, громадських та особистих послуг, готельному господарстві, освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги.

4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України здійснити заходи щодо вдосконалення механізму видачі документів дозвільного характеру на провадження підприємницької діяльності шляхом застосування принципів “єдиного вікна”.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам забезпечити дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

6. Зобов'язати районні державні адміністрації та рекомендувати міськвиконкомам розробити місцеві програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки, передбачити заходи щодо фінансової підтримки підприємництва за рахунок місцевих бюджетів.

7. Затвердити план-графік підготовки проекту обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки (додається).

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 серпня 2004 року № 511-р

ПЛАН-ГРАФІК

підготовки проекту обласної програми розвитку

малого підприємництва на 2005-2006 роки

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Хто контролює

1

2

3

4

5

1.

Підготувати перелік основних показників проекту обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки у розрізі міст і районів, галузей і сфер діяльності та довести їх до виконавців

Вересень

2004 року

Головне управління

економіки

облдержадміністрації

Мартинюк І.В.

2.

Розробити та надати головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції до основних показників проекту обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки, заходів щодо її реалізації в розрізі міст і районів (відповідних галузей) та надати пояснювальні записки

До 20 вересня 2004 року

Міськвиконкоми, райдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміні-страції, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови

облдержадміністрації згідно з розподілом

функціональних повноважень

3.

Узагальнити пропозиції та розробити проект обласної програми розвитку малого

підприємництва на 2005-2006 роки

До 15 листопада

2004 року

Головне управління економіки

облдержадміністрації

Мартинюк І.В.

4.

Внести на розгляд та обговорення Коорди-наційної ради з питань розвитку малого підприємництва при облдержадміністрації проект обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки та внести зміни і доповнення до проекту

До 20 листопада

2004 року

Головне управління економіки

облдержадміністрації, члени Координаційної ради

Мартинюк І.В.

5.

Внести проект обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки на розгляд колегії облдержадміністрації

До 30 листопада 2004 року

Головне управління економіки

облдержадміністрації

Мартинюк І.В.

6.

Провести захист проекту обласної програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки у Держпідприємництві

Грудень

2004 року

Головне управління економіки

облдержадміністрації

Мартинюк І.В.

7.

Доопрацювати проект обласної програми розвитку малого підприємництва на

2005-2006 роки з урахуванням зауважень та пропозицій колегії облдержадміністрації, підготувати необхідні супровідні документи та внести її на розгляд обласної ради

Грудень

2004 року

Головне управління економіки

облдержадміністрації

Мартинюк І.В.

_________________________

2

2

1

2

3

4

5