від 25 серпня 2004 року № 519-р

Про новий склад обласної

евакуаційної комісії

У зв'язку з кадровими змінами та з метою підвищення ефективності роботи по реалізації положень Методичних рекомендацій МНС України щодо планування і порядку проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру:

1. Затвердити новий склад обласної евакуаційної комісії згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2003 року № 731-р “Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 лютого 2002 року №70-р “ Про організацію евакуації населення області у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 серпня 2004 року № 519-р

С К Л А Д

обласної евакуаційної комісії

Голова комісії

ГРІНЧЕНКО
Сергій Анатолійович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Відповідальний секретар комісії

ЛИХОНІС

Петро Миколайович

-

начальник управління планування заходів цивільної оборони - начальник відділу опера-тивного планування головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

Секретар комісії

ПЛАЧИНДА

Олександр Іванович

-

головний спеціаліст відділу оперативного планування головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Помічники голови комісії з питань:

медичного забезпечення евакозаходів

СКРИПНИК
Олександр Анатолійович

-

начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління охорони здоров”я облдержадміністрації

торгівлі, харчування та побутового обслуговування еваконаселення

СУХОНОСЕНКО

Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу внутрішньої торгівлі управ-ління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ТРИКОЗЕНКО
Григорій Миколайович

-

заступник голови правління облспоживспілки (за згодою)

соціального захисту еваконаселення

ДОГАРОВ
Олександр Васильович

-

перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

інформаційного забезпечення

МОЩИНСЬКИЙ

Володимир Миколайович

-

перший заступник генерального директора обласної державної телерадіокомпанії

забезпечення пально-мастильними матеріалами

МОГИЛЕВСЬКИЙ
Микола Васильович

-

головний інженер ВАТ “Кіровограднафто-продукт”

представник обласного військкомату

ДОНСЬКИЙ
Віктор Миколайович

-

заступник начальника відділу обласного військового комісаріату

І. Група планування та обліку еваконаселення

Начальник групи

ГАРНИК
Наталія Леонідівна

-

перший заступник начальника обласного управління статистики

Члени групи:

ПОПЕЛЮХ

Олена Михайлівна

-

головний спеціаліст відділу головного управління економіки облдержадміністрації

ПЕТРЕНКО

Валерій Володимирович

-

начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та адміністративно-господар-ської діяльності головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

СУЛІГАН

Володимир Іванович

-

заступник начальника управління цивільного захисту - начальник відділу інженерно-технічного захисту та евакуаційних заходів головного управління МНС України в Кіровоградській області

ІІ. Група розміщення еваконаселення

Начальник групи

ГОНЧАРОВ
Віктор Іванович

-

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадмініст-рації

Члени групи:

БЕЛІЧЕНКО
Євген Володимирович

-

заступник начальника управління - начальник обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації

ГАПОНОВ
Борис Васильович

-

головний інженер ВАТ “Кіровоградський облсількомунгосп” (за згодою)

КРАСНЮК
Людмила Василівна

-

начальник відділу благоустрою, комунального обслуговування та житлової політики управ-ління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ІІІ. Група транспортного забезпечення

Начальник групи

ВИСОЦЬКИЙ

Олександр Петрович

-

начальник відділу транспорту і зв'язку управління промисловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації

Члени групи:

БОРТКЕВИЧ

Юрій Миколайович

-

заступник начальника відділу перевезень Знам”янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці (за згодою)

БЕЛІНСЬКИЙ
Дмитро Григорович

-

заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кірово-градській області дочірнього підприємства “Кіровоградський облавтодор” (за згодою)

СІРОТІН

Анатолій Миколайович

-

заступник начальника Кіровоградського обласного автотранспортного управління

ІV. Група охорони громадського порядку

Начальник групи

ТАРАН
Анатолій Анатолійович

-

начальник відділу інформаційних технологій управління МВС України в області (за згодою)

Члени групи:

ВІТЮГОВ

Олег Анатолійович

-

начальник відділу адміністративної служби міліції управління МВС України в області (за згодою)

ГОНЧАРЕНКО
Володимир Олександрович

-

начальник відділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб управління МВС України в області (за згодою)

СТЕЦЕНКО

Іван Олексійович

-

заступник начальника відділу ДАІ управління МВС України в області (за згодою)

V. Група оповіщення та зв'язку

Начальник групи

НІКІТІН
Микола Васильович

-

заступник начальника центру технічної експлуатації місцевого телефонного зв”язку Кіровоградської філії ВАТ “Укртелеком” (за згодою)

Члени групи:

ЗАПАРІЙ
Ольга Володимирівна

-

заступник начальника відділу експлуатації та розвитку мереж Кіровоградської філії ВАТ “Укртелеком” (за згодою)

КАЛЬКО
Алла Іванівна

-

провідний інженер відділу по роботу зі споживачами Кіровоградської філії ВАТ “Укртелеком” (за згодою)

МУНЬШИН
Владислав Михайлович

-

головний інженер обласного радіотелеві-зійного передавального центру

СОШНІКОВ
Олег Олексійович

-

інженер I категорії відділу експлуатації та розвитку мереж Кіровоградської філії ВАТ “Укртелеком” (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2

1

4

Продовження додатка