від 30 серпня 2004 року № 526-р

Про організацію виставки-презентації

Кіровоградської області в НК

"Експоцентр України”

На підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації”, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 13649 та з метою пропаганди здобутків місцевих товаровиробників, науково-технічних досягнень, сприяння розширенню господарських, економічних і гуманітарних зв'язків:

1. Обласному організаційному комітету з питань виставкової діяльності забезпечити підготовку та участь області у виставці-презентації Кіровоградської області 13-16 жовтня 2004 року в Національному комплексі "Експоцентр України”.

2. Затвердити:

заходи по підготовці та участі у виставці-презентації Кіровоградської області 13-16 жовтня 2004 року в НК "Експоцентр України” (додаються);

кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та участю у виставці-презентації Кіровоградської області, у сумі 92,5 тис.грн. (додається).

3. Зобов'язати райдержадміністрації та запропонувати міськвиконкомам забезпечити участь провідних підприємств, установ та організацій у виставці-презентації Кіровоградської області.

4. Управлінню культури облдержадміністрації організувати проведення концертів на відкритому майданчику біля павільйону № 4 Національного комплексу "Експоцентр України” під час офіційного відкриття та роботи виставки-презентації.

5. Визначити головною організацією по забезпеченню участі у виставці-презентації Кіровоградської області управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації.

6. Фінансування видатків проводити за рахунок коштів учасників виставки-презентації та обласного бюджету на виставкову діяльність.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 серпня 2004 року № 526-р

ЗАХОДИ

по підготовці та участі у виставці-презентації

Кіровоградської області 13-16 жовтня 2004 року

в НК "Експоцентр України”

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Провести розширене засідання обласного організаційного комітету з питань виставкової діяльності за участю заступників голів райдерж-адміністрацій та міських голів

Осауленко О.О.,

Бойко А.Я.

До 31 серпня 2004 року

2.

Розробити та затвердити тематико-експозиційний план участі у виста-вці-презентації Кіровоградської області та направити його в НК "Експоцентр України”

Бойко А.Я.

У встановлений термін

3.

Визначити перелік підприємств, організацій та установ області - учасників виставки-презентації та зразки їх продукції для експонування

Бойко А.Я., Ніколаєнко В.Г.,

Твердоступ О.Л.,

Куліковський Ю.Є.,

Компанієць Ю.І.,

Приліпко В.І., міськвикон-коми, райдержадміністрації

До 5 вересня 2004 року

4.

Довести до відома учасників виставки-презентації умови і вимоги щодо її проведення

- " -

До 5 вересня

2004 року

5.

Виготовити інформаційно-рекламні матеріали про історію та сьогоден-ня області, її економічний потенціал і перспективи розвитку та забезпе-чити висвітлення їх під час прове-дення виставки-презентації

Лобус С.П., Волков І.В.,

Омельчук С.І., Бойко А.Я.,

міськвиконкоми, райдерж-адміністрації

До 15 вересня

та з 13 по

16 жовтня

2004 року

6.

Підготувати та представити обласному оргкомітету з питань виставкової діяльності ескіз регіональної експозиції на виставці-презентації

Черній В.П.

До 10 вересня 2004 року

7.

Забезпечити художнє оформлення експозиції області

Черній В.П.

До 12 жовтня 2004 року

8.

Підготувати та надати обласному оргкомітету з питань виставкової діяльності пропозиції щодо проведення культурної програми під час проведення виставки-презентації та офіційного відкриття

Компанієць Ю.І.

До 5 вересня 2004 року

9.

Вирішити питання забезпечення учасників виставки-презентації комплектом ліків та медичних препаратів для надання у разі необхідності їм першої медичної допомоги

Бондаренко В.В.

До 8 жовтня 2004 року

10.

Вирішити питання щодо оренди обладнання, виставкових площ, місць у готелях м.Києва для учасників виставки-презентації

Бойко А.Я.

До 20 вересня 2004 року

11.

Розробити та довести до відома учасників виставки-презентації графік завезення експонатів у НК "Експоцентр України”

Бойко А.Я. разом з оргкомітетом

До 1 жовтня 2004 року

12.

Підготувати та надати управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації матеріали для включення у каталог учасників виставки- презентації

Міськвиконкоми

райдержадміністрації

У встановлені терміни

13.

Підготувати список осіб, запрошених відвідати виставку-презентацію Кіровоградської області

Бойко А.Я.

До 25 вересня 2004 року

14.

Забезпечити виготовлення рекламно-іміджевої продукції, бланків запрошень, каталогу учасників виставки-презентації, інших інформаційних матеріалів, що стосуються роботи виставки

Бойко А.Я.

До 25 вересня 2004 року

15.

Забезпечити належне представ-лення регіонів Кіровоградщини у виставці-презентації Кіровоград-ської області

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації

З 13 по

16 жовтня

2004 року

16.

Визначити кращих учасників виставки-презентації та внести пропозиції щодо їх відзначення

Обласний оргкомітет з питань виставкової діяльності

До 15 жовтня 2004 року

________________________


2

2

1

2

3

4