від 31 серпня 2004 року № 531-р

Про стан правопорядку в області

та заходи щодо його поліпшення

Недостатній рівень координації дій місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів щодо реалізації вимог Указу Президента України від
25 грудня 2000 року № 1376 “Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки” негативно вплинув на стан попередження та протидії злочинності в області.

Аналіз стану охорони правопорядку свідчить про тенденцію до зростання кількості злочинів загальнокримінальної спрямованості, у тому числі тяжких та особливо тяжких видів.

У загальній структурі злочинності домінують злочини, які носять корисливо-насильницьку спрямованість.

Протягом січня-червня 2004 року в області на 36,9 відс. зросла кількість зареєстрованих заяв і повідомлень громадян про правопорушення та пригоди.

На 18 відс. збільшилася кількість осіб, які загинули в результаті скоєння злочинів.

Збільшилася кількість злочинних посягань на життя і здоров'я громадян, зокрема умисних вбивств, у Світловодському, Знам'янському, Новомиргородському, Бобринецькому, Голованівському, Вільшанському, Ульяновському, Устинівському районах та Ленінському районі м.Кіровограда; тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть потерпілих, - у Компаніївському, Олександрівському, Добровеличківському, Долинському, Новоукраїнському, Ульяновському районах, Кіровському районі м.Кіровограда, та в м.Олександрії; розбійних нападів - у Гайворонському, Бобринецькому, Добровеличківському, Маловисківському, Новоархангельському, Петрівському, Ульяновському, Світловодському, Знам'янському районах.

Зростає рецидивна злочинність та число злочинів, скоєних у громадських місцях.

Продовжується загострення оперативної обстановки в підлітковому середовищі.

За перше півріччя 2004 року неповнолітніми та за їх участю вчинено
457 кримінальних діянь, що на 32,4 відс. більше ніж за аналогічний період
2003 року. З початку року кількість повторних злочинів, скоєних неповнолітніми особами, збільшилася на 127,8 відс. Складною соціальною проблемою залишається дитяча бездоглядність та безпритульність.

Незважаючи на те, що органами та підрозділами внутрішніх справ області з року в рік значно більше викривається фактів незаконного обігу наркотиків, в області продовжує поширюватися незаконне розповсюдження наркотичних засобів, їх немедичне вживання. Збільшується кількість хворих на наркоманію.

Неповною мірою відповідає вимогам Указу Президента України від
18 лютого 2002 року № 143 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” стан утримання вулиць, доріг та залізничних переїздів області.

У зв'язку з незадовільним станом вулично-шляхової мережі у 2,5 раза зросла кількість автопригод. Допущено зростання автоаварій у містах: Олександрії - на 162 відс, Кіровограді - на 65,5 відс. та районах: Маловисківському - на 66,7 відс., Новгородківському - на 500 відс., Новомиргородському - на 80 відс., Новоукраїнському - на 41,7 відс., Онуфріївському - на 133,3 відс.

Число загиблих та поранених зросло відповідно на 21,4 відс. та 28,4 відс.

Однією з причин, що негативним чином впливає на стан правопорядку та громадської безпеки в області, є недостатній рівень фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів управління МВС України в області.

Лише окремі міськвиконкоми та райдержадміністрації здійснюють фінансування правоохоронних заходів міських та районних програм профілактики злочинності. Переважна більшість райдержадміністрацій та міськвиконкомів не надає допомоги відповідним міськрайвідділам управління МВС України в області у зміцненні їх матеріально-технічної бази, чим порушує вимоги частини п'ятої статті 11 Указу Президента України від 18 лютого
2002 року № 143 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”.

Територіальними підрозділами управління МВС України в області, міськвиконкомами та райдержадміністраціями ведеться недостатня робота щодо приведення ізоляторів тимчасового тримання до вимог Європейської Конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення виконання в області Указу Президента України від
25 грудня 2000 року № 1376 “Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки”, ст.11 Указу Президента України від 18 лютого 2002 року № 143 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1120 “Про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки”:

1. Визнати роботу райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань профілактики злочинності на відповідних територіях недостатньою.

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам:

у вересні-жовтні 2004 року провести засідання колегій, міськвиконкомів, на яких проаналізувати стан охорони прав і свобод громадян на відповідних територіях, визначити заходи щодо зміцнення законності і правопорядку, надання органам внутрішніх справ допомоги в охороні громадського порядку та зміцненні їх матеріально-технічної бази;

відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції” вжити заходів щодо створення місцевої міліції та передбачити відповідні видатки у місцевих бюджетах на її утримання;

забезпечити дієвий особистий контроль за станом виконання указів Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376 “Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки”, від 18 лютого 2002 року № 143 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, відповідних розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 25 січня 2001 року № 20-р, від 15 березня 2003 року № 104-р;

організувати ефективну роботу спостережних комісій, зокрема щодо надання реальної допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарань, широкого залучення громадськості до профілактики злочинності серед раніше засуджених осіб.

3. Рекомендувати начальнику управління МВС України в області
Ноніку В.В. вжити додаткових заходів щодо посилення охорони прав і свобод громадян, забезпечення адекватної протидії злочинності, безумовного виконання вимог Президента України, Кабінету Міністрів України з питань зміцнення законності і правопорядку в державі, сконцентрувавши основні зусилля на:

попередженні тяжких злочинів, насамперед вбивств, можливих терористичних актів та їх розкритті;

призупиненні подальшої криміналізації сфери економіки, насамперед паливно-енергетичного та агропромислового комплексів, фінансово-кредитної та бюджетної систем;

припиненні фактів контрабанди, перш за все прибуткових, високоліквідних підакцизних товарів;

посиленні боротьби з організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків;

протидії рецидивній та побутовій злочинності;

активізації профілактичної роботи у підлітковому та молодіжному середовищах.

4. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам забезпечити безумовну реалізацію у встановлені терміни завдань:

обласної програми забезпечення реалізації у 2004 році заходів Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376, затвердженої рішенням обласної ради від 27 лютого 2004 року № 257;

програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19 вересня 2003 року № 201;

обласної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на
2003-2007 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада
002 року № 115;

обласної програми посилення боротьби з незаконною міграцією на
2003-2004 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада
2002 року №112;

плану заходів удосконалення діяльності спецустанов управління МВС України в області та поліпшення умов тримання затриманих та взятих під варту осіб відповідно до рекомендацій Європейського комітету проти тортур на
2004 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 лютого 2004 року № 113-р.

5. Попередити голів райдержадміністрацій, що у разі невжиття заходів щодо виконання ст.25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” їх звіти про роботу з охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю будуть заслухані на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації за підсумками роботи у 2004 році.

6. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам, управлінню МВС України в області протягом другого півріччя 2004 року:

вжити заходів щодо залучення джерел, не заборонених чинним законодавством України, для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги органам та підрозділам управління МВС України в області;

розробити узгоджені графіки перевірок додержання вимог чинного законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку неповнолітніх та молоді, провести відповідні перевірки. У разі встановлення фактів вживання чи збуту в цих закладах наркотичних засобів або психотропних речовин здійснювати заходи щодо припинення їх діяльності;

протягом серпня поточного року надати допомогу органам місцевого самоврядування щодо створення (відновлення) громадських формувань з охорони громадського порядку, у тому числі - на базі зареєстрованих козацьких осередків Українського Козацтва.

7. Рекомендувати управлінню МВС України в області:

з метою поліпшення оперативного стану на вулицях та в інших громадських місцях обласного центру розробити комплексний план щодо охорони громадського порядку з використанням можливостей органів внутрішніх справ області, військової частини 3064 внутрішніх військ МВС України, громадських формувань з охорони громадського порядку, створених на базі вищих навчальних закладів області;

протягом другого півріччя поточного року організувати роботу у військових комісаріатах щодо підбору кандидатів з числа офіцерів запасу для призначення на посади дільничних інспекторів міліції, а також звільнених в запас військовослужбовців строкової служби для направлення в училища початкової підготовки працівників міліції з метою укомплектування вакантних посад міліціонерів патрульно-постової служби міліції та помічників дільничних інспекторів міліції;

про хід виконання даного розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 15 січня 2005 року.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

держаної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

5