від 29 липня 2004 року № 465-р

Про списання проектно-

кошторисної документації

Відповідно до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Держкоммістобудування України від 28 вересня 1995 року № 243/150/156/195, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 1995 року за
№ 357/893:

1. Списати з балансу дочірнього підприємства “Дирекція будованих підприємств водопроводу та каналізації” обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” проектно-кошторисну документацію на будівництво об'єктів водопостачання і водовідведення в містах і селищах області та витрати на її виготовлення у сумі 1168,7 тис. грн. згідно з переліком, що додається.

2. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації здійснити координацію роботи по оформленню усіх необхідних матеріалів, пов'язаних із списанням проектно-кошторисної документації на об'єкти, будівництво яких не здійснилося, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 липня 2004 року № 465-р

П Е Р Е Л І К

проектно-кошторисної документації та витрати на її виготовлення,

що підлягають списанню з балансу дочірнього підприємства

“Дирекція будованих підприємств водопроводу та каналізації”

обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

№ п/п

Назва об'єкта

Проектні роботи, тис.грн.

Усього, тис.грн.

1.

Розширення і реконструкція госппобутової

каналізації м.Олександрії

675,0

675,0

2.

Виробнича база Олександрійського виробничого

управління водопровідно-каналізаційного

господарства по вул.Звенигородське шосе

96,7

96,7

3.

Водопостачання смт Нова Прага

299,5

299,5

4.

Об'єкт "Аккорд-3" (локальна система сповіщення) для Знам'янського виробничого управління

водопровідно-каналізаційного господарства

18,3

18,3

5.

Об'єкт "Аккорд-3" (локальна система сповіщення) для Світловодського виробничого управління

водопровідно-каналізаційного господарства

23,3

23,3

6.

Об'єкт "Аккорд-3" (локальна система сповіщення)

для Олександрійського виробничого управління

водопровідно-каналізаційного господарства

15,2

15,2

7.

Спецоб'єкт на площадці Дніпровської

водопровідної станції в м.Світловодську

11,4

11,4

8.

Госппобутова каналізація м.Ульяновка

29,3

29,3

Разом :

1168,7

1168,7

________________________