від 14 липня 2004 року № 440-р

Про затвердження обласної програми

щодо вирішення проблем бездомних

громадян та безпритульних дітей

на 2004-2005 роки

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21 червня
2004 року № 6582/13/1-04 до Плану заходів щодо реалізації Рекомендацій парламентських слухань "Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання", схвалених Постановою Верховної Ради України від 3 лютого 2004 року № 1428-ІV:

1. Затвердити обласну програму щодо вирішення проблем бездомних громадян та безпритульних дітей на 2004-2005 роки (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам разом з управлінням МВС України в Кіровоградській області розробити і до 1 вересня 2004 року затвердити регіональні програми щодо вирішення в 2004-2005 роках проблем бездомних громадян та безпритульних дітей.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

забезпечити виконання обласної програми щодо вирішення проблем бездомних громадян та безпритульних дітей на 2004-2005 роки;

інформацію про хід виконання обласної програми надавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації згідно з термінами, визначеними програмою, та щороку до 1 січня.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації надавати інформацію про стан виконання обласної програми заступнику голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О. до 10 січня 2005 року та 10 січня 2006 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 липня 2004 року № 440-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

щодо вирішення проблем бездомних громадян

та безпритульних дітей на 2004-2005 роки

Протягом 2003 року у Кіровоградській області виявлено 787 неповнолітніх з девіантною поведінкою, 405 неповнолітніх жителів скоїли 344 злочини,
219 повернуто у сім'ї, 355 дітей влаштовано у будинки-інтернати, 388 осіб влаштовано у притулок та 155 осіб позбавлено батьківських прав.

Протягом першого півріччя 2004 року в приймальнику-розподільнику для осіб, затриманих за бродяжництво, при управлінні МВС України в Кіровоградській області утримувалось 139 осіб, з яких 30 нелегальних мігрантів, 87 осіб затримувались повторно.

Причиною такої ситуації стало різке зниження доходів та рівня життя населення внаслідок структурних змін у галузях економіки, збитковості багатьох підприємств виробничої сфери, різкого збільшення наявного та прихованого безробіття, неготовності навчальних та соціальних закладів, правоохоронних органів проводити роботу з такими категоріями населення в ринкових умовах.

Такий стан справ викликає необхідність прийняття цієї програми, мета якої полягає в розв'язанні проблем бездомних громадян та безпритульних дітей, створення належних умов для їх соціально-психологічної реабілітації.

Основним завданням програми є:

підвищення ефективності роботи із запобігання бродяжництву, безпритульності та дитячій бездоглядності;

забезпечення соціальної підтримки особам, які перебувають у складних життєвих умовах;

удосконалення роботи мережі центрів соціальної адаптації для осіб без визначеного місця проживання.

Виконання програми надасть змогу:

створити умови для більш повного вирішення проблем бездомних громадян та безпритульних дітей;

створити умови для забезпечення захисту прав дітей, їх соціальної реабілітації;

оптимізувати мережу закладів соціального захисту та соціальної реабілітації для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.

Організаційні заходи програми

1. Покласти вирішення проблемних питань бездомних громадян області на головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки, управління охорони здоров'я, управління у справах сім'ї та молоді, службу у справах неповнолітніх облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, управління МВС України в Кіровоградській області, райдерж-адміністрації.

2. Визначити чисельність осіб без визначеного місця проживання.

Управління МВС України в Кіровоградській області, головне управління праці та соціального захисту населення, управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004 рік

3. Запровадити комп'ютеризовану систему обліку дітей, які перебувають у складних життєвих умовах і потребують соціальної допомоги та підтримки.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, управління МВС України в Кіровоградській області

До 1 серпня 2004 року

4. Продовжити практику проведення рейдів із залученням усіх зацікавлених організацій для виявлення бездоглядних дітей та громадян без постійного місця проживання, які займаються бродяжництвом, та здійснення заходів щодо їх соціальної реабілітації.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації,

обласний центр соціальних служб для молоді,

управління МВС України в Кіровоградській області

Постійно

5. Вжити заходів до належного фінансування центрів соціальної адаптації осіб без визначеного місця проживання, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, територіальних центрів соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів.

Служба у справах неповнолітніх, головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації

До 1 серпня 2004 року

6. Активізувати роботу з функціонально неспроможними сім'ями (батьки хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з асоціальною поведінкою, неповні сім'ї тощо) з метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних морально-психологічних умовах. Вилучати у порядку, передбаченому законодавством, дітей із сімей, де існує безпосередня загроза їх життю та здоров'ю.

Управління МВС України в Кіровоградській області, служба у справах неповнолітніх, управління охорони здоров'я, управління освіти і науки облдержадмініст-рації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Постійно

7. Забезпечувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, приділити першочергову увагу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Головне управління праці та соціального захисту населення, служба у справах неповнолітніх, управ-ління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щороку

8. Продовжувати практику проведення спільних засідань колегій, селекторних нарад з питань запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, насильству у сім'ї, профілактики правопорушень серед дітей.

Управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, управління МВС України в Кіровоградській області

Постійно

9. Забезпечити роботу мобільних консультативних пунктів у сільській місцевості для надання консультативних послуг бездоглядним дітям, схильним до скоєння правопорушень.

Районні центри соціальних служб для молоді

Постійно

10. Здійснювати розробку, видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань соціального сирітства, запобігання дитячій бездоглядності, безвідповідального батьківства, насильства в сім'ї.

Обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

11. Здійснювати соціальний супровід неблагополучних сімей, в яких діти схильні до бродяжництва та скоєння правопорушень.

Обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

12. Забезпечити роботу кризового центру соціально-психологічної допомоги для дітей, які потрапили в кризові ситуації або зазнали жорстокості та насилля в сім'ї.

Обласний центр соціальних служб для молоді

Постійно

13. Сприяти розширенню мережі консультативних пунктів соціально-психологічної допомоги в школах-інтернатах області з метою запобігання бродяжництву учнями шкіл.

Обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

14. Проводити поглиблені огляди дітей та методичне керівництво щодо диспансерного спостереження в лікувально-профілактичних закладах, школах-інтернатах області та будинку дитини.

Головне управління праці та соціального захисту населення , управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Постійно

15. Забезпечити безкоштовне обстеження та лікування дітей, які знаходяться в особливо складних морально-психічних умовах.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Постійно

16. Створити банк даних молоді з числа дітей-сиріт, які не мали або втратили житло.

Управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

2004 рік

17. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо захисту особистих, житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки, управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповно-літніх облдержадміністрації, управління МВС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Постійно

18. Налагодити тісну співпрацю відділів та закладів освіти з опікунськими радами, які створені при виконкомах сільських і селищних рад, спрямовувати їх діяльність на надання постійної допомоги сім'ям опікунів (піклувальників) у вихованні підопічних дітей, їх матеріальному забезпеченні.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

19. Здійснювати нагляд за житлом неповнолітніх, які перебувають в інтернатах, опрацювати порядок забезпечення дітей житлом.

Управління освіти і науки, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

20. Здійснювати заходи щодо підготовки вихованців інтернатних закладів до самостійного життя, розробити і запровадити методику соціального супроводу випускників інтернатних закладів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

21. Сприяти активізації подальшого розвитку нових форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

22. Проаналізувати систему роботи комп'ютерних клубів, інтернет-кафе з метою недопущення пропаганди культу насильства, жорстокості.

Управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, управління МВС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 20 серпня 2004 року

23. Забезпечити функціонування на належному рівні приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, та приймальника- розподільника для неповнолітніх при УМВС України в Кіровоградській області .

Управління МВС України в Кіровоградській області

Постійно

24. Забезпечити висвітлення у радіо-, телепередачах, публікаціях у друкованих засобах масової інформації з питань історії та культури рідного краю, традицій сучасних надбань українського народу з метою створення позитивного інформаційного поля та виховного середовища і запобігання впливу на свідомість дітей інформації негативного спрямування з елементами жахів, насильства, жорстокості.

Служба у справах неповнолітніх, управління у справах сім'ї та молоді, преси та інформації облдержадмініст-рації, обласна державна телерадіокомпанія

Постійно

_______________________

7

6