від 1 липня 2004 року № 401-р

Про запровадження ідентифікації

і реєстрації великої рогатої худоби

На виконання Закону України “Про племінну справу у тваринництві“ та з урахуванням наказу Міністерства аграрної політики України від 17 вересня
2003 року № 342 “Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби“ зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9 жовтня 2003 року № 909/8230:

1. Схвалити програму запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби в Кіровоградській області на 2004-2005 роки (далі - програма), що додається.

2. Затвердити порядок проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби в області (додається).

3. Головам районних державних адміністрацій:

розробити відповідні програми запровадження системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби;

забезпечити ефективне проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби у терміни, визначені даною програмою.

4. Взяти до відома, що наказом Мінагрополітики від 17 вересня
2003 року № 342 “Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9 жовтня 2003 року № 909/8230, організація та виконання робіт щодо проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств покладено на Кіровоградську філію державного підприємства “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“.

5. Управлінню державної ветеринарної медицини в області організувати формування мережі агентів з числа спеціалістів ветмедицини для проведення комплексу робіт з ідентифікації і реєстрації тварин особистих підсобних господарств населення .

6. Керівникам підприємств з племінної справи в тваринництві забезпечити організацію проведення ідентифікації і реєстрації тварин в племінних заводах та репродукторах.

7. Районним державним адміністраціям, управлінню державної ветеринарної медицини, філії державного підприємства “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“ інформувати головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щокварталу до 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження заступнику голови обласної державної адміністрації Литвину Ю.О. щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 1 липня 2004 року № 401-р

ПРОГРАМА

запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

в Кіровоградській області на 2004-2005 роки

І. Паспорт програми

Програма розроблена на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 травня 2004 року № 20422/2/1-04.

ІІ. Відповідальні виконавці програми

Кіровоградська філія державного підприємства “Агентство з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби"; начальники управлінь сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій та начальники управлінь ветеринарної медицини в районах, голови відкритих акціонерних товариств з племінної справи в тваринництві .

ІІІ. Строк виконання програми - 2004-2005 роки

Програмою передбачається забезпечення конкурентоспроможності тваринницької продукції вітчизняних товаровиробників, комплексного розв'язання проблеми захисту населення і території області від занесення та розповсюдження пріонних та інших епізоотичних захворювань, розвитку системи племінної справи в тваринництві.

На першому етапі (з 1 січня 2004 року по 1 січня 2005 року) передбачається провести ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах на поголів'ї 74,9 тис.голів та у 10% -
15,4 тис.голів наявного поголів'я в особистих господарствах населення (згідно з додатком).

На другому етапі (з 1 січня 2005 року по 1 липня 2005 року) прогнозується завершити ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби на поголів'ї
138,3 тис.голів у особистих господарствах населення (згідно з додатком).

IV. Обсяги та джерела фінансування програми

За рахунок коштів державного бюджету України - 3429,0 тис.грн.;

за рахунок власників худоби сільськогосподарських підприємств -
1011,1 тис.грн.;

за рахунок власників худоби особистих господарств населення -
2075,0 тис.грн.

V. Мета програми - сприяння реалізації державної політики у сфері продовольчої незалежності і безпеки України, гарантування безпечного життя і здоров'я людей, якості і безпеки харчових продуктів.


ЗАХОДИ

щодо проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

в усіх категоріях господарств області

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Здійснення координації виконання

1

2

3

4

5

1.

Вжити невідкладних заходів щодо проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств області

1 січня 2004 року -

1 липня 2004 року

Управління ветеринарної медицини в області; Кіровоградська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“;

управління сільського господарства і продо-вольства райдержадміністрацій; управління ветеринарної медицини в районах та містах

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації;

2.

Закріпити за кожним сільськогоспо-дарським підприємством відповідаль-них осіб, а за населеними пунктами - фізичних осіб по проведенню робіт з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та подати списки до Кіровоградської філії ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“

До 7 липня 2004 року

Управління ветеринарної медицини в області; управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій ;

управління ветеринарної медицини в районах та містах

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

3.

Здійснити формування мережі уповноважених агентів фізичних та юридичних осіб, які виконують певний комплекс робіт з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

До 19 липня

2004 року

Управління ветеринарної медицини в області, Кіровоградська філія ДП ”Агентство з іденти-фікації і реєстрації тварин“, управління сіль-ського господарства і продовольства райдерж-адміністрацій, управління ветеринарної медицини в районах та містах

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

4.

Забезпечити організацію проведення ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби в племінних заводах та репродукторах області

1 січня 2004 року -

1 січня 2005 року

Управління сільського господарства і продо-вольства райдержадміністрацій, Кіровоград-ська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

5.

Забезпечити проведення ідентифікації і реєстрації:

в сільськогосподарських підприєм-ствах на поголів'ї 74,9 тис.голів

1 січня 2004 року -

1 січня 2005 року

Управління сільського господарства і продо-вольства райдержадміністрацій, Кіровоград-ська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

1

2

3

4

5

в особистих господарствах населення:

на поголів'ї 15,4 тис.голів (до 1 січня 2005 року); на поголів'ї - 138,3 тис. голів (до 1 липня 2005 року)

1 січня 2004 року -

1 липня 2005 року

Управління ветеринарної медицини в районах і містах, Кіровоградська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“

Управління ветеринарної медицини в області

6.

Для інформування широких верств населення щодо заходів по запровадженню системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби постійно надавати інформацію центральним і регіональним засобам масової інформації

1 січня 2004 року -

1 липня 2005 року

Управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій, управління ветеринарної медицини в районах і містах, Кіровоградська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

7.

Провести наради-семінари з керівниками, зооветспеціалістами сільгосппідприємств, сільськими головами про порядок проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

До 1 серпня

2004 року

Управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій,

управління ветеринарної медицини в районах і містах, Кіровоградська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

8.

Інформацію про хід виконання заходів подавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щомісяця до 7 числа наступного за звітним місяця

Щомісяця

до 7 числа

Управління ветеринарної медицини в області,Кіровоградська філія ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин“, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій, управління ветеринарної медицини в районах і містах

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

___________________


Додаток

до програми запровадження ідентифікації великої рогатої худоби в Кіровоградській області, схваленої розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 1 липня 2004 року № 401-р

НАЯВНІСТЬ ПОГОЛІВ'Я ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ,

що підлягає ідентифікації та реєстрації по всіх категоріях господарств

станом на 1 січня 2004 року

№ п/п

Назва району, міста

Проідентифікувати велику рогату худобу (тис.голів)

з 1 січня 2004 року

по 1 січня 2005 року

з 1 січня 2005 року

по 1 липня 2005 року

в сільськогоспо-дарських підприємствах

в особистих господарствах населення

в особистих господарствах населення

1.

Бобринецький

2,0

0,9

8,7

2.

Вільшанський

2,2

0,5

4,1

3.

Гайворонський

3,0

0,6

5,8

4.

Голованівський

2,0

0,4

4,1

5.

Добровеличківський

3,2

1,0

8,6

6.

Долинський

1,7

0,8

7,8

7.

Знам”янський

3,2

0,8

7,1

8.

Кіровоградський

5,1

0,8

7,0

9.

Компаніївський

4,2

0,6

5,5

10.

Маловисківський

2,6

0,7

6,0

11.

Новгородківський

2,4

0,5

4,7

12.

Новоархангельський

4,6

0,6

5,4

13.

Новомиргородський

5,2

0,9

7,8

14.

Новоукраїнський

7,3

1,0

9,7

15.

Олександрівський

2,4

0,8

7,0

16.

Олександрійський

5,3

1,0

8,7

17.

Онуфріївський

2,7

0,7

6,7

18.

Петрівський

10,1

0,7

6,2

19.

Світловодський

0,5

0,3

3,2

20.

Ульяновський

2,8

0,6

4,9

21.

Устинівський

2,4

1,0

8,5

22.

м.Кіровоград

-

0,1

0,4

23.

м.Олександрія

-

0,1

0,4

Усього

74,9

15,4

138,3


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 1 липня 2004 року № 401-р

ПОРЯДОК

проведення ідентифікації та реєстрації

великої рогатої худоби

1. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі тварини, які знаходяться, розводяться або утримуються на території області.

2. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби запроваджується з метою:

одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я великої рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його місце знаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції скотарства;

охорони території області від епізоотичних захворювань;

контролю за санітарним станом, якістю і походженням продукції скотарства;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо попередження (профілактики), ветеринарного контролю, лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

контролю за переміщеннями тварин усередині країни та при їх експорті, імпорті;

забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної справи, включаючи оцінку продуктивності і племінної цінності;

оптимізації розробки і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у скотарстві та підвищення достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді.

3. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби включає такі процеси:

реєстрацію господарства;

оформлення замовлення;

прикріплення бирок;

облік ідентифікованих тварин в господарстві;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу паспорта тварини;

оформлення і видачу ветеринарної картки;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).

4. Для оформлення реєстраційної картки господарства та замовлення потрібно надати такі відомості для юридичних осіб:

їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО банку, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ, відомості про власника та відповідальну особу за проведення ідентифікації та обліку худоби в господарстві, що засвідчується підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою господарства.

5. Для оформлення реєстраційної картки та замовлення потрібно надати такі відомості для фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код та місце проживання. Під час подання замовлення власник або уповноважена ним особа пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, а у разі, коли особа діє від імені власника, - відповідне доручення.

6. Видача бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрація тварин, оформлення та видача паспорта тварини проводяться Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин на підставі замовлення.

7. Власник повинен в установленому порядку вести облік отриманих бирок і використовувати їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать.

8. Бирки повинні прикріплюватися на кожну тварину, що народилася в господарстві, не пізніше семи днів від моменту її народження, але раніше ніж тварина залишить господарство.

9. У кожному господарстві необхідно вести облік тварин. Облік ведеться шляхом занесення інформації до книги обліку тварин. Облік тварин у господарствах юридичних осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах фізичних осіб - агентом, який здійснює свою діяльність на території, де розташоване господарство, в якому утримується тварина.

10. Після прикріплення бирок на вуха тварин власник зобов'язаний внести інформацію про тварину до книги обліку тварин, у встановленому порядку зареєструвати тварину в Реєстрі тварин, отримати на неї паспорт тварини та ветеринарну картку.

11. Власник має право на переміщення тварини лише у випадку, якщо тварина ідентифікована та зареєстрована у Реєстрі тварин.

12. У разі продажу тварини власник зобов'язаний:

внести відповідні записи до книги обліку тварин;

отримати нову ветеринарну картку (при необхідності);

заповнити зворотний бік паспорта тварини та передати його новому власнику;

не пізніше 7-денного терміну після вибуття тварини з господарства надіслати Агентству через агента заповнену реєстраційну картку переміщення тварини.

13. Фізична чи юридична особа, яка придбала тварину, зобов'язана:

зареєструвати господарство, якщо воно не зареєстроване;

внести відповідні записи до книги обліку тварин;

заповнити зворотній бік паспорта тварини;

отримати нову ветеринарну картку, при цьому попередня ветеринарна картка вилучається спеціалістом державної установи ветеринарної медицини;

не пізніше 7-денного терміну після прибуття тварини в господарство надіслати в Агентство через агента заповнену реєстраційну картку переміщення тварини.

14. Якщо тварина відправляється на м'ясокомбінат, бойню, ветсанзавод, власник зобов'язаний:

внести записи про вибуття тварини з господарства до книги обліку тварин;

отримати нову ветеринарну картку (при необхідності);

заповнити зворотний бік паспорта тварини і передати його на м'ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод;

не пізніше 7-денного терміну від дати вибуття тварини з господарства надіслати Агентству через агента заповнену реєстраційну картку переміщення тварини;

при прибутті тварини на м'ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод відповідальна особа останнього зобов'язана внести записи про прибуття тварини до книги обліку тварин та заповнити зворотний бік паспорта тварини;

відповідальна особа вносить до книги обліку тварин дату забою, причину забою, знімає з тварини бирки і в 7-денний термін від дати забою подає бирки, разом з паспортом тварини і ветеринарною карткою Агентству для їх знищення в установленому порядку та внесення в Реєстр тварин інформації про забій тварини.

15. Якщо тварина відправляється на ринок чи виставку, власник зобов'язаний забезпечити супроводження тварини паспортом тварини з ветеринарною карткою та внести відповідні записи до книги обліку тварин;

відповідальна особа ринку чи виставки зобов'язана внести до книги обліку тварин інформацію про перебування тварини і надіслати Агентству інформацію про перебування тварин на ринку чи виставці.

16. У разі забою тварини в господарстві власника власник зобов'язаний зняти з тварини бирки, внести до книги обліку тварин дату забою і причину забою, заповнити зворотний бік паспорта тварини і в 7-денний термін після забою подати зняті з тварини бирки та паспорта тварини з ветеринарною карткою Агентству через агента для їх знищення в установленому порядку та внесення в Реєстр тварин інформації про забій тварини.

17. Для фізичних осіб запис в книзі обліку тварин здійснює агент.

18. У разі падежу тварини власник зобов'язаний запросити спеціаліста державної установи ветеринарної медицини, який приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві власника або на ветсанзаводі.

19. Якщо було прийнято рішення про утилізацію тварини в господарстві власника, власник зобов'язаний:

внести до книги обліку тварин дату встановлення факту падежу, причину падежу та дату утилізації ;

заповнити зворотний бік паспорта тварини ;

зняти з тварини бирки і не пізніше 7-денного терміну передати їх разом з паспортом тварини Агентству через агента для їх знищення в установленому порядку та внесення в Реєстр тварин інформації про падіж і утилізацію тварини.

____________________

2

3

3

4