від 9 липня 2004 року № 414-р

Про поліпшення функціонування

та захист ринку сільськогосподарської

продукції

Відповідно до статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 року
№ 1150 "Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів", від 28 квітня 2004 року № 532 "Про закупівлю продовольчого зерна врожаю 2004 року", програми по нормалізації ситуації на продовольчому ринку області та з метою посилення тимчасового контролю за рухом товаропотоків сільгосппродукції, запобігання в цій сфері бартерним операціям та демпінгу цін:

1. Рекомендувати сільгосптоваровиробникам різних організаційно-правових форм здійснювати реалізацію сільгосппродукції через товарну біржу - Кіровоградську аграрну біржу, акредитовану в області для надання послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

Суб'єктам підприємницької діяльності здійснювати вивезення сільгосппродукції за межі області за контрактами, укладеними або зареєстрованими на Кіровоградській аграрній біржі, якій надано Висновок про відповідність вимогам Порядку, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 16 березня 2004 року № 82.

2. Райдержадміністраціям забезпечити доведення рекомендацій, викладених у п.1 даного розпорядження, до відома всіх суб'єктів ринку сільськогосподарської продукції, розташованих на території району.

3. Кіровоградській аграрній біржі забезпечити облік під час вивозу сільгосппродукції за межі області шляхом надання послуг з укладання та реєстрації угод її купівлі-продажу з видачею відповідного посвідчення про реєстрацію.

Експорт та імпорт зерна здійснювати лише за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на відповідних товарних біржах, при цьому біржові контракти, дія яких поширюється на інші регіони держави, реєструються щодо обсягів експорту в розрізі областей.

4. Управлінню ветеринарної медицини, Державній інспекції з карантину рослин по області видавати карантинні сертифікати суб'єктам ринку сільськогосподарської продукції, яка вивозиться за межі області, у разі наявності біржового контракту або відповідного реєстраційного посвідчення від Кіровоградської аграрної біржі.

5. Рекомендувати управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області, Кіровоградській митниці сприяти органам місцевої влади в організації контролю за дотриманням встановленого порядку формування ринку сільськогосподарської продукції стосовно моніторингу руху товарних потоків сільгосппродукції та цін.

6. Райдержадміністраціям, Державній інспекції з карантину рослин, управлінню ветеринарної медицини в області, Кіровоградській аграрній біржі інформацію про виконання даного розпорядження надавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації до
5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

7. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження надавати в обласну державну адміністрацію до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2