від 9 липня 2004 року № 418-р

Про затвердження переліку споживачів

та їх обладнання, для якого має бути

встановлена екологічна броня

електропостачання в області, та

внесення змін до складу робочої групи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2052 "Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792":

1. Затвердити перелік споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання в області (далі - перелік) (додається).

2. У зв'язку з кадровими змінами затвердити Твердоступа О.Л., начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдерж-адміністрації, головою робочої групи для внесення у разі необхідності пропозицій щодо змін до затвердженого переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання в області, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
2 лютого 2004 року № 69-р.

3. Визнати таким, що втратив чинність, перелік споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання в області, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 2 лютого 2004 року № 69-р.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 9 липня 2004 року № 418-р

П Е Р Е Л І К

споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена

екологічна броня електропостачання в області

№ п/п

Назва споживача електроенергії, найменування одиниці обладнання

Орган, до сфери управління якого належить споживач електроенергії

1

2

3

І. Споживачі електроенергії, діяльність яких фінансується з державного бюджету, відсутні

ІІ. Споживачі електроенергії, діяльність яких фінансується з місцевого бюджету

1.

Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна станція

струмоприймачі бактеріологічної лабораторії і складу бактеріологічних препратів;

струмоприймачі вірусологічної лабораторії

Міністерство охорони здоров'я України

ІІІ. Інші споживачі електроенергії

2.

ДП Смолінський "Енерговодоканал"

струмоприймачі водоочисних і каналізаційноочисних споруд

Комунальна власність

3.

ОКВП "Дніпро-Кіровоград"

струмоприймачі насосних станцій водоводу

- “ -

4.

КП "Олександріяводоканал"

струмоприймачі водопостачальних станцій і каналізаційноочисних споруд

- “ -

5.

КП "Теплоенергетик"

струмоприймачі водопостачальних і очисних споруд

- “ -

6.

ДКП "Кіровоградводоканал"

струмоприймачі водопостачальних станцій і каналізаційноочисних споруд

- “ -

7.

Знам'янське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

струмоприймачі водоочисних споруд

- “ -

8.

Світловодське ВУВКГ

струмоприймачі водопостачальних станцій і каналізаційно-очисних споруд

- “ -

9.

Східний ГЗК

Шахта „Інгульська”:

струмоприймачі водозабору та очисних споруд шахтних вод

Шахта „Смолінська”:

струмоприймачі водозабору та очисних споруд шахтних вод

Міністерство палива та енергетики

10.

Кременчуцьке лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів НАК "Нафтогаз України"

струмоприймачі газокомпресорної станції "Задніпровська”

НАК „Нафтогаз України”

11.

Олександрівське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів НАК "Нафтогаз України”

струмоприймачі газокомпресорної станції "Олександрівська";

струмоприймачі газокомпресорної станції "Кіровоградська”

- “ -

12.

ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз"

струмоприймачі газонаповнювальної станції

- “ -

13.

ДП "Центргаз”"

струмоприймачі ГНС, м.Гайворон

- “ -

14.

ВАТ "Кіровоградолія"

струмоприймачі обладнання:

екстракційного цеху;

зворотного бензосховища;

аміачно-компресорної станції;

вентиляційних споруд

Міністерство аграрної політики України

15.

ВАТ "Долинський птахокомбінат"

струмоприймачі аміачної компресорної станції

- “ -

16.

ПП "Інгуша"

обладнання аміачно-компресорної станції

- “ -

17.

ПГО АПВТ "Ласка”

обладнання аміачно-компресорної станції

- “ -

18.

Кіровоградський м'ясокомбінат

аміачно-компресорна станція

- “ -

19.

ВАТ "Птахокомбінат"

струмоприймачі аміачної компресорної станції

- “ -

20.

ЗАТ "Завод модифікованих жирів"

струмоприймачі цеху водню та азоту

- “ -

21.

ВАТ "Чисті метали"

струмоприймачі хімічних складів

Міністерство промислової політики України

22.

ТОВ „Хімпрогрес”

струмоприймачі цеху по виробництву лаків та оліфи

- “ -

23.

Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР)

насосні агрегати каналізаційно-очисних споруд (КОС, ГКНС, КНС-4, КНС-2, КНС-1);

"Червоний маяк";

"Жовтневе";

профілакторій;

струмоприймачі водоочисних споруд проммайданчика

- “ -

24.

ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат"

струмоприймачі водоочисних і каналізаційних споруд

- “ -

____________________

2

Продовження додатка

2

1

2

3