від 11 серпня 2004 року № 487-р

Про додаткові заходи щодо

соціального захисту неповнолітніх

та профілактики правопорушень

серед них

На виконання указів Президента України від 24 січня 2001 року № 42 "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України” на період до 2005 року" та від 21 лютого 2003 року № 154 "Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки" в області проводиться відповідна робота, спрямована на забезпечення соціального та правового захисту неповнолітніх, профілактики негативних проявів у дитячому середовищі.

Вживаються заходи щодо зміцнення кадрового потенціалу служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, введення у штати сільських і селищних рад соціальних працівників для роботи з дітьми та молоддю.

Розвивається мережа закладів соціального захисту та реабілітації дітей, зміцнення їх матеріально технічної бази. У минулому році в області відкрито два дитячі будинки сімейного типу, кризовий центр соціально-психологічної допомоги, центр ресоціалізації наркозалежної молоді, проведено капітальний ремонт обласного притулку для неповнолітніх.

Налагоджена робота щодо влаштування дітей, вилучених з негативного середовища, захисту житлових та майнових прав, забезпечення конституційних прав дітей на освіту, охорону здоров”я, відпочинок та працевлаштування.

З метою виявлення дітей, схильних до правопорушень, проводяться профілактичні рейди "Діти вулиці”, "Вокзал”, в ході яких у першому півріччі ц.р. затримано 243 неповнолітніх, до адміністративної відповідальності за невиконання обов”язків по вихованню дітей притягнуто 251 особу, 80 - винесено офіційне попередження про недопустимість вчинення насильства у сім”ї.

Разом з тим вжиті заходи не забезпечили ще належного захисту прав та інтересів дітей, не вплинули на пом”якшення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі.

За 6 місяців поточного року кількість злочинів, скоєних неповнолітніми порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 32 відсотки. Значний ріст злочинності спостерігається у Гайворонському, Добровеличківському, Компаніївському, Маловисківському, Онуфріївському районах, м.Олександрії. Зросла кількість тяжких, корисливих, рецидивних та групових злочинів. Значна частина злочинів скоєна підлітками у стані сп”яніння.

У протиправну діяльність все більше втягуються діти шкільного віку, частина яких не охоплена навчанням.

Не зменшується кількість підлітків, які займаються бродяжництвом. Тільки у Кіровоградському притулку для неповнолітніх за січень-липень побувало
258 дітей, 80 відсотків з них - з неблагополучних сімей. Потребує посилення робота по виконанню законів України "Про попередження насильства в сім'ї”, "Про охорону дитинства”. У минулому році по відношенню до неповнолітніх було скоєно понад 120 злочинів, мали місце факти жорстокого поводження дорослих з дітьми, нанесення їм тілесних ушкоджень.

Такий стан справ свідчить про недостатню ефективність вжитих профілактичних заходів до цієї категорії осіб з боку державних установ та організацій, відсутність належної координації дій громадських організацій та правоохоронних органів.

З метою мобілізації зусиль щодо запобігання протиправним проявам у дитячому середовищі, створення належних умов для всебічного і повноцінного розвитку дітей та захисту їх конституційних прав:

1. Звернути увагу голів райдержадміністрацій: Гайворонської -
Рябокучми М.С., Добровеличківської - Семенця П.С., Компаніївської -
Рєзніка В.В., Маловисківської - Шульги В.І., Онуфріївської - Перепеляка М.В. на недостатню роботу по профілактиці злочинів і правопорушень серед неповнолітніх.

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

проаналізувати та розглянути у ІІІ кварталі 2004 року на засіданнях колегій райдержадміністрацій та міськвиконкомів стан виконання Указу Президента України від 21 лютого 2003 року № 154 "Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки”, рішення обласної ради від 6 червня 2003 року № 178 "Про обласну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки” та регіональних програм з даного питання;

до 1 жовтня 2004 року здійснити інвентаризацію клубів за місцем проживання незалежно від форм власності, проаналізувати ефективність їх роботи. У разі необхідності вжити заходів до відновлення тих, що були закриті, перепрофільовані чи використовувались не за призначенням. Залучати до занять у них дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей;

забезпечити належний контроль за змістом діяльності культурно-розважальних, ігрових закладів. Встановити часові обмеження щодо відвідування дітьми таких закладів;

запровадити механізм щомісячного інформування між органами освіти, сім”ї та молоді, внутрішніх справ, служб у справах неповнолітніх щодо дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв;

взяти під особливий контроль категорію неповнолітніх, які схильні до бродяжництва та жебракування; встановлювати по кожній дитині причини бездоглядності, забезпечувати її подальше влаштування, реабілітацію, лікування, здобуття освіти;

забезпечити повне охоплення дітей шкільного віку навчанням, запровадити персональний облік дітей, які з різних причин не відвідують загальноосвітні навчальні заклади, забезпечити здобуття такими дітьми освіти;

вживати заходів щодо раннього виявлення неблагополучних сімей з дітьми, їх соціальний супровід; у разі неможливості проживання дітей з батьками забезпечувати їх своєчасне вилучення та влаштування;

продовжити роботу щодо впровадження при виконкомах сільських і селищних рад посад соціальних працівників для роботи з дітьми та молоддю, уповноважених служб у справах неповнолітніх;

укомплектувати штати спеціалістів з охорони дитинства відділів та управлінь освіти, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді згідно з нормами, визначеними відповідними законодавчо-нормативними актами;

посилити контроль за збереженням житлових і майнових прав неповнолітніх та відповідальність посадових осіб, які займаються вирішенням цих питань.

3. Управлінню у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації продовжити практику запровадження в області альтернативних форм виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, шляхом відкриття дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

4. Службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації:

провести спільно з управліннями освіти і науки, у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації, обласним центром соціальних служб для молоді, управлінням МВС України в Кіровоградській області засідання колегії, на якому проаналізувати стан злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у
ІІІ кварталі 2004 року;

організувати оздоровчу зміну для дітей з девіантною поведінкою протягом серпня 2004 року.

5. Управлінню МВС України в Кіровоградській області:

налагодити взаємодію кримінальної міліції у справах неповнолітніх із слідчими підрозділами по застосуванню до неповнолітніх таких профілактичних заходів, як направлення до приймальника-розподільника та до закладів соціальної реабілітації для неповнолітніх;

здійснювати перевірки нічних клубів та інших розважальних закладів з нічним режимом роботи з метою виявлення неповнолітніх, які допускаються до розваг у них, та вживати дієвих заходів щодо усунення встановлених порушень.

6. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації запровадити регулярний контроль за виконанням органами і установами освіти покладених на них функцій щодо виховання учнівської молоді, захисту їх прав. Своєчасно реагувати на факти розповсюдження поблизу навчальних закладів продукції , яка пропагує насильство, жорстокість, порнографічного змісту, зовнішньої реклами алкогольних напоїв і тютюнових виробів, їх реалізації.

7. Управлінню культури облдержадміністрації:

проаналізувати існуючий стан мережі закладів культури, вжити заходи щодо забезпечення її збереження та розвитку;

організувати систематичний і належний контроль за додержанням законодавства , що регулює порядок реєстрації, розповсюдження і демонстрації фільмів, своєчасне вжиття до порушників встановлених законодавством заходів;

забезпечити підготовку та направлення клубним закладам області сценарно - репертуарних матеріалів, спрямованих на захист суспільної моралі.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації надавати щороку до 20 грудня інформацію про стан виконання даного розпорядження службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації.

9. Службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про хід виконання даного розпорядження обласній державній адміністрації щороку до 5 січня.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

4