від 11 серпня 2004 року № 486-р

Про відзначення в області

13-ї річниці незалежності України

На виконання Розпорядження Президента України від 20 липня 2004 року № 175/2004-рп “Про відзначення 13-ї річниці незалежності України” та з метою забезпечення проведення заходів щодо відзначення 13-ї річниці незалежності України в області:

1. Утворити обласний організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 13-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити заходи обласної державної адміністрації щодо відзначення в області 13-ї річниці незалежності України (додаються).

3. Спрямувати проведення урочистих заходів на зміцнення громадської злагоди та консолідацію суспільства, широку пропаганду засад державної політики.

4. Витрати з підготовки та організації концерту провести за рахунок коштів, передбачених у кошторисі центру народної творчості на проведення культурно-мистецьких заходів.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам про результати проведеної роботи щодо відзначення в області 13-ї річниці незалежності України інформувати управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації до 26 серпня 2004 року.

6. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження надати заступнику голови обласної державної адміністрації Недільку С.М. до 27 серпня 2004 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 серпня 2004 року № 486-р

СКЛАД
обласного організаційного комітету з підготовки та проведення заходів

щодо відзначення 13-ї річниці незалежності України

Голова оргкомітету

НЕДІЛЬКО

Сергій Миколайович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Члени оргкомітету:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ВОЛКАНОВ

Вадим Анатолійович

-

заступник Кіровоградського міського голови (за згодою)

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

ЛЯШЕНКО

Євгеній Васильович

-

начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

МИХАЛЕВСЬКИЙ

Юрій Рашідович

-

керуючий справами виконавчого апарату обласної ради (за згодою)

М'ЯТОВИЧ

Валерій Павлович

-

головний редактор газети “Народне слово”

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

ПАСТЕРНАК

Сергій Олександрович

-

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

-

начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

ЧЕРНІЙ

Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації

ШЕРЕМЕТ

Сергій Вікторович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 серпня 2004 року № 486-р

ЗАХОДИ

обласної державної адміністрації щодо відзначення в області

13-ї річниці незалежності України

1. Провести в обласному та районних центрах, містах обласного значення урочисті засідання та святкові концерти з нагоди 13-ї річниці незалежності України за участю керівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, представників трудових колективів, політичних партій, профспілкових, громадських та релігійних організацій.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 24 серпня 2004 року

2. Провести зустрічі керівників місцевих державних адміністрацій, міських голів з трудовими колективами, представниками громадських організацій, політичних партій, профспілок, релігійних конфесій, національних меншин, на яких обговорити актуальні питання державотворення, шляхи розв'язання наявних проблем.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління з питань внутрішньої політики, у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

До 24 серпня 2004 року

3. Організувати, та провести у музеях, бібліотеках, палацах, будинках культури, клубах культурно-мистецькі заходи, конференції, семінари, тематичні виставки, присвячені висвітленню розвитку історії та культури України, подальшої розбудови демократичної держави і громадянського суспільства, європейського вибору України.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління культури, освіти і науки облдержадміністрації

Серпень 2004 року

4. Провести бесіди, лекції, “круглі столи”, присвячені Дню незалежності України за участю науковців, представників громадськості, засобів масової інформації.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,
управління з питань внутрішньої політики,
у справах преси та інформації, культури, освіти і науки облдержадміністрації

Серпень 2004 року

5. Посилити роботу щодо формування у громадян, особливо у молоді, поваги до багатовікової історії українського державотворення, історичних традицій народу, державної символіки, принципів демократії і громадянського суспільства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління з питань внутрішньої політики, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Постійно

6. Забезпечити проведення тематичних заходів у позашкільних закладах, підліткових клубах, місцях відпочинку і дозвілля для дітей та юнацтва.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,
управління освіти і науки, у справах сім'ї та
молоді облдержадміністрації

Серпень 2004 року

7. Організувати напередодні та під час святкових заходів відзначення кращих виробничників, представників інтелігенції, ветеранів праці встановленими в регіоні відзнаками та цінними подарунками.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, організа-ційний відділ, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Серпень 2004 року

8. Виходячи з місцевих умов провести напередодні свята засідання громадсько-політичних консультативних рад з метою розширення партнерських відносин влади та політичних партій і громадських об'єднань.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління з питань внутрішньої політики облдержадмініст-рації

Серпень 2004 року

9. Організувати роботу місцевих та регіональних виставок, конкурсів, оглядів досягнень у різних галузях народного господарства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Серпень 2004 року

10. Провести єдиний день інформування населення в області на тему: “Україна - роки незалежності. Обласному центру - 250 років”.

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

18 серпня 2004 року

11. Забезпечити чіткий порядок подання заявок на проведення 24 серпня 2004 року акцій окремими політичними силами, визначити оптимальні маршрути їх руху під час акцій.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 24 серпня 2004 року

12. Забезпечити благоустрій та святкове оформлення населених пунктів, вирішити нагальні соціально-економічні питання, надання адресної допомоги найменш захищеним верствам населення, здійснити виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших виплат.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління Пенсійного Фонду України в області, головне фінансове управління, головне управ-ління економіки, головне управління праці та соціального захисту населення, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Серпень 2004 року

13. Забезпечити стабільність енергопостачання, роботи комунального господарства, громадського транспорту, підприємств харчової промисловості та торгівлі.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управ-ління житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Серпень 2004 року

14. Організувати відкриття тематичних рубрик, розміщення відповідних матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Серпень 2004 року

15. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення в області 13-ї річниці незалежності України у засобах масової інформації

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, газета "Народне слово"

Серпень 2004 року

16. Забезпечити організацію належного громадського порядку, особистої та майнової безпеки громадян, дорожнього руху у місцях проведення святкових заходів. Організувати медичне обслуговування масових заходів, що будуть проводитись у ці дні.

Управління Міністерства внутрішніх справ України у Кіровоградській області, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Серпень 2004 року

_____________________

1

2

Продовження додатка

4