від 13 травня 2004 року № 280-р

Про хід виконання в області Комплексної

програми підготовки державних службовців,

затвердженої Указом Президента України

від 9 листопада 2000 року № 1212

На виконання Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212, в обласній державній адміністрації протягом 2003 року постійно проводилась робота по виконанню Заходів щодо реалізації Комплексної програми підготовки державних службовців в області, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 7 грудня 2000 року № 610-р, та розпорядження голови облдержадміністрації від 3 червня 2002 року № 201-р “Про хід виконання в області Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента України від 9 листопада
2000 року № 1212”.

Постійно ведеться робота по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади області.

Для потреб області підготовлено 119 магістрів державного управління. Серед випускників Національної академії державного управління, її регіональних інститутів при Президентові України - 3 заступники голови облдержадміністрації, 7 голів райдержадміністрації, 3 керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, 7 заступників голів райдержадміністрацій,
5 заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

У даний час в Академії та її регіональних інститутах навчається 47 осіб, із них 8 осіб - за денною формою навчання.

У 2003 році закінчили Національну академію державного управління при Президентові України та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України 22 особи, із них 2 заступники голови облдержадміністрації, голова райдержадміністрації, 3 заступники голів райдержадміністрацій, заступник керівника структурного підрозділу облдержадміністрації, 2 начальники відділів апарату облдержадміністрації.

У 2003 році за рекомендацією облдержадміністрації до Академії та її регіональних інститутів зараховано 23 особи, із них 18 державних службовців.

В області проведено роботу по відбору кандидатур для направлення на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”. Так, на навчання у 2003 році зараховано 9 осіб, із них 2 особи пройшли навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації за програмами підготовки кадрового резерву на посади державних службовців У-УІІ категорій.

У 2003 році в Інституті підвищення керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України пройшли підвищення кваліфікації 32 особи. Із них:

державні службовці - 30 осіб;

кадровий резерв на посади державних службовців - 2 особи.

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України підвищили кваліфікацію 42 особи. Із них:

державні службовці - 34 особи;

кадровий резерв на посади державних службовців - 8 осіб.

У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації пройшли підвищення кваліфікації 925 осіб.

З метою подальшого омолодження кадрового потенціалу та активізації роботи по залученню молоді на державну службу 102 особи з числа випускників вищих навчальних закладів області проходять навчання за програмою кадрового резерву на посади державних службовців V-VІІ категорій у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

Разом з тим, робота районних державних адміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців знаходиться на неналежному рівні.

При доборі слухачів і працевлаштуванні випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів виявилось ряд серйозних проблем. У районних державних адміністраціях недостатня робота проводиться по відбору кандидатур для направлення на навчання до Академії. Серед них: Вільшанська, Кіровоградська, Маловисківська, Новоархангельська та Ульяновська райдержадміністрації. Мають місце факти, коли при відборі кандидатур для вступу до Академії кількість осіб, рекомендованих структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями на заочну форму навчання, майже удвічі перевищує встановлені обсяги, у той час як на денну форму їх кількість недостатня.

При доборі кандидатур на заміщення вакантних посад державних службовців у райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації не повною мірою використовуються випускники Академії. Так, із 22 випускників Академії 2003 року лише 13 працевлаштовано на посади державних службовців.

Не в повному обсязі протягом 2003 року виконувались плани-графіки навчання державних службовців та осіб, зарахованих до кадрового резерву на заміщення їх посад, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у Добровеличківській та Знам'янській райдержадміністраціях, управлінні промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, управлінні містобудування та архітектури, інспекції держтехнагляду облдержадміністрації. Взагалі не направлялись на підвищення кваліфікації особи з Новомиргородської райдержадміністрації.

Відповідно до Указу Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”, на виконання доручення Головного управління державної служби України від 15 квітня
2004 року № 51/3208, розпорядження голови облдержадміністрації від 7 грудня 2000 року № 610-р “Про заходи щодо реалізації Комплексної програми підготовки державних службовців” та з метою активізації роботи по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації державних службовців області:

1. Районним державним адміністраціям та структурним підрозділам облдержадміністрації:

здійснити аналіз підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації за 2003 рік. Узагальнену довідку направити до обласної державної адміністрації;

у місячний термін розглянути на засіданнях колегій районних державних адміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації питання про стан виконання Комплексної програми підготовки державних службовців у 2003 році та про проведену роботу повідомити облдержадміністрацію;

посилити увагу до якісного відбору кандидатур для направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістратур при вищих навчальних закладах, керуючись відповідними нормативними документами. Перевагу при відборі надавати молодим перспективним спеціалістам, придатним для роботи на державній службі;

з метою залучення молоді на державну службу забезпечити проведення стажування випускників вищих навчальних закладів поточного року, які проходять підвищення кваліфікації у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації;

при формуванні кадрового резерву на посади державних службовців області зараховувати слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістратур при вищих навчальних закладах;

звернути увагу на більш раціональне використання на посадах державних службовців випускників Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістратур при вищих навчальних закладах та забезпечити планування їх кар'єри, просування по службі;

забезпечувати безперервність, цілеспрямованість та індивідуалізацію підвищення кваліфікації працівників органів державної влади області, виконання планів-графіків навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації.

2. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації звернути увагу на підвищення рейтингу діяльності Центру на рівні інших областей та провести відповідну роботу для його поліпшення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 3 червня 2002 року № 201-р “Про виконання в області Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212”.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

4