від 20 травня 2004 року № 298-р

Про підсумки роботи господарського

комплексу області та виконання бюджетів

області у січні-березні 2004 року

У ході реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України та програми економічного і соціального розвитку області на 2004 рік забезпечено стабільне та динамічне функціонування господарського комплексу. За січень-березень п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги промислового виробництва збільшились на 32 проц., в 2,2 раза зріс експорт товарів. Досягнуто приріст перевезень вантажів усіма видами транспорту на 41,1 проц., пасажирообороту - на 36,5 проц. У півтора рази збільшився обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами підрядних організацій. Зросло виробництво і постачання на внутрішній споживчий ринок області ковбасних виробів, олії, сирів, морозива та круп. Випуск продукції легкої промисловості збільшився на 10,7 проц. Досягнуто приріст обсягів роздрібного товарообороту на 14,6 проц.

Позитивні зрушення у сфері матеріального виробництва і обігу сприяли підвищенню матеріального рівня життя населення. Номінальна середньомісячна заробітна плата одного працюючого зросла порівняно із
І кварталом минулого року на 29,1 проц. і склала 384,94 грн. Реальна заробітна плата підвищилась за цей період на 23,9 проц. Утримано рівень цін на ринку хліба і хлібопродуктів, який склався наприкінці 2003 року. Забезпечено скорочення заборгованості із виплати заробітної плати з 34,8 млн.грн. на початок п.р. до 34,1 млн.грн. за підсумками І кварталу. Досягнуто збільшення надходжень податків і зборів до зведеного бюджету області порівняно з
І кварталом минулого року на 4,3 млн.грн., або на 4,4 проц., власні і закріплені доходи місцевих бюджетів зросли на 10,3 проц.

Разом з тим, кількісні зміни макроекономічних та фінансових показників ще не супроводжуються якісними зрушеннями у галузях матеріального виробництва, стані соціальної інфраструктури населених пунктів області, підвищенні добробуту громадян, що вимагає істотного коригування стилю і методів роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, спрямування їх діяльності на досягнення більшої результативності і реального соціального ефекту. Не досягнуто стабільного і динамічного розвитку економіки в Бобринецькому, Добровеличківському, Долинському, Маловисківському, Новомиргородському, Петрівському та Устинівському районах, де допущено зниження обсягів промислового виробництва. З боку головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрацій не вживаються ефективні заходи щодо стабілізації становища в тваринницькій галузі, внаслідок чого в І кварталі п.р. виробництво валової продукції сільського господарства знизилось порівняно з відповідним періодом минулого року на 1,5 проц. Поголів"я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств зменшилось за цей період на 11,9 проц., у тому числі корів - на 7,8 проц., свиней - на
20,5 проц., птиці - на 3,3 проц.

За січень-березень 2004 року господарства двох третин районів зменшили обсяги реалізації худоби і птиці проти відповідного періоду минулого року, у тому числі в Світловодському - в 9,4 раза, Ульяновському та Устинівському - в 2,1 раза, молока - 19 районів, з них у Голованівському - в 2,8 раза, Світловодському - в 2,4 раза, Новоархангельському - в 1,8 раза, Добровеличківському - в 1,7 раза, що негативно вплинуло на сировинну забезпеченість переробних підприємств області.

У багатьох містах і районах допускається зволікання із розробкою та реалізацією стратегії регіонального розвитку, запровадженням інноваційно-інвестиційної моделі функціонування сфери матеріального виробництва. 12 територій із 25 за минулий рік і І квартал поточного року в розвиток економіки не залучили жодного долара іноземних інвестицій, занедбана робота із розробки привабливих інвестиційних проектів, не вживаються належні заходи щодо вирішення проблеми недобудованих об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури. У січні-березні п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року допущено зменшення обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств області, у м. Знам'янці, Долинському, Знам'янському, Новгородківському, Новоукраїнському, Олександрійському, Онуфріївському та Ульяновському районах. У І кварталі п.р. не займались інноваційною діяльністю промислові підприємства Бобринецького, Вільшанського, Добровеличківського, Знам'янського, Маловисківського, Новгородківського, Новомиргородського, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського районів та м.Знам'янки.

Потребує більшої конкретності і цілеспрямованості робота обласних, міських і районних ланок управління щодо підвищення добробуту населення, подолання бідності. Внаслідок недостатнього контролю за дотриманням законодавства у сфері трудових відносин середньомісячна заробітна плата працівників на 25,6 проц. нижче середнього показника в Україні. Порівняно з початком поточного року допущено зростання заборгованості з виплати заробітної плати в Онуфріївському (на 46,8 проц.), Ульяновському (на 38,4 проц.), Світловодському (на 6,7 проц.) районах та у містах Знам'янці (на 14,7 проц.), Олександрії (на 2,1 проц.), Кіровограді (на 1,3 проц.),Світловодську (на
0,7 проц.). Не приділяється належна увага поліпшенню торговельного обслуговування населення. Порівняно з І кварталом минулого року зменшено обсяги роздрібного товарообороту у м.Олександрії, Вільшанському, Новгородківському, Новоархангельському, Світловодському та Устинівському районах. Повільно здійснюються заходи по впровадженню сучасних методів торгівлі, наведенню порядку на продовольчих і промтоварних ринках.

Не усунено напруженість на ринку праці. Кількість безробітних зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 2,1 проц. У той же час, можливості вирішення проблеми зайнятості за рахунок розвитку малого бізнесу використовуються недостатньо, особливо в Знам'янському, Онуфріївському, Світловодському, Устинівському районах.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації не забезпечують виконання завдань програми економічного і соціального розвитку області на 2004 рік по виведенню господарського комплексу області на беззбиткову роботу. Питома вага збиткових підприємств області складає 40,9 проц. Разом з тим, у ряді міст і районів цей показник значно перевищує середньообласний. Так, у Бобринецькому районі він складає 53,3 проц., Вільшанському - 50,0 проц., Гайворонському - 50,0 проц., Долинському - 42,9 проц., Знам'янському - 50,0 проц., Кіровоградському - 58,3 проц., Маловисківському - 47,1 проц., Олександрівському - 44,4 проц., Світловодському - 60,0 проц., Устинівському - 50,0 проц. та містах Кіровограді - 42,9 проц. і Світловодську - 50,8 проц. Найбільше збиткових підприємств - в оптовій та роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, у добувній та обробній промисловості. Значною залишається прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість суб'єктів господарювання.

Через недостатню координацію роботи місцевих органів виконавчої влади та податкових інспекцій повільно приводяться в дію резерви нарощування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Розрахункові обсяги надходжень дотаційноутворюючих податків не виконані у містах Олександрії і Знам'янці та Кіровоградському районі. Порівняно з початком року зросла податкова заборгованість в Добровеличківському, Кіровоградському та Олександрійському районах. Заборгованість суб'єктів господарювання по страхових внесках до Пенсійного фонду складає станом на 1 квітня п.р.
26,0 млн.грн., що на 11,1 проц. більше порівняно з початком поточного року.

З метою забезпечення стабільного і динамічного соціально-економічного розвитку області, усунення наявних недоліків та прискорення вирішення проблем, які стримують підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту населення області:

1. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам у тижневий термін провести глибокий і всебічний аналіз стану розвитку галузей економіки і територій, визначити відстаючі ділянки і невирішені проблеми, здійснити практичні заходи щодо надолуження відставання та прискорення вирішення проблем, які стримують соціально-економічний розвиток територій, звернувши особливу увагу на:

ефективне використання промислового потенціалу, впровадження новітніх інноваційних технологій, нової конкурентоспроможної продукції;

організоване завершення весняно-польових робіт, створення умов для отримання високого врожаю сільськогосподарських культур, подолання кризового стану тваринницької галузі;

концентроване спрямування інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки області, підвищення ефективності використання інвестицій в основний капітал за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, вирішення проблем недобудованих об'єктів соціальної інфраструктури;

поліпшення благоустрою і санітарного стану населених пунктів області, територій масового відпочинку громадян, стабільне і якісне постачання питної води, своєчасну підготовку теплоенергетичного господарства до опалювального сезону 2004/2005 року;

посилення контролю за неухильним дотриманням законодавчих і нормативних актів у сфері оплати праці, погашення раніше допущеної заборгованості з виплати заробітної плати;

збільшення надходжень податків до державного і місцевих бюджетів за рахунок розширення податкової бази, зміцнення платіжної дисципліни, звуження сфери функціонування “тіньової економіки”.

2. Звернути увагу голів райдержадміністрацій: Бобринецької - Білобровенка В.В., Добровеличківської - Семенця П.С., Долинської -
Коробова В.В., Маловисківської - Шульги В.І., Новомиргородської -
Авксентьєва В.В., Петрівської - Ганжі В.І., Устинівської - Петруненка О.П. на допущене зниження обсягів промислового виробництва та зажадати від них вжиття необхідних заходів щодо стабілізації становища.

3. Відмітити низький рівень організаторської роботи Голованівської, Добровеличківської, Новоархангельської, Світловодської, Ульяновської та Устинівської райдержадміністрацій по подоланню кризового стану у тваринницькій галузі та зобов'язати їх керівників розглянути на засіданнях колегій питання персональної відповідальності посадових осіб за допущене зниження ресурсної бази, погіршення сировинної забезпеченості переробних підприємств. Про вжиті заходи проінформувати облдержадміністрацію до 1 червня 2004 року.

4. Вказати головам райдержадміністрацій: Долинської - Коробову В.В., Новгородківської - Мірошніченку В.І., Новоукраїнської - Балану В.П., Олександрійської  - Архипенку І.М., Онуфріївської - Перепеляку М.В., Ульяновської - Журавлю В.Г. на зменшення обсягів підрядних робіт, недостатню роботу по залученню інвестицій у розвиток виробничої і соціальної інфраструктури територій та зажадати від них вжиття конкретних заходів щодо виправлення ситуації.

5. Визнати недостатньою роботу Олександрійського і Знам'янського міськвиконкомів та Кіровоградської райдержадміністрації по мобілізації надходжень податків, що формують дотацію вирівнювання територій.

Державній податковій адміністрації в області у десятиденний термін надати допомогу територіальним податковим інспекціям, зазначеним міськвиконкомам і Кіровоградській райдержадміністрації у розробці заходів щодо надолуження допущеного відставання та забезпечити їх реалізацію.

6. Начальнику управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації Бойку А.Я. вивчити причини зменшення обсягів роздрібного товарообороту в м. Олександрії, Вільшанському, Новгородківському, Світловодському і Устинівському районах та в місячний термін внести в облдержадміністрацію конкретні пропозиції щодо розвитку внутрішнього споживчого ринку, подолання відставання області від середніх показників в Україні по обсягах роздрібного товарообороту в розрахунку на душу населення.

7. Начальнику головного управління економіки облдержадміністрації Куліковському Ю.Є. разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств і відомств України та із залученням науковців у травні-червні 2004 року забезпечити розробку пріоритетних напрямків інноваційної діяльності та відповідної обласної програми.

8. Начальнику головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Пастух Г.В. посилити контроль за станом погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат, реалізацією заходів програми зайнятості населення.

9. Рекомендувати Кіровоградському міському голові - Чигріну М.С., Олександрійському міському голові - Цапюку С.К., Світловодському міському голові - Волкову В.М. разом з відповідними міністерствами і відомствами та власниками підприємств забезпечити погашення заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат до кінця 2004 року.

10. Начальнику управління житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації Снісаренку С.В. забезпечити постійний контроль за виконанням місячних завдань щодо розрахунків за спожиту питну воду та стабільним водопостачанням населених пунктів, проаналізувати рівень оплати населенням комунальних послуг, у місячний термін внести конкретні пропозиції щодо погашення заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики за енергоносії, забезпечити своєчасну підготовку системи житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2004/2005 року.

11. Заступнику начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ауліну О.Т., начальникам: управління у справах сім'ї та молоді - Лещенко Е.В., служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації - Погинайку П.М. відповідно до функціональних повноважень забезпечити організоване завершення навчального року, працевлаштування випускників професійно-технічних училищ, підвищення охоплення школярів, особливо дітей-сиріт, дітей із неблагополучних сімей, різними формами літнього відпочинку та оздоровлення, вжити додаткові заходи щодо скорочення правопорушень серед неповнолітніх.

Райдержадміністраціям, міськвиконкомам при уточненні бюджетів на 2004 рік передбачити збільшення видатків на організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у літній період на 10 проц. проти минулого року.

12. Міським головам, головам райдержадміністрацій вжити заходи щодо забезпечення виконання стратегічних завдань по надходженню власних і закріплених доходів до місцевих бюджетів та на основі цього ініціювати проведення сесій міських і районних рад з питання перегляду видатків місцевих бюджетів в сторону збільшення на організацію літнього відпочинку та оздоровлення школярів, забезпечення підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ у зв'язку із збільшенням законодавчо встановленого мінімуму заробітної плати.

13. Зобов'язати начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Бондаренка В.В. разом із санітарно-епідеміологічними службами області вжити додаткові заходи щодо зменшення захворюваності населення на інфекційні і паразитарні хвороби у весняно-літній період, посилення контролю за якістю харчових товарів переробної промисловості, на підприємствах роздрібної торгівлі і на продовольчих ринках.

14. Визнати за необхідне розширити і підвищити якість висвітлювання роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного розвитку територій, підвищення ефективності економіки, матеріального та культурного рівня життя населення в засобах масової інформації, розширити практику проведення громадських слухань з цих та інших питань.

Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії разом з управлінням внутрішньої політики облдержадміністрації у двотижневий термін внести узгоджені пропозиції щодо організації цієї роботи.

15. Зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від 23 лютого 2004 року № 105-р „Про підсумки роботи господарського комплексу області та виконання бюджетів у 2003 році”.

16. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, райдержадміністраціям і міськвиконкомам інформацію про стан виконання даного розпорядження подати головному управлінню економіки облдержадміністрації на узагальнення до
15 липня 2004 року.

17. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження подати керівництву облдержадміністрації до 30 липня 2004 року.

18. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

5

6