від 21 травня 2004 року № 307-р

Про внесення змін до розпорядження

голови обласної державної

адміністрації від 6 січня 2000 року

№ 4-р “Про регламент обласної

державної адміністрації”

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2004 року № 472 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” та з метою узгодження термінів проведення заходів, що організовуються апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, територіальними органами міністерств і відомств України, внести до регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 6 січня 2000 року № 4-р, зміни і доповнення, що додаються.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 травня 2004 року № 307-р

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до регламенту

обласної державної адміністрації

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Планування діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

2. Доповнити регламент обласної державної адміністрації пунктом 23.1 такого змісту:

“23.1. Головний розробник разом з проектом розпорядження, яке є регуляторним актом, також подає:

копію рішення територіального органу Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту цього акта;

висновок про результати впливу регуляторного акта;

копію повідомлення про оприлюднення цього проекту”.

3. Останній абзац пункту 51.2 викласти у такій редакції:

“Проект розпорядження, яке є регуляторним актом, оприлюднюється згідно зі статтями 9 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4. Доповнити регламент обласної державної адміністрації після розділу “Порядок проведення публічного обговорення проектів розпоряджень” розділом такого змісту:

“Порядок планування заходів обласної державної адміністрації

51.5. З метою узгодження термінів проведення заходів, що організовуються апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, територіальними органами міністерств і відомств України, визначити, що:

кожний понеділок - кадровий день в органах влади та день проведення апаратних нарад;

кожний четвертий четвер місяця - день проведення засідань колегії облдержадміністрації;

кожний вівторок та четвер (крім четвертого четверга місяця) - дні проведення нарад, семінарів, конференцій, засідань комісій, робочих груп, інших заходів облдержадміністрації;

кожні середа і п'ятниця (крім днів, у які проводяться сесії обласної ради) - дні проведення заходів у районах і містах області, структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах міністерств і відомств України.

51.6. Для узгодження термінів проведення заходів перший заступник, заступники голови обласної державної адміністрації щочетверга подають заступнику голови облдержадміністрації, керівнику апарату інформацію щодо часу та місця проведення заходів, запланованих на наступний тиждень.

51.7. Заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату щоп'ятниці подає узагальнений план голові облдержадміністрації".

_______________________

2