від 21 травня 2004 року № 311-р

Про заходи щодо профілактики

та протидії корупції на 2004-2005 роки

Відповідно до вимог Указу Президента України від 9 лютого 2004 року № 175 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” у частині поліпшення роботи місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів з профілактики та протидії корупції та з метою подальшої реалізації в області Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 року № 367:

1. Затвердити обласні заходи щодо профілактики та протидії корупції на 2004-2005 роки (додаються).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, територіальним органам міністерств і відомств України у місячний термін розробити та затвердити відповідні заходи по територіях, галузях, напрямках діяльності.

3. Рекомендувати територіальному управлінню державної судової адміністрації в області, управлінню МВС України в області щороку до 10 липня та 10 січня надавати обласній державній адміністрації статистичні звіти про виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією” за формами, затвердженими відповідними вищестоящими органами.

4. Просити апеляційний суд області продовжити практику інформування облдержадміністрації про скасування постанов місцевих судів області у справах про корупцію.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, територіальним органам міністерств і відомств України надавати відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації інформацію про хід виконання даних заходів до 5 числа місяця, наступного за звітним півріччям.

2

Відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації узагальнювати надані інформації та до 25 липня та 25 січня подавати висновки і пропозиції щодо виконання даного розпорядження заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б.

6. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 квітня 2002 р. № 138-р “Про обласні заходи щодо профілактики та протидії корупції на 2002-2003 роки”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В. КОМПАНІЄЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від “___” травня 2004 р. № _______

ЗАХОДИ

щодо профілактики та протидії корупції на 2004-2005 роки

1. Взяти під особистий контроль роботу підпорядкованих органів щодо забезпечення безумовного додержання положень законодавчих актів про державну службу та боротьбу з корупцією, а також вимог Президента України і Кабінету Міністрів України щодо викорінення корупційних проявів в органах виконавчої влади.

Керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, голови

райдержадміністрацій

Травень 2004 року

2. Посилити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і припинення корупційних діянь у підпорядкованих органах, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування вимог Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004-2005 роки

3. Забезпечити суворий контроль за виконанням вимог чинного законодавства щодо недопущення фактів призначення на відповідні посади в місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування осіб, які були притягнуті судами до відповідальності за скоєні корупційні діяння.

Керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, голови

райдержадміністрацій, міські голови

2004-2005 роки

4. Здійснювати обов'язковий періодичний розгляд питань додержання вимог чинного законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією на засіданнях колегій, зборах трудових колективів.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації

2004-2005 роки

2

5. Забезпечити обов'язковий розгляд відповідними керівниками постанов судів у справах про корупційні діяння із вжиттям дисциплінарних заходів до порушників із суворим дотриманням вимог чинного законодавства.

Керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, голови

райдержадміністрацій, міські голови

2004-2005 роки

6. Направити на навчання в Інститут управління при Національній академії внутрішніх справ працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання фактам корупції.

Голови райдержадміністрацій,

міські голови

2004/2005 навчальний рік

7. Провести комплексні перевірки діяльності:

структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій щодо додержання вимог законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”;

міськвиконкомів - щодо додержання вимог законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про службу в органах місцевого самоврядування" (за окремим планом).

Організаційний відділ, відділ кадрової

роботи та з питань державної служби,

відділ з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату облдержадміністрації

2004-2005 роки

8. З метою викриття фактів корупційних діянь та забезпечення додержання законності провести перевірки діяльності державних органів та установ, які наділені повноваженнями з видачі ліцензій, дозволів тощо.

Управління МВС України в області,

державна податкова адміністрація

в області

Протягом 2004 року

3

9. З метою недопущення фактів зловживань з боку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування запровадити механізм колегіального вирішення питань з регуляторних та дозвільних повноважень, вжити інших заходів для створення умов, які б унеможливили здійснення протиправних дій під час прийняття рішень із зазначених питань одноосібно.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріччя 2004 року

10. Забезпечити своєчасне подання державними службовцями та особами, які вперше претендують на заміщення посади державного службовця, декларації про доходи, зобов'язань фінансового характеру та відомостей про майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї .

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Щороку до 15 квітня

11. Забезпечити здійснення заходів щодо посилення контролю за відкритістю і прозорістю в роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

територіальні органи міністерств і відомств

України, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Перше півріччя 2004 року

12. Визначити і реалізувати комплекс заходів щодо вичерпного інформування відвідувачів кожної установи про організацію та режим їх роботи, про державні, у т.ч. управлінські послуги, що надаються суб'єктам підприємницької діяльності та громадянам місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

територіальні органи міністерств і відомств

України

До 1 липня 2004 року

4

13. Забезпечити своєчасність і достовірність подання звітів до обласної державної адміністрації про стан виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми,

управління МВС України в області,

управління Служби безпеки України в області

Щокварталу до 5 числа місяця, наступного

за звітним кварталом

14. Передбачати у навчально-тематичних планах та програмах перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств і установ питань з проблем правових та організаційних засад запобігання та протидії корупції, виявлення та припинення її проявів згідно з чинним законодавством.

Центр перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування,

керівників державних підприємств, установ

та організацій облдержадміністрації

2004-2005 роки

15. Забезпечити здійснення ефективного контролю за дотриманням вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” , вжити заходів щодо усунення недоліків у роботі підпорядкованих органів та попередження зловживань з боку відповідальних працівників.

Керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, контрольно-

ревізійного управління в області,

управління Державного казначейства

в області, голови райдержадміністрацій,

міські голови

2004-2005 роки

16. Вжити заходів щодо запобігання фіктивній збитковості суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у потенційно прибуткових секторах економіки (готельний, ресторанний, туристичний бізнес, торгівля, надання консалтингових послуг тощо) та посилити контроль за додержанням вимог чинного законодавства в їх діяльності.

Головне управління економіки

облдержадміністрації, державна

податкова адміністрація в області,

головне управління статистики в області

До 1 червня 2004 року

5

17. Вжити заходів щодо виявлення та припинення контрабандних операцій в області, посилення взаємодії між працівниками Кіровоградської митниці та слідчими управління Служби безпеки України в області щодо кваліфікованого розслідування кримінальних справ про контрабанду, усунення підгрунтя для зловживань у процесі реалізації конфіскованих товарів, насамперед вилучених транспортних засобів.

Управління Служби безпеки України в

області, Кіровоградська митниця, управління

МВС України в області, державна податкова

адміністрація в області

2004-2005 роки

18. Систематично інформувати громадськість області про результати діяльності правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією, а також про резонансні факти проявів корупції.

Управління МВС України в області,

управління Служби безпеки України в

області, державна податкова адміністрація

в області

2004-2005 роки

________________________