від 21 травня 2004 року № 314-р

Про утворення робочих груп для

проведення перевірок обґрунтованості

видачі ліцензій на роздрібну торгів-

лю алкогольними і тютюновими виробами

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання пункту 2 Указу Президента України від 3 березня 2004 року №266 “Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров'я громадян” та з метою ефективності проведення перевірок обґрунтованості видачі ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними і тютюновими виробами:

1. Утворити обласну робочу групу з питань координації роботи по забезпеченню проведення перевірок обґрунтованості видачі ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними і тютюновими виробами підприємствами області у складі згідно з додатком.

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам утворити районні та міські робочі групи з представників державних податкових інспекцій, управління охорони здоров'я, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, територіального управління Держнаглядохоронпраці та фахівців, на яких покладені обов'язки по захисту прав споживачів для проведення перевірок підприємств роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами щодо можливості реалізації ними цих видів продукції.

3. Про результати перевірок, проведених районними та міськими робочими групами, повідомити регіональне управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів державної податкової адміністрації в області до 25 травня 2004 року.

2

4. Державній податковій адміністрації в області узагальнити результати перевірок щодо обґрунтованості видачі ліцензій на виробництво, оптову і роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами та в разі виявлення порушень вжити в установленому порядку заходів щодо призупинення або анулювання виданих ліцензій.

Про результати роботи доповісти до 2 червня 2004 року обласній робочій групі з питань координації роботи по забезпеченню проведення перевірок обґрунтованості видачі ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.Компанієць

Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від “____” ________” 2004р. №

СКЛАД

обласної робочої групи з питань координації роботи по забезпеченню проведення перевірок обґрунтованості видачі ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Керівник групи

МАРТИНЮК

Іван Васильович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Члени групи:

АДАМОВИЧ

Олександр Вікторович

-

начальник головного управління МНС України в області

БАЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх

зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров”я облдержадміністрації

КОНДРАТЮК

Володимир Віталійович

-

начальник регіонального управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів державної податкової адміністрації в області (за згодою)

МАСЛОВ

Микола Альбертович

-

голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області (за згодою)

ОЛЕКСІЄНКО

Борис Миколайович

-

начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів

ПАНАСЕНКО

Ігор Юрійович

-

перший заступник голови державної податкової адміністрації в області (за згодою)

ТКАЧЕНКО

Сергій Петрович

-

начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці по області

2

Продовження додатка

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний лікар обласної санітарно-епідеміологічної станції

ШЕВЧЕНКО

Анатолій Олексійович

-

начальник державного підприємства „Кіровоградський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ