від 28 травня 2004 року № 327-р

Про закупівлю продовольчого зерна

врожаю 2004 року до регіональних ресурсів

Відповідно до статті 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 17 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2004 року № 532 „Про закупівлю продовольчого зерна врожаю 2004 року” та з метою підвищення заінтересованості сільськогосподарських підприємств у нарощуванні обсягів виробництва і реалізації продовольчого зерна, впровадження ефективного механізму регулювання цього ринку:

1. Затвердити порядок проведення в області конкурсу з визначення операторів, що залучаються до формування та використання регіональних ресурсів зерна (додається).

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

до 1 липня 2004 року відповідно до вищевказаного порядку визначити операторів, що здійснюватимуть формування та використання регіональних ресурсів зерна та забезпечити дієвий контроль щодо їх діяльності по формуванню і використанню регіональних ресурсів зерна;

забезпечити організацію закупівлі до 15 вересня 2004 року продовольчого зерна врожаю поточного року виключно через акредитовані товарні біржі в обсягах тримісячної регіональної потреби згідно з додатком та його утримання в установленому обсязі на 1 число кожного наступного місяця у період до 31 травня 2005 року;

надавати підтримку визначеним операторам, у тому числі із залученням коштів місцевих бюджетів, що будуть закуповувати продовольче зерно для регіональних потреб;

забезпечити постійний моніторинг руху товарних потоків зерна та цін на борошно, хліб та хлібобулочні вироби;

2

вживати заходи щодо безперебійного забезпечення населення хлібом і хлібобулочними виробами.

3. Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації разом з державною інспекцією з карантину рослин по області, обласною державною хлібною інспекцією, Кіровоградською аграрною біржею забезпечити, починаючи з 1 липня 2004 року, моніторинг накопичення та використання ресурсів продовольчого зерна урожаю 2004 року в розрізі територій, який надавати з наростаючим підсумком головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації.

4. Державній інспекції з контролю за цінами в області, обласному управлінню статистики забезпечити проведення повного і достовірного моніторингу рівня цін на продовольче зерно, борошно, хліб та хлібобулочні вироби.

5. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам інформацію про визначення операторів, що здійснюватимуть формування та використання регіональних ресурсів зерна надати до 5 липня 2004 року головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації.

6. Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, державній інспекції з карантину рослин по області, обласній державній хлібній інспекції, Кіровоградській аграрній біржі, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам інформацію про виконання даного розпорядження надавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щомісяця до 5 числа, починаючи з серпня 2004 року.

7. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щомісяця до 12 числа, починаючи з липня 2004 року, надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Литвину Ю.О. узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації В. Компанієць

Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від "____" ___________2004р. №_____

ОБСЯГИ

закупівлі продовольчого зерна врожаю 2004 року

для задоволення регіональних потреб

п/п

Назва міст та районів

Обсяг, тис. тонн

1

м. Знам'янка

1,2

2

м. Кіровоград

9,4

3

м. Олександрія

3,7

4

м. Світловодськ

2,1

5

Бобринецький

1,1

6

Вільшанський

0,6

7

Гайворонський

1,5

8

Голованівський

1,3

9

Добровеличківський

1,5

10

Долинський

1,4

11

Знам”янський

1,0

12

Кіровоградський

1,3

13

Компаніївський

0,6

14

Маловисківський

1,8

15

Новгородківський

0,7

16

Новоархангельський

1,1

17

Новомиргородський

1,3

18

Новоукраїнський

1,7

19

Олександрівський

1,2

20

Олександрійський

1,5

21

Онуфріївський

0,8

22

Петрівський

1,0

23

Світловодський

0,6

24

Ульяновський

1,0

25

Устинівський

0,6

Усього

40,0

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.Осадчий

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від "____" _____________2004р. №_____

ПОРЯДОК

проведення в області конкурсу з визначення операторів,

що залучаються до формування та використання

регіональних ресурсів зерна

1. Цей Порядок визначає умови та порядок проведення в області конкурсу з визначення суб'єктів господарської діяльності, що залучаються до формування і використання регіональних ресурсів зерна (далі - порядок ).

2. Суб'єкти господарської діяльності, що залучаються до формування і використання регіональних ресурсів зерна, визначаються конкурсними комісіями районних державних адміністрацій, міськвиконкомів.

3. Рішення про проведення конкурсу з питань визначення суб'єктів господарської діяльності, що залучаються до формування і використання регіональних ресурсів зерна (далі - конкурс), приймається районними державними адміністраціями, міськвиконкомами.

4. Після прийняття рішення про проведення конкурсу створюється конкурсна комісія (далі - комісія ) , яка за 10 днів до дати його проведення дає відповідне оголошення в засобах масової інформації.

5. Суб'єкти господарської діяльності, які бажають взяти участь у конкурсі (далі - претенденти ), подають до комісії заявку згідно з додатком 1 на участь у конкурсі не пізніше ніж за 1 день до його початку та необхідні для реєстрації документи згідно з додатком 2 до цього порядку.

6. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

7. Розпечатування конвертів із документами, поданими на конкурс, проводиться комісією в міру їх надходження.

Якщо інформація, що міститься в поданих документах, має конфіденційний характер або становить комерційну таємницю, то Претендент повинен письмово повідомити про це Комісію. За розголошення такої інформації члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

8. Подані на конкурс документи реєструються протягом 1 дня членом комісії в журналі обліку. Реєстраційний номер указується на конверті. Документи, представлені не в повному обсязі, передбаченому додатком 2 до цього порядку, не реєструються і повертаються Претендентам із зазначенням причин повернення.

2

9. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, комісія може проводити перевірку достовірності наданої претендентом інформації. У разі виявлення недостовірної інформації комісія приймає рішення про відхилення заявки претендента на участь у конкурсі.

10. Комісія повідомляє претендентів письмово, факсом або телефонограмою про отримання заявки, документів. Претендент протягом 1 дня підтверджує свою участь у конкурсі у будь-який зручний для нього спосіб.

11. Склад комісії визначається районною державною адміністрацією, міськвиконкомом і затверджується в установленому порядку.

У разі необхідності до роботи комісії можуть залучатися незалежні спеціалісти, радники та експерти, крім тих, що є заінтересованими особами стосовно виконавців закупівель зерна. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

12. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії.

13. Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

дає розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання членами комісії;

дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи комісії;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями з питань, віднесених до компетенції комісії.

14. Комісія проводить розгляд документів, поданих претендентами.

15. Комісія в установлений головою комісії термін аналізує подані документи і на основі показників, з урахуванням результатів розгляду, визначає переможців конкурсу.

Показники, які беруться до уваги членами комісії при визначенні переможців конкурсу:

а) фінансово-економічний стан претендента на підставі:

бухгалтерської та статистичної звітностей за попередній рік;

калькуляції витрат на приймання, зберігання та доробку зерна до базисних кондицій залежно від обсягів його надходження;

3

б) відповідність стану матеріально-технічної бази претендента вимогам , які включають наявність:

елеваторно-складських місткостей, придатних для зберігання зерна;

навантажувально-розвантажувального обладнання та транспортних засобів;

аспірацій мереж та обладнання активного вентилювання;

зерноочисних машин та зерносушарок;

приладів контролю температури зерна в силосах елеваторів;

приміщень, в яких покрівля, підлоги та стіни мають належний технічний стан;

вагового обладнання та контрольно-вимірювальних приладів, що відповідають вимогам державних стандартів;

мережі енерго- та водопостачання;

атестованих виробничо - технологічних лабораторій;

в) належний стан санітарного режиму та проведення заходів боротьби зі шкідниками хлібних запасів;

г) забезпечення кількісно-якісного збереження та обліку зерна;

д) забезпечення страхування майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників - власників зерна.

16. Рішення комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу, відкритим голосуванням, простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

17. Рішення комісії оформляється протоколом і підписується членами Комісії.

18. Рішення комісії може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

19. Переможцям конкурсу в 7-денний термін з дня прийняття рішення надсилається повідомлення комісії про те, що вони отримують право протягом маркетингового року здійснювати операції щодо формування та використання регіональних ресурсів зерна.

Про підсумки проведення конкурсу комісія дає відповідне оголошення в засобах масової інформації.

______________

Додаток 1

до порядку проведення в області

конкурсу з визначення операторів,

що залучаються до формування та

використання регіональних

ресурсів зерна, затвердженого

розпорядженням голови Кірово-

градської обласної державної

адміністрації

від "__ " _________2004 року №____

Заявка

на участь у Конкурсі з визначення

суб'єктів господарської діяльності, що залучаються до

формування і використання регіональних ресурсів зерна

Прошу допустити до участі у Конкурсі з визначення суб'єктів господарської діяльності, що залучаються до формування і використання регіональних ресурсів зерна.

З вимогами порядку проведення Конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості про юридичну особу:

1.Назва :

    1. Повна__________________________________________________________

    2. Скорочена _____________________________________________________

2. Місцезнаходження : _________________________________________________

Телефон ________________________ Факс ______________________________________

Телетайп ________________________ E-mail_____________________________________

3. Класифікаційні ознаки :

3.1. Форма власності __________________________________________________

3.2. Види діяльності ___________________________________________________

3.3. Ідентифікаційний код_______________________________________________

4.Банківські реквізити _________________________________________________

5. Державна реєстрація :

5.1. Повна назва органу реєстрації______________________________________

_____________________________________________________________________

5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації________________________________

6. Орган управління майном _______________________________________

Керівник ( підпис, прізвище та ініціали )

Головний бухгалтер ( підпис, прізвище та ініціали )

М.П.

Додаток 2

до порядку проведення в області

конкурсу з визначення операторів,

що залучаються до формування та

використання регіональних

ресурсів зерна, затвердженого

розпорядженням голови Кірово-

градської обласної державної

адміністрації

від "__ " _________2004 року №___

Перелік

документів, які надаються конкурсній комісії з питань

визначення суб'єктів господарської діяльності, що залучаються до

формування і використання регіональних ресурсів зерна

1. Завірені в установленому порядку копії :

установчих документів Претендента;

свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2. Баланс виробничо-фінансової діяльності Претендента за попередній рік.

3. Документи на підтвердження основних показників для участі в Конкурсі відповідно до пункту 15 Порядку.

_______________