від 1 червня 2004 року № 328-р

Про обласні заходи профілактики

ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2004-2008 роки

Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 264 “Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги на лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”:

1. Затвердити обласні заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2004- 2008 роки (додаються).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам розробити та затвердити у місячний термін регіональні та місцеві заходи, забезпечити їх фінансування, виходячи з можливостей бюджету.

3. Головному фінансовому управлінню, управлінню охорони здоров'я, іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації - виконавцям обласних заходів щороку під час складання показників обласного бюджету та бюджетних запитів передбачати кошти на виконання обласних заходів .

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити систематичне інформування населення про хід реалізації заходів.

5. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам про хід виконання заходів інформувати управління охорони здоров”я облдержадміністрації щороку до 15 січня .

6. Управлінню охорони здоров”я облдержадміністрації узагальнювати надану інформацію і про хід виконання заходів інформувати заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М. щороку до 1 лютого.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В. Компанієць

0x08 graphic

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від "___" червня 2004 року №______

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2004 - 2008 роки

Подальше розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні створює реальну загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє важкі соціально-економічні та демографічні наслідки.

Станом на 1 січня 2004 року в Україні офіційно зареєстровано 63000 ВІЛ-інфікованих, у т.ч. серед них хворих на СНІД - 4000. На даний час померли від СНІДу 3001 особа. Ін'єкційні наркомани складають 50% від загальної кількості інфікованих.

Епідеміологічна ситуація з захворюванням на ВІЛ/СНІД в області продовжує погіршуватись. Протягом минулого року кількість офіційно зареєстрованих в області ВІЛ-інфікованих збільшилась на 23%.

Станом на 1 квітня 2004 року по області офіційно зареєстровано 424 уражених на ВІЛ/СНІД, серед них 37 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, 37 померли від СНІДу. Від загальної кількості зареєстрованих ін'єкційні наркомани складають 48%, статевий шлях передачі склав 37%.

Останні два роки збудник активно поширюється всіма трьома шляхами: через кров серед споживачів ін”єкційних наркотиків, через статеві стосунки та від матері до дитини.

Водночас ще більшої активності набуло питання профілактики СНІДу серед молоді.

Мета заходів

Основною метою заходів є попередження подальшого поширення та зменшення зараження на ВІЛ-інфекцію в області, її негативного впливу на соціально-економічний розвиток держави, попередження ВІЛ-інфекції через донорську кров, під час проведення медичних маніпуляцій, а також здійснення контролю за епідемією.

Заходи передбачають одночасну діяльність на кількох рівнях - від формування у населення навичок безпечної щодо інфікування ВІЛ поведінки до забезпечення лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Основними завданнями заходів є:

сприяння зниженню рівня ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки серед різних груп населення, особливо молоді у віці 15-24 років;

зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та зниження рівня поширення ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення;

виключення ризику передачі ВІЛ-інфекції через донорську кров та її компоненти;

2

зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечення можливості доступу до діагностики, лікування, догляду і підтримки людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом.

Фінансове забезпечення реалізації заходів

Фінансування заходів здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів загального і спеціального фонду державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел. Розрахунок витрат по забезпеченню профілактичних заходів програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2004-2008 роки в Кіровоградській області зазначено у додатку.

У разі виконання заходів очікується:

стабілізація епідемічної ситуації в області;

зниження рівня ризику у поведінці молоді.

Заходи, передбачені програмою, здійснюються протягом 2004- 2008 років.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1. Сприяти розширенню партнерства між урядовими, громадськими та міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом.

Управління охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, управління МВС України в області,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

2. Забезпечити впровадження інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ у навчальних закладах, на підприємствах та в установах.

Управління у справах сім”ї та молоді, охорони здоров'я, у справах преси та інформації, освіти і науки облдержадміні-страції, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації, громадські та благодійні організації ( за згодою)

2004-2008 роки

3

3. Забезпечити доступ різних категорій населення (передусім молоді, що не навчається і не працює, батьків, військовослужбовців строкової служби) до Інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зменшення поширеності ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки та пропаганду здорового способу життя.

Управління у справах сім”ї та молоді, управління охорони здоров'я, освіти і науки, у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

4. Забезпечити підготовку, підвищення рівня кваліфікації та перепідготовку педагогічних, медичних і соціальних працівників з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед шкільної та студентської молоді, курсантів, військовослужбовців строкової служби, молоді, що не навчається і не працює.

Управління у справах сім”ї та молоді, охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України,

управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

5. Розширити можливість доступу різних категорій населення до системи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію/ СНІД.

Управління охорони здоров'я, освіти і науки, у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України,

управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації, громадські та благодійні організації

( за згодою)

2004-2008 роки

4

6. Забезпечити доступ уразливих груп населення до цільових заходів і програм профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Управління у справах сім”ї та молоді, охорони здоров'я, освіти і науки, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України,

управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації, громадські та благодійні організації( за згодою)

2004-2008 роки

7. Розширити практику застосування різних методів у роботі з профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу серед уразливих груп населення (“соціальна робота на вулиці” та “рівний-рівному”).

Управління у справах сім”ї та молоді, охорони здоров'я, освіти і науки, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України ,

управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації, громадські та благодійні організації( за згодою)

2004-2008 роки

8. Створити умови для надання психологічних, соціальних, юридичних, медичних та консультативних послуг з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих, у тому числі у сфері праці.

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління у справах сім”ї та молоді, управління охорони здоров'я, освіти і науки, управління у справах преси та інформації облдержадмі-ністрації, обласне управління юстиції, обласна організація Товариства Червоного Хреста України,

управління МВС України в області та управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми,

5

райдержадміністрації, громадські та благодійні організації( за згодою)

2004-2008 роки

9. Здійснити централізоване забезпечення тест-системами для тестування в повному обсязі донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

10. Забезпечити можливість безперешкодного доступу до добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію і консультування вагітних з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

11. Забезпечити проведення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Управління охорони здоров'я, у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації, управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

12. Забезпечити впровадження сучасних методів діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

13. Забезпечити можливість добровільного безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління Державного департаменту з питань

6

виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

14. Забезпечити можливість доступу ВІЛ-інфікованих дорослих (зокрема вагітних жінок), підлітків, дітей до лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

15. Вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної бази центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

16. Забезпечити медичних працівників, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам і мають контакт з кров”ю людей та її компонентами, засобами профілактики інфікування ВІЛ.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління Державного департаменту з питань виконання покарань України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

17. Забезпечити високоякісний паліативний і психосоціальний догляд за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, громадські та благодійні організації( за згодою)

2004-2008 роки

_________________

Додаток

до обласних заходів профілактики

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2004-1008 роки,

затверджених розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від "____" червня 2004 року №____

Розрахунки

витрат по забезпеченню профілактичних заходів програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2004-2008 роки у Кіровоградській області

п/п

Найменування засобів та обладнання

Кількість одиниць

Вартість одиниці

(грн.)

Потреба в коштах

(грн.)

Усього (грн.)

2004

рік

2005

рік

2006

рік

2007

рік

2008

рік