від 2 червня 2004 року № 333-р

Про результати перевірки виконання

виконкомом Світловодської міської ради

делегованих повноважень органів виконавчої

влади, визначених Законом України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

Аналіз роботи виконкому Світловодської міської ради показав, що виконкомом вживаються певні організаційні заходи щодо поліпшення соціально-економічного розвитку території, проводиться робота, спрямована на виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У 2003 році призупинено падіння обсягів промислового виробництва та забезпечено приріст обсягів товарної продукції порівняно з попереднім роком на 35,4 відс.

Забезпечено зростання обсягів виробництва промислової продукції на ВАТ “Чисті метали”, ВАТ “Олімп”, ЗАТ “Дніпроенергобудпром”, ТОВ “Скло”,
ЗАТ “Спецзалізобетон”.

Розмір збитків суб'єктів господарювання зменшився на 71 відс.

За 2003 рік підприємствами міста вироблено товарів народного споживання в 1,9 раза більше ніж в попередньому році.

У 2003 році експортовано товарів в 1,9 раза більше ніж у 2002 році. Питома вага експорту товарів міста в експорті області зросла з 7,3 відс. у
2002 році до 9,9 відс. у 2003 році.

Призупинено скорочення обсягу підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств, і забезпечено зростання на 12 відс. порівняно з 2002 роком.

У 2003 році прогнозні завдання по мобілізації податків і зборів до зведеного бюджету виконані на 103,3 відс., у т.ч. до державного - на 100,3 відс.

Забезпечено зростання фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати.

Виконується завдання по надходженню власних коштів до Пенсійного фонду. У 2003 році власних коштів надійшло 114,2 відс. до завдання, що
на 25,3 відс. більше проти 2002 року.

Вищими темпами ніж у середньому по області розвивається мале підприємництво. Поступово розширюється інфраструктура розвитку підприємництва міста.

Поліпшується ситуація на ринку праці міста. Активізувалася робота по наданню зареєстрованому незайнятому населенню соціальних послуг.

Разом з тим, міськвиконкомом не вжито достатніх заходів для забезпечення якісних зрушень по окремих показниках соціально-економічного розвитку міста.

Не налагоджена ритмічна робота підприємств промислового комплексу.

Не досягнуто суттєвих зрушень у діяльності ВАТ “Світловодський завод теплоізоляційних та будівельних матеріалів”, де зниження виробництва склало 42,7 відс. Невирішеним залишається питання відновлення роботи
ВАТ “Світловодський хлібозавод” та ТОВ “Світловодський фарфор”.

Не приділяється належна увага з боку міськвиконкому впровадженню досягнень науки і техніки у виробництво.

Складним залишається фінансовий стан підприємств міста.

Допущено зростання взаємозаборгованості підприємств. За 2003 рік кредиторська заборгованість зросла на 22 відс., дебіторська - на 38,8 відс.

Не вживається достатніх заходів щодо розвитку житлового будівництва та підвищення інвестиційної привабливості міста для іноземного капіталу. Допущено подальше зниження введення в експлуатацію загальної площі житла забудовниками усіх форм власності.

Протягом 2002-2003 років в економіку міста не тільки не надходило іноземних інвестицій, а й допущено вилучення у сумі 2,9 млн. дол. США.

Не забезпечується належний контроль за дотриманням зобов'язань по платежах до місцевих бюджетів підприємствами і організаціями. Надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів виконані на 91,8 відс. і склали 11,3 млн. грн., недоотримано 1 млн. грн., у т.ч. плати за землю - 921,3 тис.грн.

Загальна сума податкового боргу на кінець 2003 року склала
10,5 млн.грн., або 30 відс. до річних надходжень зведеного бюджету.

Складною залишається ситуація з погашенням заборгованості із заробітної плати. Борги з оплати праці станом на 1 січня 2004 року склали
5,9 млн. грн.

Найбільший обсяг заборгованості із заробітної плати мають завод “Калькулятор”, ВАТ “Олімп”, ВАТ “Чисті метали”.

Допущено зростання недоїмки по збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка станом на 1 січня 2004 року склала 3,9 млн. грн., або зросла проти початку 2003 року на 17,1 відс.

Протягом останніх років скорочено мережу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, внаслідок чого допущено зменшення обсягів роздрібного товарообороту за 2002 рік на 2,4 відс., за 2003 рік - на
13,6 відс. при зростанні даного показника по області відповідно на 15,5 та
12,1 відс.

Обсяг зовнішньо-торговельного обороту за 2003 рік зменшився порівняно з 2002 роком на 34,8 відс., у т.ч. експорт - на 35,4 відс., імпорт - на 31,6 відс.

Не вирішуються питання забезпечення житлом ветеранів війни. Вкрай незадовільна ситуація склалася у місті із забезпеченням вказаної категорії пільговим твердим паливом, цей показник становить лише 33,3 відс.

Складним залишається стан фінансування виплат, пов'язаних з наданням пільг і компенсацій громадянам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Заборгованість компенсаційних виплат станом на 1 січня 2004 року склала 338,7 тис.грн.

Недостатній контроль приділяється процесам ліквідації робочих місць та збереження існуючих.

Виконкомом не приймалися рішення про створення на підприємствах, в установах та організаціях міста спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю.

З метою забезпечення виконання виконкомом Світловодської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Роботу виконкому Світловодської міської ради щодо забезпечення виконання делегованих повноважень, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні ", визнати недостатньою.

2. Звернути увагу Світловодського міського голови Волкова В.М. на недостатній рівень розвитку промислового потенціалу міста.

3. Міському голові Волкову В.М. розглянути результати перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", на розширеному засіданні виконкому міської ради у червні 2004 року.

4. Рекомендувати виконкому Світловодської міської ради розробити план дій щодо поліпшення соціально-економічної ситуації в місті, звернувши особливу увагу на фінансове оздоровлення підприємств міста, торговельно-побутове обслуговування населення, збільшення обсягів роздрібного товарообороту, введення в експлуатацію житла забудовниками усіх форм власності, погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

5. Головному управлінню економіки, головному управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації надати практичну допомогу виконкому Світловодської міської ради щодо розробки та реалізації зазначеного плану дій.

6. Заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. поінформувати до 20 вересня 2004 року голову обласної державної адміністрації про хід виконання даного розпорядження.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.Компанієць

3