від 7 червня 2004 року № 341-р

Про реалізацію заходів програми

розвитку районного водопроводу

“Дніпро-Кіровоград” на 2004 рік

та на період до 2010 року

На виконання рішення обласної ради від 17 грудня 2003 року № 247 “Про програму розвитку районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград” на 2004 рік та на період до 2010 року” (далі - програма), з метою стабілізації функціонування районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”, забезпечення споживачів якісною питною водою та безумовного виконання програми:

1. Затвердити обласні заходи щодо виконання програми розвитку районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград” на 2004-2005 роки (додаються).

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації під час уточнення показників обласного бюджету на 2004 рік та формування проекту обласного бюджету на 2005 рік передбачити видатки на реалізацію заходів програми.

3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації при коригуванні основних показників програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2004 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 17 грудня 2003 року № 236, та формуванні відповідної програми на 2005 рік передбачити окремим рядком в розділі “Житлово-комунальне господарство” впровадження сучасних технологій очистки питної води та здійснення заходів по реконструкції об'єктів районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”.

4. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації:

забезпечити ефективне використання коштів субвенції з державного бюджету, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року №510 для проведення робіт по реконструкції районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”;

забезпечити виконання заходів щодо реалізації програми діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації по подоланню негативних явищ у соціально-економічному розвитку області в 2004 році, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 травня 2004 року № 276-р, а саме:

разом з ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, територіальною державною інспекцією праці в області до 1 жовтня 2004 року - по погашенню заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства;

разом з ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, головним управлінням економіки облдержадміністрації протягом 2004 року - по виходу ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на беззбиткову діяльність.

5. З метою ефективного використання коштів, які надходитимуть для реалізації заходів Програми, визначити замовником на виконання цих робіт обласне комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”.

6. Рекомендувати міським головам: Знам'янському - Джулаю В.О., Кіровоградському - Чигріну М.С., Олександрійському - Цапюку С.К., Світловодському - Волкову В.М.:

забезпечити 100-відсоткові поточні розрахунки міськводоканалів за спожиту питну воду та погашення заборгованості минулих років перед обласним комунальним виробничим підприємством “Дніпро-Кіровоград” для фінансового забезпечення реконструкції та проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі "Дніпро-Кіровоград";

вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової діяльності міськводоканалів та у разі необхідності під час уточнення показників бюджетів міст на 2004 рік і формуванні проектів бюджетів на 2005 рік передбачити видатки на їх фінансове оздоровлення.

7. Головному управлінню економіки, управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації, обласному комунальному виробничому підприємству “Дніпро-Кіровоград” проводити постійний моніторинг цін на енергоносії та основні матеріали і послуги, з метою встановлення відповідного рівня тарифу на питну воду, що подається з районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”, в терміни, передбачені законодавством.

8. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації встановити постійний моніторинг за виконанням даного розпорядження та узагальнену інформацію надавати голові обласної державної адміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 червня 2004 року № 341-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо виконання програми розвитку районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград”

на 2004 -2005 роки

І. Організаційні заходи

№ з/п

Найменування заходів

Термін

виконання

Відповідальна особа за виконання заходів

Контроль

Очікуваний результат виконання заходів

1

2

3

4

5

6

1.

Здійснення подачі і споживання питної води, з водопроводу “Дніпро-Кіровоград” згідно з затвердженими річними та місячними планами

Постійно

з 1 червня

2004 року

Романюк О.М.,

Невмержицький С.М.,

Мамон О.Г. ,

Дем'янюк В.М. ,

Стукаленко М.І.

Снісаренко С.В.,

Чигрін М.С.,

Цапюк С.К.,

Волков В.М.,

Джулай В.О.

Виконання виробничих програм підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (далі - ВКГ)

2.

Здійснення моніторингу, регулярного перегляду діючих тарифів та впровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення

Постійно

з 1 червня

2004 року

Головченко Т.О.,

Романюк О.М.,

Невмержицький С.М.,

Мамон О.Г. ,

Дем'янюк В.М. ,

Стукаленко М.І.

Куліковський Ю.Є., міськвиконкоми міст обласного значення

Ліквідація

збитковості підприємств ВКГ

3.

Застосування угод про реструктуризацію заборгованості міськводоканалів за спожиту питну воду в минулі роки, які зафіксовані рішеннями господарського суду

З червня

2004 року

Романюк О.М.

Снісаренко С.В.

Спеціальна робоча група

(згідно з списком)

Ліквідація дебіторської заборгованості ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

4.

Застосування до підприємств боржників примусового стягнення боргів за надані послуги у разі невиконання угод реструктуризації заборгованості

Постійно

Михалкович П.О.,

Романюк О.М.

Снісаренко С.В.

Ліквідація дебіторської заборгованості ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

1

2

3

4

5

6

5.

Забезпечення 100% розрахунків за поточне споживання питної води водопровідно-каналізаційними підприємствами міст обласного значення

Постійно

Невмержицький С.М.,

Мамон О.Г. ,

Дем'янюк В.М. ,

Стукаленко М.І.

Чигрін М.С.,

Цапюк С.К.,

Волков В.М.,

Джулай В.О.

Виконання виробничої програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

6.

Надання додаткових послуг, реалізація неліквідних товарно матеріальних цінностей з метою направлення отриманих коштів на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків

Постійно

Романюк О.М.

Снісаренко С.В.

Отримання додаткових прибутків ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

7.

Впровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”

Постійно

Романюк О.М.

Снісаренко С.В.

Зниження собівартості питної води, що подається з водопроводу “Дніпро-Кіровоград”

8.

Впровадження автоматизації робочих місць та прогресивних технологічних процесів

З липня

2004 року

Романюк О.М.

Снісаренко С.В.

Зменшення виробничих витрат по ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

9.

Передача майна дочірнього підпри-ємства “Малавискаводо-канал” та Новоарахангельської лінійної діль-ниці з спільної власності територі-альних громад сіл, селищ і міст області в комунальну власність відповідних територіальних громад

До січня

2005 року

Романюк О.М.,

Шульга В.І.,

Голобородько О.В.

Снісаренко С.В.

Зменшення непродуктивних витрат по ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

10.

Застосування “касового” методу нарахування ПДВ на реалізовану питну воду з водопроводу “Дніпро-Кіровоград”

З червня

2004 року

Романюк О.М.,

Гавренкова Т.С.

Снісаренко С.В.,

Гербіченко І.А.

Зменшення виробничих витрат по ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

ІІ. Інноваційні заходи

№ п/п

Найменування заходів

Загальні затрати на виконання заходів, затверджених програмою, тис.грн.,

Очікуваний результат виконання заходів

усього

з них по роках

2004 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

6

1.

Реконструкція теплопостачання Дніпровської водопровідної станції

(далі - ДВС):

  • прокладка трубопроводу газопостачання;

  • будівництво ГРП та монтаж обладнання;

  • монтаж обладнання топкових та підключення до систем опалення

1385

701,6

683,4

Зменшення витрат на теплопостачання на 12,8%

2.

Реконструкція існуючого блоку основних споруд на ДВС (реконструкція фільтрів):

  • розвантаження фільтра №2 та демонтаж дренажно розподільчої системи;

  • закупівля склопластикових труб та їх монтаж;

  • закупівля фільтруючих матеріалів та їх завантаження;

  • облицювальні роботи та гідравлічні випробування

2469

620

620

Поліпшення якості питної води

3.

Реконструкція блоку реагентного господарства на ДВС;

  • закупівля насосів-дозаторів та монтаж реагентопроводів;

  • відновлення розподільчих піддонів та впровадження автоматизованої системи управління

735

150

585

Зменшення витрат реагентів на 10%.

4.

Впровадження системи регулювання обертів насосних агрегатів на насосних станціях І та ІІ підйомів

5229

-

1450

Зменшення спожи-вання електроенергії на 16%

5.

Реконструкція хлораторної потужністю 50 кг хлору на годину на майданчику ДВС

1671

-

1449,6

Знезараження води, забезпечення безпеки персоналу та населення

6.

Закінчення будівництва хлораторної насосній станції „Знам'янка”

578

-

578

Знезараження води, забезпечення безпеки персоналу та населення

1

2

3

4

5

6

7.

Герметизація та відновлення захисного шару залізобетонних стін, підлоги та перекриття резервуару чистої води № 2 на майданчику ДВС

78

-

78

Зменшення нераціональних витрат води на 0,7%

8.

Монтаж приладів обліку води на трубопроводах подачі сирої води, власних потреб та на транзит на насосних станціях водопроводу

56

-

56

Зменшення невиробничих втрат води та витрат на електроенергію на 1,1%

9.

Проектно-вишукувальні роботи

150

50

100

Усього

12351

1521,6

5500

____________________________

2

4