від 14 червня 2004 року № 357-р

Про стан забезпечення повноти

і своєчасності надходжень податків

та обов'язкових платежів до

державного та місцевих бюджетів

У результаті здійснення заходів по прискоренню соціально-економічного розвитку та підвищенню рівня доходів населення області створюються умови для розширення податкової бази, збільшення надходжень податків і зборів до державного та місцевих бюджетів. Разом з тим, обсяг надходжень не забезпечує зменшення дотаційності області, потреб територіальних громад області у формуванні достатніх бюджетних ресурсів, що стримує реалізацію соціальних програм, комплексний соціально-економічний розвиток міст і районів.

При загальному зростанні показників промислового виробництва, торговельної діяльності, будівельної активності у 2003 році порівняно з попереднім роком допущено зменшення обсягів надходжень податків і зборів до державного бюджету на 17,3 проц. За січень-квітень 2004 року надходження податку на прибуток підприємств зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року на 6,1 млн.грн., або на 29,8 проц.

Значне зменшення надходжень податків і зборів до державного бюджету порівняно із січнем-квітнем минулого року допущено у м.Олександрія
(-17,2 проц.), Олександрівському (-18,3 проц.), Олександрійському (-9,8 проц.), Долинському (-10,2 проц.), Новоукраїнському (-12,1 проц.) районах. Кіровоградська митниця при плановому завданні січня-квітня 2004 року щодо справляння дотаційно утворюючих платежів в обсязі 7,9 млн.грн. фактично забезпечила надходження 6,4 млн.грн. Не справилися із завданнями січня-квітня поточного року, затвердженими місцевими радами, по обсягах надходжень власних і закріплених доходів місцевих бюджетів міста Світловодськ, Олександрія, Знам'янка та Світловодський район. Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшено їх надходження у містах Знам'янці (на 4,5 проц.), Олександрії ( на 4,3 проц.), у Вільшанському
(на 10,8 проц.), Добровеличківському (на 12,4 проц.), Олександрівському (на 23,3 проц.), Онуфріївському (на 7,2 проц.) районах.

Бобринецькою, Вільшанською, Долинською, Знам”янською, Маловисків-ською, Світловодською райдержадміністраціями не забезпечено координацію роботи сільських, селищних і міських рад по забезпеченню надходження у затверджених обсягах місцевих податків і зборів. В 11 районах та місті Знам”янка допущено зменшення обсягів надходжень місцевих податків і зборів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Не виконуються затверджені обсяги надходжень орендної плати за землю у Знам”янському, Новоархангельському, Новомиргородському, Олександрів-ському та Світловодському районах. Допущено відставання від розрахункової норми по надходженню податку з власників транспортних засобів у Новомиргородському і Знам”янському районах.

Значні обсяги податків і зборів не надходять до державного та місцевих бюджетів внаслідок низької платіжної дисципліни. Податкова заборгованість станом на 1 травня 2004 року до бюджетів усіх рівнів складає 105,3 млн.грн., або 76,4 проц. від фактичних надходжень, за період з початку року. У зв'язку з цим недоотримано до бюджету 28,9 млн.грн. податку на прибуток підприємств, 16,4 млн.грн. - плати за землю, 5,6 млн.грн. - податку з власників транспортних засобів, 6,1 млн.грн. - податку з доходів фізичних осіб.

При загальній тенденції по області щодо зменшення податкової заборгованості у порівнянні з початком року по платежах, що зараховуються до місцевих бюджетів, на 22,7 проц. Гайворонським, Кіровоградським, Новоархангельським та Олександрійським районами допущено приріст податкової заборгованості, що свідчить про недостатній контроль податкових органів області.

Внаслідок недостатньої координації дій податкових органів і місцевих органів виконавчої влади не визначається реальна податкова база територій і галузей економіки, слабо виявляються тіньові фінансові потоки. Не опрацьовані єдині підходи в плануванні обсягів надходжень податків і зборів фінансовими і податковими органами. Укорінилась практика коригування прогнозних показників податковим інспекціям по справлянню податків і зборів по фактичному їх виконанню у бік зменшення. Не налагоджена систематична інвентаризація інформаційних баз про платників податків і платежів та співставлення між органами державної реєстрації, Пенсійного фонду України та податковими інспекціями, внаслідок чого не забезпечується системний контроль за виконанням зобов'язань суб'єктів господарювання перед бюджетом та централізованими фондами.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення повної і своєчасної сплати податків та обов'язкових платежів, підвищення відповідальності міськвиконкомів, райдержадміністрацій, податкових органів за наповнення державного і місцевих бюджетів:

1. Визнати недостатньою роботу податкових органів області по забезпеченню повноти і своєчасності надходжень податків та обов”язкових платежів до державного та місцевих бюджетів. Звернути увагу голови державної податкової адміністрації в області Руденка В.С. на суттєві недоліки у виконанні податковими інспекціями повноважень, визначених Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, допущене зниження обсягів надходжень податку на прибуток підприємств, від реалізації безхазяйного майна, повільну легалізацію тіньових оборотів, неналежну взаємодію з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування по зміцненню платіжної дисципліни, розширенню податкової бази.

2. Вказати начальнику Кіровоградської митниці Седелю С.Є. на незабезпечення виконання доведених показників по надходженню дотаційно утворюючих платежів від зовнішньоекономічної діяльності суб”єктів господарювання.

3. Звернути увагу:

Олександрійського міського голови Цапюка С.К. на допущене зменшення надходжень податків і зборів, невиконання запланованих обсягів власних і закріплених доходів міського бюджету;

міських голів: Знам”янського - Джулая В.О., Світловодського -
Волкова В.М. на допущене відставання по надходженню власних і закріплених доходів міських бюджетів;

голів райдержадміністрацій: Олександрівської - Ковтуна О.С., Олександрій-ської - Архипенка І.М., Долинської - Коробова В.В., Новоукраїнської -
Балана В.П. на зменшення обсягів надходжень податків і зборів порівняно з відповідним періодом минулого року.

4. Зажадати від керівників податкових інспекцій, міських голів, голів райдержадміністрацій вжиття невідкладних заходів щодо виконання показників надходжень до державного бюджету згідно з розписом Міністерства фінансів України та доходів місцевих бюджетів в обсягах, затверджених міськими, районними, селищними і сільськими радами.

5. Доручити державній податковій адміністрації в області разом з головним управлінням економіки, головним фінансовим управлінням облдерж-адміністрації в місячний термін розробити план заходів щодо забезпечення збільшення надходжень податків та обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів за рахунок розширення податкової бази, легалізації тіньових оборотів, залучення до оподаткування додаткових суб'єктів господарювання.

6. Розглянути в порядку контролю на засіданні колегії облдержадміністрації у жовтні 2004 року стан забезпечення повноти і своєчасності надходжень податків та обов”язкових платежів до державного та місцевих бюджетів за підсумками січня-вересня 2004 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2