від 15 червня 2004 року № 359-р

Про затвердження обласних

довгострокових заходів щодо

запобігання і боротьби з

підтопленням земель

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 545 "Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель":

1. Затвердити обласні довгострокові заходи щодо запобігання і боротьби з підтопленням земель на 2005-2009 роки та на період до 2030 року (далі - заходи) (додаються).

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, керівників управлінь, визначених виконавцями заходів, а також рекомендувати міським головам:

забезпечити фінансування та безумовне виконання обласних заходів, затверджених даним розпорядженням, для чого передбачати необхідні кошти в місцевих бюджетах;

щороку до 25 грудня надавати звіт державному управлінню екології та природних ресурсів в області про виконання обласних заходів.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів в області щороку здійснювати аналіз стану виконання заходів та до 10 січня надавати узагальнену інформацію першому заступнику голови обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

15 червня 2004 року № 359-р

ОБЛАСНІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗАХОДИ

щодо запобігання та боротьби з підтопленням земель на 2005-2009 роки та на період до 2030 року

з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис грн., за роками (етапами)

Перший етап

Другий і третій

етапи

Загаль-ний

обсяг

2005

2006

2007

2008

2009

Усього