від 16 червня 2004 року № 362-р

Про матеріально-технічний стан

та медичне обслуговування

населення закладами первинної

медико-санітарної мережі

Медична допомога населенню області надається 791 медичним закладом, з яких 585 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП). У галузі працює близько 25 тисяч медичних працівників, з них 3 545 лікарів. У медичних закладах області розгорнуто 9856 стаціонарних ліжок.

Одним із першочергових завдань, які вирішувались протягом останніх років, було зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів. В усіх центральних районних лікарнях (ЦРЛ) області, незалежно від їх потужності, вже функціонують палати (відділення) реанімації, створені діагностичні відділення.

Ведеться робота по створенню регіональних центрів: у серпні 2003 року відкрито міжрайонний центр переливання крові на базі Гайворонської центральної районної лікарні (філія обласної станції переливання крові), з
2001 року функціонує центр матері і дитини в Долинському районі.

Поступово дооснащуються діагностичні відділення центральних районних лікарень апаратами для ультразвукового обстеження, фіброгастроскопами, іншою медичною технікою. За рахунок залучених централізованих коштів надавалась допомога в оснащенні Бобринецької, Гайворонської, Долинської, Кіровоградської, Компаніївської, Маловисківської, Олександрійської, Устинівської ЦРЛ, лікувальних закладів м.Кіровограда та обласних лікувальних закладів.

Відповідно до планів дій районів області, затверджених головами районних рад та райдержадміністрацій, стан фінансування медичних закладів районів області з місцевого бюджету за 2001-2003 роки та заплановані видатки на охорону здоров”я на 2004 рік залишаються недостатніми.

На початок 2004 року в області було 11 ФАПів, в яких не була зайнята жодна посада середнього медперсоналу; рівень забезпечення ФАПів телефонним зв'язком становив лише 44,4%.

У всіх районах області потребують капітального чи поточного ремонту приміщення медичних закладів первинної ланки.

Відмічається незадовільне фінансування на придбання медикаментів для надання населенню невідкладної медичної допомоги та засобів для дезінфекції.

За результатами проведеної ревізії технічного оснащення лікувально-профілактичних закладів області станом на 1 січня 2004 року встановлено, що знос рентгенологічної техніки становить до 90%, санітарного автомобільного транспорту - до 80% тощо. Наявний парк автомобільної техніки працює завдяки проведенню неодноразових ремонтів. Із наявних 330 санітарних автомобілів в районах області 239, або 72%, - з терміном експлуатації більше 8 років. ……..

Відділення інтенсивної терапії центральних районних лікарень потребують придбання дихальної та слідкуючої апаратури (апарату штучної вентиляції легенів з кардіомонітором). Усього по області потреба в коштах на придбання даної апаратури становить 2 млн.грн.

Відповідно до Указу Президента України від 3 січня 2002 року № 8 "Про комплексні заходи щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки", з урахуванням рішення колегії обласної державної адміністрації від 29 травня 2004 року № 2 та з метою поліпшення медичного обслуговування населення закладами первинної медико-санітарної мережі:

1. Відмітити голів Бобринецької, Гайворонської, Добровеличківської, Кіровоградської, Олександрівської, Олександрійської, Петрівської райдержадміністрацій за активне сприяння розвитку галузі охорони здоров'я, поліпшенню матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів районів.

2. Визнати досвід роботи щодо організації діяльності первинної медико-санітарної мережі на засадах загальної практики - сімейної медицини Гайворонської, Кіровоградської, Олександрівської, Олександрійської, Петрівської райдержадміністрацій таким, що заслуговує на поширення.

3. Відмітити недостатню організаторську роботу Новгородківської, Новоархангельської, Новомиргородської, Устинівської райдержадміністрацій щодо поліпшення матеріально-технічної бази сільських медичних закладів.

4. Головам Бобринецької, Гайворонської, Новоархангельської, Новоукраїнської, Світловодської райдержадміністрацій та рекомендувати Кіровоградському міському голові продовжити подальше пріоритетне фінансування на охорону материнства і дитинства, забезпечити 100% фінансування потреб на харчування і медикаментозне забезпечення дитячих і пологових стаціонарів.

5. Головам Бобринецької, Новоархангельської, Олександрівської, Новгородківської, Світловодської райдержадміністрацій при уточненні бюджетів забезпечити виділення цільових коштів та збільшення видатків на харчування в дільничних лікарнях.

6. Головам Голованівської, Ульяновської, Устинівської райдержадмініст-рацій збільшити видатки на медикаментозне забезпечення на рівні лікарських амбулаторій.

7. Головам Гайворонської, Голованівської, Новгородківської, Новоукраїнської, Онуфріївської, Петрівської, Ульяновської, Устинівської райдержадміністрацій забезпечити збільшення видатків на медикаментозне забезпечення хворих на рівні ФАПів.

8. Головам Бобринецької, Вільшанської, Голованівської, Добровеличківської, Долинської, Новоукраїнської, Ульяновської райдержадміністрацій, рекомендувати Олександрійському міському голові при уточненні бюджету на 2004 рік та формуванні проектів бюджетів на 2005 рік винайти можливість щодо першочергового забезпечення лікувальних закладів рентгенівськими діагностичними комплексами.

9. Голові Гайворонської райдержадміністрації при уточненні бюджету на 2004 рік та формуванні проекту бюджету на 2005 рік винайти можливість щодо першочергового придбання стаціонарного флюорографа.

10. Головам Добровеличківської, Знам'янської, Новгородківської, Олександрійської, Світловодської райдержадміністрацій винайти можливість щодо забезпечення відділення інтенсивної терапії центральних районних лікарень дихальною та слідкуючою апаратурою (апарат штучної вентиляції легенів та кардіомонітор).

11. Головам Вільшанської, Новоархангельської, Олександрівської, Світловодської райдержадміністрацій винайти можливість щодо забезпечення санітарним автотранспортом підвищеної прохідності лікувальні заклади первинної медико-санітарної мережі.

12. Головам Бобринецької, Вільшанської, Голованівської, Долинської, Компаніївської, Маловисківської, Новомиргородської, Устинівської райдержадміністрацій вжити невідкладні заходи щодо забезпечення телефонним зв'язком медичних закладів первинної ланки.

13. Головам Вільшанської, Голованівської, Добровеличківської, Компаніївської, Маловисківської, Новгородківської, Новоархангельської, Новомиргородської райдержадміністрацій активізувати роботу щодо переходу до діяльності на засадах загальної практики - сімейної медицини.

14. Головам Голованівської, Новоархангельської, Олександрівської райдержадміністрацій вирішити питання щодо створення "лікарняних кас" і всебічного сприяння розвитку цієї благочинної справи.

15. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

під час формування відповідних місцевих бюджетів на наступні роки передбачати видатки, які б повністю враховували потреби на закупівлю лікарських засобів, медичного обладнання, лабораторних реактивів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення ефективної профілактики, діагностики та лікування захворювань, зокрема видатки на гарантоване забезпечення у повному обсязі хворих із зазначеною паталогією ліками та витратними матеріалами, необхідними для надання їм ефективної швидкої та невідкладної медичної допомоги, допомоги у підрозділах реанімації та інтенсивної терапії;

забезпечити пріоритетне оснащення закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, сучасною ультразвуковою, ендоскопічною апаратурою, пересувними стоматологічними кабінетами, наборами медичної техніки для виходжування недоношених дітей, іншим обладнанням відповідно до їх потреб;

активізувати роботу щодо реалізації комплексу заходів, спрямованих на пропагування здорового способу життя, посилення боротьби з пияцтвом, тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками, виховання у населення бережного ставлення до свого здоров'я, у тому числі, передбачивши виділення ефірного часу на радіо та телебаченні для відповідного інформування населення з питань, пов'язаних з профілактикою, лікуванням серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань і попередженням ускладнень, що можуть мати місце при зазначених захворюваннях;

забезпечити запровадження ефективного моніторингу стану здоров'я населення через впровадження регіональних медичних скринінгових програм з організацією надання спеціалізованої консультативної допомоги відповідним категоріям хворих;

вжити необхідні заходи щодо закріплення медичних кадрів на селі, створення належних умов проживання та праці медичним працівникам у сільській місцевості;

інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження до 10 листопада 2004 року та 10 травня
2005 року.

16. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації аналізувати стан виконання даного розпорядження, узагальнену інформацію подавати до
1 грудня 2004 року і до 1 червня 2005 року заступнику голови обласної державної адміністрації Недільку С.М. та у разі невиконання поставлених завдань оперативно інформувати обласну державну адміністрацію.

17. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

4