від 16 червня 2004 року № 363-р

Про підготовку та проведення

збирання ранніх зернових

і зернобобових культур

у 2004 році

З метою посилення організаційної роботи, пов'язаної із своєчасною підготовкою та проведенням збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році, ефективного використання збиральних агрегатів та забезпечення своєчасності розрахунків за оренду землі:

1. Утворити обласний штаб по проведенню збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити обласні заходи з підготовки та проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році (додаються).

3. З метою сприяння своєчасній підготовці та проведенню збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році, надання допомоги сільгосппідприємствам різних форм власності закріпити керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій за районами області згідно з додатком 2.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям до 1 вересня 2004 року та 1 січня 2005 року надати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації інформації про виконання даного розпорядження.

5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження інформувати заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О. до
15 вересня 2004 року та 15 січня 2005 року.

6. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2003 року № 319-р "Про підготовку до проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур та збереження врожаю
2003 року".

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 червня 2004 року № 363-р

СКЛАД

обласного штабу по проведенню збирання ранніх зернових

і зернобобових культур у 2004 році

Начальник штабу

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник начальника штабу

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Секретар штабу

СЕРДЮК

Іван Олександрович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Члени штабу:

АДАМОВИЧ

Олександр Вікторович

-

начальник головного управління МНС України в області

БАБКОВ

Дмитро Олександрович

-

начальник станції захисту рослин у Кіровоградській області

БУРТАК

Микола Олексійович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

-

начальник обласної державної хлібної інспекції

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

-

директор обласної державної сільськогоспо-дарської дослідної станції

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

-

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації

ХАРІНА

Наталія Павлівна

-

начальник обласної державної насіннєвої інспекції

ЮРЕНКО

Володимир Аврамович

-

начальник державної інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 червня 2004 року № 363-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

з підготовки та проведення збирання ранніх зернових

і зернобобових культур у 2004 році

1. Провести районні науково-практичні наради з питань збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році з залученням науковців державної сільськогосподарської дослідної станції, спеціалістів головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації та підвідомчих організацій. З метою сприяння своєчасній підготовці та проведенню збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році, надання допомоги закріпити керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій та районних організацій за сільгосппідприємствами різних форм власності районів.

Райдержадміністрації

Червень 2004 року

2. Розробити обласний та районні прогнозні розрахунки збирання урожаю ранніх зернових і зернобобових культур у 2004 році.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

До 20 червня 2004 року

3. Розробити рекомендації по збиранню ранніх зернових і зернобобових культур відповідно до умов поточного року та довести їх до всіх сільськогосподарських підприємств області.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція

До 20 червня 2004 року

4. Визначити біологічну урожайність ранніх зернових і зернобобових культур в розрізі культур.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

До 25 червня 2004 року

5. Вжити невідкладні організаційні заходи щодо підготовки до збиральних робіт, прискорити темпи робіт по ремонту зернозбиральних і зерноочисних машин. Довести готовність техніки:

зернозбиральних комбайнів - до 98%;

жниварок - до 99%;

зерноочисних машин - до 100%.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

До 30 червня 2004 року

6. Вжити заходи щодо забезпечення надходження пально-мастильних матеріалів на початок збиральних робіт в кількості не менше:

бензину - 55% до потреби;

дизельного пального - 60%.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

До 1 липня 2004 року

7. За замовленням сільгосптоваровиробників сприяти залученню збиральної техніки з інших регіонів України.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

До 30 червня 2004 року

8. Забезпечити обстеження посівів зернових та зернобобових культур з метою визначення обсягів роздільного збирання та прямого комбайнування.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

До 1 липня 2004 року

9. Вжити заходи щодо підготовки хлібоприймальних підприємств та елеваторів, вагового та сушарного господарства, токів та складських приміщень до приймання зерна.

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогос-подарської продукції облдержадміністрації, обласне дочірнє підприємство ДАК "Хліб України", обласна державна хлібна інспекція, державна інспекція з карантину рослин по області, райдержадміністрації

До 1 липня 2004 року

10. Встановити постійний контроль за прийманням та зберіганням зерна, не допускаючи фальсифікації його якості.

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогос-подарської продукції облдержадміністрації, обласне дочірнє підприємство ДАК "Хліб України", обласна державна хлібна інспекція, державна інспекція з карантину рослин по області, райдержадміністрації

Постійно до кінця 2004 року

11. Встановити суворий контроль за захистом хлібних масивів від пожеж, посилити контроль за збереженням врожаю при збиранні та перевезенні зерна, не допускаючи його втрат та розкрадання. Винних у скоєнні цих дій притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації разом з управлінням МВС України в області, головним управлінням МНС України в області, райдержадміністраціями

Під час збирання врожаю

12. Заборонити спалювання стерні та пожнивних решток під час проведення жнивної кампанії.

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Під час збирання врожаю

13. З урахуванням вивільненої техніки здійснювати перерозподіл збиральної техніки між господарствами та районами області.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

Під час збирання врожаю

14. Для забезпечення господарств області насінням озимих та ярих зернових колосових особливу увагу приділити збиранню ділянок, які призначені на насіннєві цілі, та встановити суворий контроль за заготівлею насіння озимих і ярих зернових культур під урожай 2005 року в запланованих обсягах з урахуванням перехідних та страхових фондів.

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, обласна державна насіннєва інспекція, райдержадміністрації

До кінця 2004 року

15. Забезпечити проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) та майнових паїв за
2004 рік.

Райдержадміністрації

Постійно до кінця 2004 року

__________________________


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 червня 2004 року № 363-р

СПИСОК

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

та обласних організацій, закріплених за районами на період

проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур

у 2004 році

Райони

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

1

2

3

Бобринецький

КВАСНОВСЬКИЙ

Володимир Микитович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Вільшанський

ВЛАДОВ

Іван Васильович

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

Гайворонський

КРИЖАНОВСЬКА

Лідія Петрівна

державний інспектор з охорони прав на сорти

Голованівський

БАБКОВ

Дмитро Олександрович

начальник державної станції захисту рослин у Кіровоградській області

Добровеличківський

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

начальник головного управління сільського господарства і продоволь-ства облдержадміністрації

Долинський

ХАРІНА

Наталія Павлівна

начальник обласної державної насіннєвої інспекції

Знам"янський

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

директор державної сілськогосподар-ської дослідної станції

Кіровоградський

КУЧКО

Олег Володимирович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Компаніївський

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Маловисківський

БУРТАК

Микола Олексійович

начальник інспекції якості та форму-вання ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

Новгородківський

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Новоархангельський

ЮРЕНКО

Володимир Аврамович

начальник державної інспекції з карантину рослин в області

Новомиргородський

ГУЛЬВАНСЬКИЙ

Ігор Миколайович

директор центру "Облдержродючість"

Новоукраїнський

СИДОРЕНКО

Борис Петрович

генеральний директор корпорації "Кіровоградсадвинпром"

Олександрівський

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Олександрійський

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадмініст-рації

Онуфріївський

НОВОСАД

Микола Миколайович

директор асоціації "Насіння Кірово-градщини"

Петрівський

МОСКАЛЕНКО

Олександр Іванович

начальник управління державної ветеринарної медицини в області

Світловодський

КАШЛЯКОВ

Олександр Михайлович

директор Кіровоградської філії Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"

Ульяновський

БУЯНОВ

Анатолій Дмитрович

перший заступник начальника обласного головного управління земельних ресурсів

Устинівський

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

начальник обласної державної хлібної інспекції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка 1

3

2

Продовження додатка 2

1

2

3