від 16 червня 2004 року № 367-р

Про проведення конкурсу “Кращі товари

Кіровоградщини” та обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу якості продукції

(товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів

України”

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2002 року № 447-р “Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”, програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції на 2003-2005 роки”, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 1 липня 2003 року № 328-р:

1. Утворити обласну конкурсну комісію щорічного обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини” у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про щорічний обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини” (додається).

3. Обласній конкурсній комісії забезпечити організацію та проведення щорічного обласного конкурсу “Кращі товари Кіровоградщини” та обласного етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)
“100 кращих товарів України”.

4. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам провести необхідну організаційну і роз'яснювальну роботу щодо організації та проведення конкурсів якості, реалізації заходів з підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії забезпечити широке висвітлення результатів проведення конкурсів.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 16 червня 2004 року № 367-р

С К Л А Д

обласної конкурсної комісії щорічного обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини”

Голова комісії

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ШЕВЧЕНКО

Анатолій Олексійович

-

директор державного підприємства “Кіровоградстандартметрологія”

Секретар комісії

СЛІПЧЕНКО

Микола Миколайович

-

начальника відділу сертифікації систем управління якістю державного підприємства “Кіровоградстандартметрологія”

Члени комісії:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

МАСЛОВ

Микола Альбертович

-

голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області

(за згодою)

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ОЛЕКСІЄНКО

Борис Миколайович

-

начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів

САІНСУС

Олександр Дмитрович

-

президент обласного відділення “Пошук” Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

-

начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

ХАРИТОНОВА

Валентина Сергіївна

-

президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

(за згодою)

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний державний санітарний лікар області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 червня 2004 року № 367-р

Положення

про щорічний обласний конкурс якості продукції

(товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини”

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2001 року № 113 “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції” та Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 447-р.

2. Обласний конкурс якості “Кращі товари Кіровоградщини” (далі - конкурс) проводиться в рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України”. Головною метою проведення конкурсу є об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється в області, сприяння впровадженню на підприємствах міста та області сучасних методів управління якістю.

3. Конкурс проводиться за такими товарними категоріями:

продукція;

послуги.

4. Вимоги до учасників конкурсу та методика проведення оцінки представленої на конкурс продукції (товарів, робіт, послуг) визначаються у рекомендаціях (настанові) для учасників конкурсу, які затверджуються головою обласної конкурсної комісії.

ІІ. Учасники конкурсу

5. Участь у конкурсі підприємств, установ і організацій усіх форм власності (далі - підприємство) здійснюється на добровільних засадах.

6. У конкурсі може брати участь підприємство, що зареєстроване як юридична особа або як філія юридичної особи та займається виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) на території України.

ІІІ. Конкурсна комісія

7. Для організації проведення щорічного обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщинита визначення його переможців утворюється обласна конкурсна комісія (далі - комісія).

8. Обласну конкурсну комісію очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації.

9. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими документами, положенням про щорічний обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини.

10. Комісія формується з представників місцевих органів виконавчої влади, державних та громадських організації, засобів масової інформації.

11. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за планом, що затверджується головою комісії.

12. Позачергові засідання комісії скликаються за рішенням голови або за пропозицією більшості її членів.

13. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, у разі розподілу голосів порівну голос голови комісії є вирішальним.

14. Комісія здійснює свою діяльність на основі принципу гласності та з урахуванням громадської думки. Про результати діяльності та рішення, що приймаються комісією, повідомляються зацікавлені місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, засоби масової інформації.

15. З моменту подання заявки на участь у конкурсі комісія забезпечує повну конфіденційність по відношенню до отриманої від підприємств інформації.

ІV. Порядок проведення конкурсу

16. Повідомлення та порядок проведення конкурсу комісія публікує у засобах масової інформації у першому півріччі поточного року.

17. Для участі у конкурсі підприємства подають до комісії заявку встановленого зразка.

18. Комісія у тижневий термін після отримання заявки надсилає претенденту рекомендації для учасників обласного конкурсу якості.

19. Підприємство сплачує організаційний внесок за участь у конкурсі до державного підприємства “Кіровоградстандартметрологія” і отримує повідомлення про реєстрацію.

20. Учасники конкурсу готують необхідні матеріали та надсилають їх на розгляд комісії відповідно до рекомендацій для учасників конкурсу.

21. Комісія організовує проведення оцінки наданих учасниками матеріалів, визначає необхідність проведення візитів на підприємства-учасники конкурсу, робить остаточні висновки та визначає переможців.

22. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення конкурсу на обласному рівні забезпечує державне підприємство “Кіровоградський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

V. Нагородження переможців конкурсу

23. Нагородження переможців конкурсу здійснюється в рамках Європейського тижня якості.

24. Переможці конкурсу нагороджуються спеціальними дипломами та призами встановленого зразка.

25. Нагороди переможцям конкурсу на регіональному рівні вручає голова облдержадміністрації або інша особа за його дорученням.

26. Переможцям надається право використовувати логотип конкурсу в інформаційних матеріалах та рекламі.

27. Відомості про переможців конкурсу подаються у місцеві органи виконавчої влади, засоби масової інформації та інші зацікавлені органи.

6. Фінансове забезпечення конкурсу

28. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням конкурсу, здійснюється за рахунок організаційних внесків учасників конкурсу.

29. Діяльність з організації та проведення конкурсу не має за мету отримання прибутку.

30. Розміри організаційних внесків учасників конкурсу встановлюються у рекомендаціях для учасників конкурсу, які затверджуються головою комісії.

____________________

1

2

Продовження додатка

3