від 17 червня 2004 року № 373-р

Про обласні заходи по виконанню

розпорядження Кабінету Міністрів

України від 12 травня 2004 року

№ 298-р

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня
2004 року № 298-р "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму":

1. Затвердити обласні заходи щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму (далі - заходи) (додаються).

2. Головному фінансовому управлінню, управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму, іншим структурним підрозділам облдержадмініст-рації - виконавцям обласних заходів, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам щороку під час складання показників відповідних бюджетів та бюджетних запитів передбачати кошти на виконання цих заходів.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити виконання зазначених заходів;

інформувати управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації щороку до 15 березня про хід виконання заходів.

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку до 20 грудня направляти пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо визначення та затвердження орієнтовної тематики екскурсійно-краєзнавчої діяльності відповідно до вимог навчальних програм.

5. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмі-ністрації узагальнену інформацію подавати обласній державній адміністрації щороку до 1 квітня.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 червня 2004 року № 373-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму

1. Провести інвентаризацію об'єктів туристичної інфраструктури, які можуть бути використані для потреб молодіжного та дитячого туризму.

Служба у справах неповнолітніх, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004-2005 роки

2. Розробити та впровадити механізми підтримки кращих інноваційних проектів громадських та інших організацій із створення та просування на ринку туристичного продукту для дітей та молоді.

Головне управління економіки, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадмі-ністрації

2005-2006 роки

3. Створити бази даних про молодіжні спортивно-туристичні клуби та організації.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

4. Рекомендувати вищим навчальним закладам області створити тимчасові готелі на базі гуртожитків закладів на період канікул. Розробити туристичні маршрути для молоді з використанням цих готелів.

Управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2010 рік

5. Здійснити заходи щодо реконструкції приміщення туристичної бази обласного центру туризму, краєзнавства, спорту, екскурсій учнівської молоді та включити її до мережі молодіжних готелів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді

2005 рік

6. У рамках проведення благодійної акції "Подаруй дитині літо" організувати на базі інтернатів обласного підпорядкування оздоровчі туристичні майданчики.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді

Щороку під час літнього оздоровлення дітей

7. Сприяти участі молоді у молодіжних туристичних фестивалях.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

8. Організовувати розроблення та проведення маркетингової кампанії щодо молодіжних готелів, дитячих оздоровчих закладів на всеукраїнському туристичному ринку.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські та інші організації

Постійно

9. Розробити екскурсійні машрути по області відповідно до тем шкільного курсу "Історія України".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.Василя Сухомлинського

2005 рік

10. Розробити спортивні туристичні маршрути вихідного дня в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Управління освіти і науки, з питань фізичної культури, спорту і туризму, у справах сім'ї та молоді облдержад-міністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004-2010 роки

11. Розширити мережу гуртків туристично-краєзнавчого напрямку на базі шкіл-інтернатів обласного підпорядкування.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді

2004 рік

12. Сприяти участі туристичних організацій області у Всеукраїнському ярмарку послуг, пов'язаних з організацією дитячого та молодіжного відпочинку та у спеціалізованих салонах, виставках і ярмарках для популяризації обласного молодіжного туризму.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щороку

13. Забезпечити створення сайту дитячого та молодіжного відпочинку.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2005 рік

14. Організовувати видання сучасних карт, схем, довідників з молодіжних туристичних маршрутів.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

15. Забезпечити інформаційну підтримку туристичного продукту для дітей та молоді, популяризацію відпочинку в області, її культурної спадщини.

Обласна державна телерадіокомпанія, управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмініст-рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

16. Сприяти обміну туристичними групами дітей та молоді між областями України та країнами близького і далекого зарубіжжя.

Управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, головне управління праці та соціального захисту населення, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмініст-рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

17. Забезпечити участь у міжнародній конференції "Молодіжний та дитячий туризм і відпочинок".

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми разом з громадськими та іншими організаціями

Щороку

__________________________

2

4