від " 6 " квітня 2004 року № 189-р

м.Кіровоград

Про реалізацію в області

завдань, визначених постановою

Кабінету Міністрів України

від 11 березня 2004 року № 315

З метою реалізації в області вимог та завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 315 “Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України” та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність”, забезпечення зростання якісних показників економіки, посилення соціальної складової завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, синхронізації елементів економічного зростання та соціальної політики:

1. Затвердити план реалізації завдань щодо прискорення соціально-економічного розвитку області у 2004 році, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 315 (додається).

2. Першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержад-міністрацій, рекомендувати міським головам, керівникам територіальних органів міністерств і відомств України, забезпечити проведення необхідної організаторської роботи, концентрацію виробничого природно-ресурсного та трудового потенціалу, вишукання та залучення резервів для безумовного виконання плану заходів.

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам розробити і затвердити відповідні заходи та щокварталу підводити підсумки їх виконання на засіданнях колегій та міськвиконкомів.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, керівникам територіальних органів міністерств і відомств України аналізувати стан виконання плану заходів та подавати інформацію головному управлінню економіки облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнену інформацію надавати облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

Затверджено

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 6 квітня 2004 року № 189-р

П Л А Н

реалізації завдань щодо прискорення соціально-економічного розвитку

області у 2004 році, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 315 “Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України”

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

Посилити роботу обласної та районних, міських комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат з метою безумовного виконання стратегічних завдань по збільшенню доходів місцевих і державного бюджетів, повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати

Протягом року

Головне управління праці та соціального захисту населення, головне управління економіки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування з місцевих бюджетів видатків на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, стипендій з урахуванням підвищення їх розмірів та недопущення заборгованості з цих виплат

-"-

Головне фінансове управління облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити запровадження та вдосконалення механізму надання адресної соціальної допомоги за єдиною заявою

-"-

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Провести перевірки дотримання законодавства про оплату праці на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати та

вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків

-"

Територіальна державна інспекція праці у Кіровоградській області

Включити в плани перевірок завдання щодо вивчення своєчасності та у повному обсязі виплати заробітної плати, аналізувати причини виникнення заборгованості та стан її ліквідації

-"-

Контрольно-ревізійне управління в області

Посилити організаторську роботу щодо погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду та забезпечити скорочення боргу на 10-15 проц.

Протягом року

Головне управління Пенсійного фонду України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Домогтися впровадження програмного забезпечення для призначення та перерахування пенсій відповідно до нового пенсійного законодавства

-"-

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Посилити роз'яснювальну роботу серед населення щодо реформування пенсійного законодавства та переваг нової пенсійної системи

-"-

-"-

Спрямувати 5,3 млн.грн. коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам ДХК “Олександріявугілля” у зв'язку із закриттям підприємств

-"-

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Забезпечити ефективне використання субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, будівництво соціально значимих об'єктів високого ступеню готовності

-"-

-"-

Провести організаторську роботу з банківськими установами по збільшенню обсягів кредитування реального сектора економіки області

-"-

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління Національного банку України в області

Забезпечити виконання зобов'язань акціонерними товариствами із часткою державних корпоративних прав із виплати заробітної плати, надходжень до бюджету, Пенсійного фонду

-"-

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

Посилити роль і вплив обласної координаційної ради з проблем-них питань управління держав-ними корпоративними правами акціонерних товариств, створе-них у процесі приватизації, на підвищення ефективності господарювання

-"-

Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Забезпечити приватизацію 18 об'єктів державної форми власності та 5 об'єктів комунальної форми власності із забезпеченням інтересів держави, територіальних громад, із залученням ефективних власників

Протягом року

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

Посилити протидію монопольним проявам на внутрішньому ринку області, особливо продовольчому, та захист економічної конкуренції

-"-

Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Запровадити складання фінансових планів та моніторинг їх виконання на підприємствах обласної комунальної власності, що діють у сфері матеріального виробництва

-"-

Управління з питань власності облдержадміністрації

Забезпечити укладання мирових угод на державних підприємствах з державною часткою власності більш як 25 відсотків, щодо яких порушені справи про банкрутство

-"-

Регіональне управління з питань банкрутства

Забезпечити правильність реалізації ліквідаційної маси підприємств-банкрутів області та спрямування цих коштів на погашення боргів перед бюджетом, Пенсійним фондом та по заробітній платі

-"-

Державна податкова адміністрація в області, головне управління Пенсійного фонду в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Посилити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства при проведенні процедур банкрутства підприємств області шляхом проведення планових та позапланових перевірок ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих

-"-

Регіональне управління з питань банкрутства

Підготувати та внести на розгляд обласної ради Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства області на 2004-2010 рр.

Після затвердження

державної програми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Продовжити роботу щодо своєчасності і повноти розрахунків населення за спожиті послуги, реструктуриза-ції заборгованості населення з квартирної плати, плати за водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Протягом року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити впровадження прогресивних технологій та енергозберігаючого обладнання у житлово-комунальному господарстві

-"-

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Завершити І етап переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12 річний термін навчання

Вересень

2004 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечити поетапний перехід старшої школи на профільне навчання

Вересень

2004 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації,

Провести оптимізацію мережі закладів культури, поліпшення кадрового складу та матеріально-технічної бази закладів культури

Протягом року

Управління культури облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити виконання плану створення закладів сімейної медицини

-"-

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Розширити залучення позабюджетних коштів на розвиток галузі охорони здоров'я

-"-

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечити створення регіональних центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”

-"-

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Розпочати створення фізкультурно-спортивних клубів при усіх сільських і селищних радах

-"-

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації

Забезпечити проведення заходів щодо комплексної програми збереження історичної забудови м.Кіровограда

-"-

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Кіровоградський міськвиконком

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації механізму реалізації прийнятого Закону України “Про іпотеку” та питання щодо поширення позитивного досвіду іпотечного кредитування як реального механізму залучення інвестицій для житлового будівництва

Травень

2004 року

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Створити обласну спеціалізовану установу з іпотечного кредитування

Після прийняття відповідних нормативно-правових актів

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Організувати публічне обговорення проектів регуляторних актів із суб'єктами підприємницької діяльності, громадськими об'єднаннями підприємців з метою створення сприятливих умов у сфері господарської діяльності

Протягом року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації,

Вдосконалити механізм видачі документів дозвільного характеру на провадження підприємницької діяльності шляхом застосування принципів “єдиного вікна”

-"-

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми, представництво Держпідприємництва в області

Розробити обласну Програму створення продовольчих ресурсів на 2004-2005 роки та внести на розгляд обласної ради

До 1 серпня

2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами і територіальними органами міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити зростання обсягів виробництва рослинницької та тваринницької продукції в усіх категоріях господарств та збільшення обсягів закупівлі сільськогосподарської сировини для переробки на переробних підприємствах області

Протягом року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Проведення інвентаризації суб'єктів підприємницької діяльності, підприємств, установ та організацій області, виробнича діяльність яких пов'язана із забрудненням навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів з метою залучення до сплати відповідних платежів

Квітень

2004 року

Державне управління екології та природних ресурсів в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Розробити обласну програму моніторингу довкілля

Квітень-листопад

2004 року

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Забезпечити збільшення обсягів експорту товарів у 2004 році за рахунок підвищення експорту наукоємної продукції, підвищення її якості, технічного переозброєння підприємств

Протягом року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Здійснити організаційну роботу в області щодо проведення Дня Європи в Україні

ІІ квартал

2004 року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Забезпечити постійний моніторинг цін і тарифів на ринку соціально значущих товарів, робіт і послуг з метою вивчення стану і динаміки розвитку цінових процесів та вживати заходи впливу, передбачені чинним законодавством

Протягом року

Головне управління економіки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Посилити контроль за дотриманням державної дисципліни цін при формуванні і застосуванні регульованих цін і тарифів, особливо на ринках соціально значущих товарів, робіт, послуг

-"-

Державна інспекція з контролю за цінами в області

Забезпечити отримання та освоєння коштів державної підтримки на покриття різниці собівартості вугільної продукції, технічного переоснащення, будівництва та реконструкції вугледобувних та вуглепереробних підприємств, погашення заборгованості із виплати заробітної плати в ДХК “Олександріявугілля”

-"-

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Олександрійський міськвиконком, ДХК “Олександріявугілля”

Забезпечити вирішення питань будівництва підприємства по видобутку уранової руди на базі Новокостянтинівського родовища

-"-

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Маловисківська райдерж-адміністрація, Східний ГЗК

Забезпечити вжиття організаційних заходів щодо вирішення проблемних питань добудови КГЗКОРу

Протягом року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Долинська райдержадміністрація

Сприяти освоєнню виробництва 200 нових моделей одягу на Кіровоградському ВАТ “Зорянка”

-"-

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Кіровоградський міськвиконком

Посилити роль і вплив спеціальної комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії на забезпечення повних і своєчасних розрахунків

-"-

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Забезпечити систематичний та ефективний контроль за виконанням умов договорів з перевізниками

-"-

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Запровадити моніторинг дотримання розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів чинного законодавства у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Квітень

2004 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель

Протягом року

Головне управління економіки облдержадміністрації

Забезпечити ефективне та цільове використання державних коштів та посилити контроль за їх витрачанням у відповідних сферах та галузях економіки

-"-

Структурні підрозділи облдержадміністрації, контрольно-ревізійне управління в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Провести перевірки підприємств з ознаками штучної збитковості, особливо тих, що здійснюють торгівлю нерухомістю, а також здійснюють діяльність у сфері торгівлі з метою залучення їх до сплати податку на прибуток

Перше півріччя

2004 року

Державна податкова адміністрація в області

Запровадити систематичну роботу по виявленню посередницьких структур, через які проводяться незаконні операції з виведення з легального до тіньового обігу коштів, розкрадання майна і коштів, ухилення від оподаткування, створення штучної збитковості та доведення до фіктивного банкрутства

Протягом року

Державна податкова адміністрація в області

Здійснити додаткові заходи з контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері грального бізнесу та лотерейної діяльності

Перше півріччя

2004 року

Державна податкова адміністрація в області

Створити єдину інформаційну базу даних про дислокацію і функціонування мережі оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями

ІІ квартал

2004 року

Державна податкова адміністрація в області, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства у сфері виробництва та обігу етилового спирту та лікеро-горілчаних виробів, посилити контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері виробництва та обігу етилового спирту, алкогольних та тютюнових виробів

Протягом року

Державна податкова адміністрація в області, обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання стосовно вимог законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

-"-

Державне підприємство "Кіровоградський регіональний ц центр стандартизації, метрології та сертифікації", управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, обласне управління у справах захисту прав споживачів,Державна податкова адміністрація в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Здійснити формування ресурсів продовольчого зерна для хлібопечення та виробництва круп згідно з потребами територій на 2004-2005 роки

Червень-жовтень

2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Сприяти закладанню до державного матеріального резерву необхідних обсягів зерна і продуктів харчування, поверненню суб'єктами господарювання запозичених або самовільно використаних матеріальних цінностей державного матеріального резерву

Протягом року

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

__________________