від 7 квітня 2004 року № 192-р

Про створення обласної ради

з питань реклами

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23 березня 2004 року № 13209/1/1-04 та з метою сприяння діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань розповсюдження та споживання реклами, інформаційного забезпечення та координації органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу, створити обласну раду з питань реклами у складі згідно з додатком та затвердити положення про неї (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 квітня 2004 року № 192-р

ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД

обласної ради з питань реклами

Заступник голови обласної державної адміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень), голова ради

Начальник Кіровоградського обласного управління у справах захисту прав споживачів, заступник голови ради

Провідний спеціаліст Кіровоградського обласного управління у справах захисту прав споживачів, секретар ради

Начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення по Кіровоградській області

Голова обласного територіального відділення Антимонопольного комітету (у разі одержання та погодження Антимонопольного комітету України)

Начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації

Начальник відділу ДАІ управління МВС України в області (за згодою)

Заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Начальник управління містобудування, архітектури, екології та земельних відносин Кіровоградської міської ради (за згодою)

Генеральний директор рекламного агентства “Антураж-А" (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 квітня 2004 року № 192-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну раду з питань реклами

I. Загальні положення

1. Обласна рада з питань реклами (далі - обласна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, утвореним з метою координації діяльності суб”єктів рекламного ринку області.

2. У своїй діяльності обласна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим положенням.

3. Обласна рада є підзвітна і підконтрольна голові облдержадміністрації, Раді з питань реклами при Кабінету Міністрів України.

II. Основні завдання обласної ради

1. Основними завданнями обласної ради є сприяння діяльності органів з питань розповсюдження та споживання реклами згідно з Законом України “Про рекламу”.

2. Інформаційне забезпечення та координація місцевих органів виконавчої влади, до сфери компетенції яких входить контроль за дотриманням законодавства України про рекламу, необхідною та об”єктивною інформацією.

3. Внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків соціальної реклами, яка виробляється, розповсюджується та споживається за рахунок бюджетних коштів або за державним замовленням.

III. Права обласної ради

1. Обласна рада відповідно до покладених на неї завдань допомагає у проведенні моніторингу щодо дотримання загальних вимог Закону України “Про рекламу” та законодавства України про рекламу.

2. Бере участь у підготовці подання про порушення вимог законодавства України про рекламу до відповідних органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу.

3. Залучає фахівців експертних центрів з питань реклами та виставкової діяльності щодо вирішення спірних питань у рекламній галузі.

4. Одержує у встановленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. У встановленому порядку розглядають пропозиції суб”єктів рекламного ринку щодо розміщення реклами на місцевому рівні.

6. Розробляє заходи, спрямовані на створення умов для розвитку рекламної діяльності.

7. Організовує конференції, семінари та інші заходи, спрямовані на висвітлення рекламної діяльності.

IV. Склад обласної ради

1. Обласну раду очолює заступник голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень. Заступником голови обласної ради є начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Організаційне забезпечення діяльності ради здійснюється секретарем обласної ради.

2. Персональний склад обласної ради затверджує голова обласної державної адмінстрації за погодженням з Головою Ради з питань реклами при Кабінеті Міністрів України.

3. Рішення обласної ради приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні, за наявності не менше як половини членів її складу і оформляється у вигляді протоколу.

4. Обласна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об”єднаннями громадян і громадянами.

5. Обласна рада має бланк із своїм найменуванням.

V. Порядок роботи обласної ради з питань реклами

1. Керує засіданнями обласної ради її голова або за його дорученням заступник голови ради.

2. План роботи ради розробляється секретарем ради, погоджується із заступником голови обласної ради та затверджується головою ради.

3. Обласна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення через засоби масової інформації області.

_______________________

1

2

3