від 23 квітня 2004 року № 240-р

житлово-комунального господарства

Кіровоградської області

На виконання доручення Президента України від 24 березня 2004 року №1-1/359 та з метою прискорення розвитку і реформування житлово-комунального господарства області:

1. Взяти до відома аналіз виконання Програми реформування житлово-комунального господарства Кіровоградської області, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 квітня 2001 року № 142-р, за період 2002-2003 років (додаток 1).

2. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам:

проаналізувати стан виконання регіональних програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства, у разі необхідності забезпечити перегляд цих програм з метою забезпечення передбачених ними завдань та заходів реальними джерелами фінансування відповідно до рекомендованих обсягів, зазначених у додатку 2 до цього розпорядження.

3. Звернути увагу Кіровоградського міського голови Чигріна М.С. та Світловодського міського голови Волкова В.М. на зволікання розгляду та затвердження на сесіях відповідних рад програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства міст Кіровограда та Світловодська.

4. З метою раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів головам райдержадміністрацій: Бобринецької - Білобровенку В.В, Маловисківської - Шульзі В.І., Новоархангельської - Голобородьку О.В., Новомиргородської - Авксентьєву В.В. вжити вичерпних заходів щодо посилення роботи по впровадженню засобів обліку води та теплової енергії. Рекомендувати Знам'янському - Джулаю В.О., Кіровоградському - Чигріну М.С. та Світловодському - Волкову В.М. міським головам посилити роботу з вищевказаного питання.

5. Головам райдержадміністрацій: Бобринецької- Білобровенку В.В., Добровеличківської - Семенцю П.С., Долинської - Коробову В.В., Ново- української - Балану В.П., Онуфріївської - Перепеляку М.В., Ульяновської - Журавлю В.Г. з метою поліпшення надання послуг по експлуатації та утриманню житлового фонду, утвердження конкурентного середовища активізувати роботу по створенню об'єднань співвласників багатоповерхових будинків.

6. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам при уточненні показників місцевих бюджетів на 2004 рік та їх формуванні на 2005 рік подавати в установленому порядку пропозиції відповідним радам щодо передбачення (збільшення) видатків на реалізацію регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та на поточні розрахунки і погашення заборгованості за попередні роки бюджетних установ за надані житлово-комунальні послуги.

7. Покласти персональну відповідальність за реалізацію заходів регіональних програм на голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам взяти на особистий контроль реалізацію заходів на відповідних територіях.

Про хід виконання регіональних програм інформувати управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації щороку до 1 лютого.

8.Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміні-страції аналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. щороку до 20 лютого.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 квітня 2004 року № 240-р

Рекомендовані обсяги

залучення коштів з місцевих бюджетів на виконання регіональних програм реформування житлово-комунального господарства в 2005 році

тис.грн.

№ п/п

Міста, райони

Перелік заходів

модер-нізація житло-вого госпо-дарства

оснаще-ння житло-вого фонду засобами обліку, спожи-вання води і теплової енергії

розвиток, реконстру-кція та впровад-ження енергозбе-рігаючих заходів на об'єктах водопоста-чання та водовід-ведення

розвиток, реконстру-кція та впровад-ження енергозбе-рігаючих заходів на об'єктах теплового госпо-дарства

заходи у сфері бла-гоустрою та кому-нального обслуго-вування

оновлення, розвиток та впровад-ження енергозбе-рігаючих заходів у міському електро-транспорті

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

м.Кіровоград

2896

451,45

138

200

535,5

1650

2.

м.Світловодськ

320

170

100

50

210,9

3.

м.Олександрія

992

177,5

97,6

70

132,3

4.

м.Знам'янка

165

27

85,4

45

211,9

5.

Бобринецький

10

2,7

30,1

15

0,9

6.

Вільшанський

5,5

1,35

8,3

7.

Гайворонський

50

2,7

100

10

86,8

8.

Голованівський

100

5,4

12

87,9

9.

Добровеличківський

40

85,8

10.

Долинський

251

20

20

118,7

11.

Знам'янський

2

60

5

12.

Кіровоградський

10

7,2

13.

Компаніївський

2

100

15.

Маловисківський

125

9,45

70

15,8

16.

Новгородківський

8

50

8,5

17.

Новоархангельський

5

120,5

18.

Новомиргородський

20

55,4

20

9,5

19.

Новоукраїнський

30

10,7

1

2

3

4

5

6

7

8

20.

Олександрівський

10

76,7

21.

Олександрійський

2

22.

Онуфріївський

2

7,2

23.

Петрівський

203

4,05

20

1

24.

Світловодський

2

100

5

25.

Ульяновський

2

15,3

26.

Устинівський

1

3,6

РАЗОМ

5253,5

907

951,1

462

1765

1650

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 квітня 2004 року № 240-р

А Н А Л І З

виконання Програми реформування житлово-комунального господарства Кіровоградської області за період 2002-2003 років

Проведений аналіз свідчить про те, що у реформуванні житлово-комунального господарства області є певні зрушення, а саме:

У теплоенергетиці

Збережено існуючу систему теплозабезпечення населених пунктів області та забезпечено підвищення технічного потенціалу підгалузі.

Під час проведення планових та капітальних ремонтів підприємствами комунальної теплоенергетики встановлено 21 новий комплекс автоматики горіння типу "Енергія-005", замінено 6 котлів на нові з ККД більше 91%, проведено механічну та хімічну чистку 345 котлів, проведено режимне налагодження 365 км теплових мереж та на 112 котлах, відремонтовано 68,4 км теплових мереж, що дозволило економити 100 тис.грн. на рік.

У м.Світловодську створено підприємство по наданню послуг з теплопостачання на засадах об'єднання комунальної та приватної власності, що безумовно дає поштовх до проведення робіт по зменшенню витрат на виробництво та впровадження енергозберігаючих заходів. У 2002 році замість котельні потужністю 192,9 МВт, потужність якої використовувалася лише на 8 %, збудована нова котельня потужністю 5,4МВт/год. Це дозволило знизити у 2 рази питомі витрати палива на виробництво теплової енергії і зекономити 1200 тис.куб.м природного газу за рік та 635 тис.кВт/год. електроенергії, або майже 500 тис.грн. на рік. КП “Кіровоградтеплоелектроцентраль”передано в оренду ТОВ “Високі енергетичні технології” м.Харкова. Відновлено виробництво електроенергії та подачу гарячої води мешканцям 90 будинків центральної частини м. Кіровограда.

Для впровадження енергозберігаючих заходів та зменшення матеріальних витрат на виробництво продукції передано в оренду ДКП “Кіровоградтеплоенерго”. Передбачається встановлення на південно-західній котельні турбіни з метою виробництва дешевої електроенергії для власних потреб та відновлення подачі гарячої води споживачам.

У водопостачанні та водовідведенні

Збережено існуючу систему забезпечення населення питною водою.

2

Забезпечені умови розвитку водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок залучення коштів бюджетів усіх рівнів в обсязі 12246,3 тис.грн.

Вперше за останні декілька років досягнута стабільність роботи районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград" (протягом останніх двох років не відбулося жодної зупинки з технічних причин).

Розроблено інвестиційний проект розвитку районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград” із залученням до його впровадження турецької компанії “Ченкер груп”.

З метою реалізації державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення протягом 2001-2003 років управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації видано 28 ліцензій на вищезгаданий вид діяльності.

У енергозбереженні

Завдяки здійсненню заходів щодо раціонального і ефективного використання енергоресурсів, запровадженню енергозберігаючих технологій за 2001-2003 роки досягнуто зменшення споживання:

природного газу - на 29625,3 тис.куб.м;

твердого палива - на 485т;

рідкого палива - на 920 т;

електроенергії - на 18988,3 тис.кВт/год.

Досягнута економія склала 12,1 млн.грн.

У житловому фонді

Залишається низьким рівень якості обслуговування житла. Тому на теперішній час гостро стоїть питання організації самоуправління багатоквартирними будинками. В області налічується понад 4000 багатоквартирних житлових будинків, з яких вже приватизовано 91%, але лише у 56 будинках створені 44 об'єднання співвласників.

Добре налагоджена робота в цьому напрямку у Новоархангельському районі. Завдяки співпраці райдержадміністрації та комбінату комунальних підприємств у районі створено 14 таких об'єднань, які обслуговують понад 30 відсотків загальної площі житлового фонду смт Новоархангельська.

Не створено жодного об'єднання у м.Світловодську, Бобринецькому, Добровеличківському, Долинському, Новоукраїнському, Онуфріївському, Ульяновському районах, де сьогодні вже є значна кількість будинків комунальної власності із стовідсотковою приватизацією квартир.

З метою поглиблення демонополізації та запровадження конкурентних засад у сфері обслуговування та ремонту житла створено 6 приватних підприємств у м. Олександрії.

3

Для забезпечення економного витрачання теплової енергії та води в області реалізується державна програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку води і теплової енергії.

Оснащення житлових будинків засобами обліку складає:

лічильниками холодної води - 75%

гарячої води - 7,5%,

теплової енергії - 43%.

Аналіз статистичної інформації свідчить, що в останні роки спостерігається стійка тенденція зменшення річних обсягів впровадження будинкових засобів обліку.

Найгірший стан впровадження засобів обліку:

холодної води - у Новомиргородському районі (28,6%), Бобринецькому районі (31,3%), м.Олександрії (34,2%), м.Знам'янці (35,7%), Маловисківському районі (45,7%); теплової енергії - у м.Знам'янці і Новомиргородському районі - жодного, у м.Кіровограді (32,9%), м.Світловодську (59,3%).

Триває робота по передачі у комунальну власність соціальної сфери агропромислового комплексу. На сьогодні вже передано 57 % передбачених графіками об'єктів. Паралельно з цим іде створення та залучення підприємств усіх форм власності для її обслуговування.

По благоустрою

На благоустрій населених пунктів області у 2001-2003 роках залучено 24534,3 тис.грн. бюджетних асигнувань та коштів підприємств, організацій, установ різних форм власності.

Для створення конкурентного середовища у сфері експлуатації та утримання елементів благоустрою залучено 8 приватних підприємств і підприємців. Роботи з реконструкції і ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів здійснюються на договірних засадах підприємствами, залученими на конкурсній основі.

Усього за 2001-2003 роки виконано:

капітальний ремонт доріг на площі 47,8 тис.кв.м;

реконструкцію доріг на площі 27,0 тис.кв.м

середній та поточний ремонти доріг на площі 516,7 тис.кв.м.

Незважаючи на значну роботу, що проводиться в області по доведенню до райдержадміністрацій та міськвиконкомів, керівників підприємств житлово-комунального господарства вимог Указу Президента України, стратегічних завдань Держжитлокомунгоспу та обласної державної адміністрації по прискоренню реформування та розвитку житлово-комунального господарства, відношення райдержадміністрацій та міськвиконкомів до цього питання практично не змінюється.

4

Регіональні програми реформування житлово-комунального господарства складені поверхнево, без глибокого аналізу проблем галузі та визначення реальних шляхів їх вирішення, а у містах Кіровограді і Світловодську до цього часу програми не винесені на розгляд та затвердження відповідними радами. Невиправдано затягується процес передачі відомчого житла, особливо об'єктів житлово-комунального призначення агропромислового комплексу у комунальну власність територіальних громад.

До цього часу не створені відділи житлово-комунального господарства в 18 райдержадміністраціях, що значно ускладнює вирішення питань житлово-комунального господарства, тим більше його реформування на місцях.

Наведене вище свідчить про безвідповідальне ставлення райдержадміністрацій та міськвиконкомів до цієї важливої проблеми.

______________

2

2

Продовження додатка