від 27 квітня 2004 року № 250-р

Про затвердження заходів щодо

підготовки оздоровчих закладів,

організації відпочинку та оздоровлення

дітей і підлітків на 2004 рік

На виконання Розпорядження Президента України від 6 березня 2004 року №42--рп „Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2004 році” та голови облдержадміністрації від 24 квітня 2003 року №205-р „Про затвердження обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року та заходи щодо її виконання у 2003 році”:

1. Затвердити заходи щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на 2004 рік (додаються).

2. Затвердити план розвитку мережі оздоровчих закладів області до 2008 року згідно з додатком.

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам розробити заходи щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на 2004 рік, передбачивши конкретні механізми, що забезпечать приведення в належний стан оздоровчої бази, її раціональне використання та щорічне збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку.

4.Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміні-страціям, міськвиконкомам, територіальним органам міністерств та відомств України, зазначеним у заходах, забезпечити їх реалізацію та надати службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації до 5 травня 2004 року інформацію про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей та до 15 жовтня - про підсумки його проведення.

5. Службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження надати до 5 листопада 2004 року заступнику голови облдержадміністрації Недільку С.М.

2

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.Компанієць

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 27 квітня 2004 року № 250-р

ЗАХОДИ

щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на 2004 рік

1. Провести обласну селекторну нараду з питання підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2004 року.

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція, Федерація профспілок області (за згодою)

До 12 травня

2. Розробити робочі плани щодо своєчасної підготовки й організації відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків, забезпечити їх виконання.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Травень

3. Вишукати можливість для надання пільг дитячим оздоровчим закладам щодо оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів з метою здешевлення путівок.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

4. Забезпечити готовність дитячих оздоровчих закладів до роботи у літній період, не допускати відкриття їх без дозволу органів санітарно-епідеміологічної служби та державного пожежного нагляду.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 25 травня

2

5. Забезпечити за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення:

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, вихованців шкіл-інтернатів, що фінансуються з обласного бюджету;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Червень-серпень

6. Забезпечити фінансування видатків, передбачених в обласному бюджеті на 2004 рік на оздоровлення дітей у сумі 940 тис.грн., відповідно до графіка згідно з додатком 1.

Головне фінансове управління облдержадміністрації

7. Погодити з обласною санітарно-епідеміологічною станцією дислокацію закладів для оздоровлення дітей і підлітків, а також закладів, які будуть використовуватися для різних форм і видів відпочинку, зайнятості організованих груп дітей і підлітків. Відкриття закладів проводити в установленому чинним законодавством порядку.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

До 1 червня

8. Забезпечити проведення спільного тендеру на закупівлю путівок на оздоровлення дітей за рахунок коштів обласного бюджету, довести райдержадміністраціям, міськвиконкомам мережу стаціонарних оздоровчих та санаторно-лікувальних закладів, що працюватимуть у літній період на території області.

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти і науки облдержадміністрації

До 20 квітня

3

9. Створити рейдову групу по перевірці готовності оздоровчих закладів до прийому дітей на відпочинок та оздоровлення.

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти і науки облдержадміністрації

До 25 травня

10. Перевести у літній період (90 днів) дитячі дошкільні заклади на санаторний режим роботи.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

11. Організувати літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків та перебувають під опікою громадян, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей в оздоровчих закладах області (з тривалістю зміни не менше як 16 діб).

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень-серпень

12. Організувати відпочинок та оздоровлення учнів 1-10 класів у таборах з денним перебуванням при школах з тривалістю змін не менше ніж 14 днів з обов'язковим харчуванням дітей згідно з додатком 2.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень-серпень

13. Провести оздоровлення дітей Новомиргородського дитячого будинку-інтернату II профілю за рахунок коштів, передбачених для утримання зазначеного закладу.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом року

4

14. Організувати оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, максимально використати для цієї мети лікувально-оздоровчу базу дитячих санаторіїв області.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

15. Забезпечити організацію і відправлення на оздоровлення дітей у Міжнародний дитячий центр “Артек” згідно з рознарядкою Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Протягом року

16. Організувати для поєднання відпочинку підлітків із суспільно - корисною працею:

роботу одного стаціонарного табору праці та відпочинку в кожному районі, місті області з денним перебуванням у них старшокласників з тривалістю зміни не менше ніж 14 днів;

роботу навчально-виробничих бригад старшокласників з обов”язковим одноразовим харчуванням для дітей протягом робочого дня.

Роботи старшокласників на полях узгоджувати з органами державного санітарного нагляду в кожному конкретному випадку та проводити їх з дотриманням законодавства про працю.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

17. Сприяти своєчасному та якісному підбору педагогічних та медичних кадрів для роботи в оздоровчих закладах. Створити умови для дострокового складання іспитів студентами та учнями, направляти їх на роботу в оздоровчі заклади.

Управління освіти і науки, охорони здоров"я облдержадміністрації

До 1 червня

5

18. Забезпечити підготовку і функціонування існуючих ігрових майданчиків у загальноосвітніх закладах, мікрорайонах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. Вжити відповідних заходів щодо розширення їх мережі, благоустрою та використання за призначенням.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 червня

19. Проводити на базі дитячих оздоровчих закладів області:

тренінгову роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання;

психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного розвитку особистості;

консультативно-пізнавальну роботу щодо поширення знань конвенції ООН про права дитини, з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Обласний центр соціальних служб для молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Протягом оздоровчого періоду

20. Організувати своєчасне медичне обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, забезпечити оздоровчі заклади кадрами медичних працівників.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

21. Забезпечити контроль за дотриманням в оздоровчих закладах санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

6

22. Забезпечити безпечне перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямку, а також перебування їх у дитячих оздоровчих закладах, посилити персональну відповідальність керівників і працівників зазначених закладів і туристичних організацій за дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій і купання дітей у водоймищах.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління МВС України в області, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Протягом оздоровчого періоду

______________

Додаток 1

до заходів щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на

2004 рік, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 27 квітня 2004 року № 250-р

ГРАФІК

фінансування видатків, передбачених в обласному бюджеті

на 2004 рік на оздоровлення дітей у розрізі головних розпорядників коштів

тис.грн.

№ п\п

Розпорядник коштів

Зага-

льна сума

Січень

Лю-

тий

Бере- зень

Чер- вень

Липень

Сер- пень

1.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

830,0

30,0

4,4

35,8

508,2

251,6

2.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

40,0

20,0

20,0

-

3.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

70,0

47,0

23,0

-

УСЬОГО

940

30,0

4,4

35,8

67,0

551,2

251,6

________________

Додаток 2

до заходів щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на 2004 рік, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 27 квітня 2004 року № 250-р

МЕРЕЖА

оздоровчих закладів та кількість дітей, яких необхідно охопити організованим відпочинком та оздоровленням у 2004 році

№ п/п

Райони і міста області

Усього оздоровчих закладів на базі шкіл, позашкільних закладів

Кількість дітей, яких необхідно в них оздоровити

Кількість дітей, яких потрібно охопити іншими організованими формами відпочинку та оздоровлення

Райони

1.

Бобринецький

12

1300

2500

2.

Вільшанський

10

560

450

3.

Гайворонський

5

850

2500

4.

Голованівський

20

1100

1178

5.

Добровеличківський

24

1500

2900

6.

Долинський

24

2200

1460

7.

Знам”янський

15

1300

1000

8.

Кіровоградський

30

2200

1500

9.

Компаніївський

18

1500

800

10.

Маловисківський

22

1650

1760

11.

Новгородківський

14

950

1000

12.

Новоархангельський

20

1150

525

13.

Новомиргородський

20

1640

1250

14.

Новоукраїнський

25

2300

1600

15.

Олександрівський

20

800

1500

16.

Олександрійський

28

1900

1360

17.

Онуфріївський

7

1130

770

18.

Петрівський

20

710

990

19.

Світловодський

12

950

510

20.

Ульяновський

15

1000

940

21.

Устинівський

20

1130

900

Міста

1.

Знам”янка

4

400

900

2.

Кіровоград

16

1200

4500

3.

Олександрія

12

700

2000

4.

Світловодськ

6

700

800

Усього

419

30820

35593

_____________

Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 27 квітня 2004 року № 250-р

План розвитку мережі

оздоровчих закладів області до 2008 року

Рік

Усього

Заміські

Санатор

ного типу

Праці і відпочинку

З денним перебуванням

Профільні

Інші

усього

у тому числі цілорічної дії

усього