від 5 травня 2004 року № 260-р

Про заходи щодо розвитку

кооперативного руху в області

на 2004-2006 роки

Відповідно до указів Президента України від 19 грудня 2000 року № 1348 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху на ринкових засадах”, від 20 грудня 2000 року № 1356 “Про основні засади розвитку соціальної сфери села”, від 15 липня 2002 року № 640 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села” та з метою створення сприятливих умов для розвитку кооперативного сектора економіки, реалізації підприємницької ініціативи громадян, забезпечення зайнятості широких верств населення та посилення їх соціального захисту:

1. Затвердити заходи щодо розвитку кооперативного руху в області на 2004-2006 роки (додаються).

2. Зобов”язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам разом з райспоживтовариствами, райспоживспілками розробити і затвердити заходи щодо розвитку кооперативного руху на відповідних територіях.

3. Структурним підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадмі-ністрацій, міським головам, голові правління облспоживспілки інформувати управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації про хід виконання даного розпорядження щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання даного розпорядження надавати облдержадміністрації до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 5 травня 2004 року № 260-р

ЗАХОДИ

щодо розвитку кооперативного руху в області на 2004-2006 роки

1. Забезпечити у своїй діяльності безумовне дотримання кооперативних принципів і цінностей, соціальних та економічних засад, визначених указами Президента України від 19 грудня 2000 року № 1348 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах”, від 20 грудня 2000 року № 1356 “Про основні засади розвитку соціальної сфери села” та від 15 липня 2002 року № 640 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, правління облспоживспілки

Постійно

2. Укласти угоди про співробітництво та взаємовідносини у сферах торговельного обслуговування населення, заготівель і збуту сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і споживчої кооперації, в яких передбачити можливість:

надання в установленому порядку пільг щодо плати податку за землю; звільнення від плати та надання відстрочок у сплаті місцевих податків і зборів у встановленому чинним законодавством порядку;

уточнення розрахунків з визначення оціночної вартості землі, земельних ділянок, якими користуються підприємства та організації споживчої кооперації, з урахуванням того, що згідно зі статтею 17 Закону України “Про споживчу кооперацію” підприємства та організації споживчої кооперації користуються пільгами, передбаченими для господарств агропромислового комплексу;

підтримки підприємств торгівлі системи облспоживспілки, які знаходяться у віддалених населених пунктах сільської місцевості, щодо забезпечення їх належного функціонування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

правління облспоживспілки,

Щороку, І квартал

2

3. Забезпечити складання всіма підприємствами та організаціями системи споживчої кооперації економічно обгрунтованих фінансових планів, виконання яких забезпечить їх рентабельну роботу.

Правління облспоживспілки

Щороку, січень 2004 -2006 рр.

4. Прискорити розгляд поданих матеріалів на право власності всіх об`єктів споживчої кооперації та документів на землекористування.

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми,

правління кооперативних організацій

ІІ квартал 2004 року

5. Розглянути стан торговельного обслуговування населення по кожному населеному пункту, вжити заходів щодо впорядкування розміщення торговельної мережі різних форм власності з урахуванням мережі споживчої кооперації, припинення в установленому порядку стихійних, неорганізованих форм торгівлі та торгівлі у невстановлених місцях, особливо навколо ринків.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ІI квартал 2004 року

6. Створити умови для забезпечення сільського населення необхідними товарами, насамперед повсякденного попиту, за місцем проживання, у діючих магазинах, а також відновлення в установленому порядку, де це економічно доцільно, роботи закритих магазинів і підприємств громадського харчування.

Правління облспоживспілки

Постійно

7. Визначити доцільність діяльності збиткових магазинів у невеликих та віддалених селах і шляхи відшкодування витрат на їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Райдержадміністрації,

правління облспоживспілки

ІI квартал 2004 року

3

8. Здійснити практичні дії щодо відновлення роботи оптової ланки в районних кооперативних організаціях для формування необхідних ресурсів і централізованого товарозабезпечення магазинів. Відпрацювати асортимент і шляхи поставки товарних ресурсів з оптової торгівлі, взаємовідносин між оптовою і роздрібною торгівлею. Активізувати роботу щодо створення госпрозрахункових магазинів - складів.

Правління облспоживспілки

2004-2006 роки

9. Забезпечити нарощування обсягів діяльності підприємств громад-ського харчування, для чого задіяти всі наявні цехи і потужності з випуску напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських і хлібобулочних виробів. Забезпечити широку реалізацію власної продукції громадського харчування в магазинах і відділах кулінарії та усіх продовольчих магазинах споживчої кооперації, а також у торговельній мережі інших форм власності.

Правління облспоживспілки

2004-2006 роки

10. Створити широку мережу спеціалізованих підприємств громадського харчування - кафетеріїв у магазинах, молодіжних кафе і барах, буфетах і налагодити проведення в них дискотек, молодіжних і тематичних вечорів.

Правління облспоживспілки, кооперативних організацій

2004-2006 роки

11. Відповідно до потреб населення продовжити режим роботи об`єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, де це доцільно, організувати їх роботу у нічні години.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

правління облспоживспілки

Постійно

12. Активізувати проведення виїзних форм обслуговування населення, зокрема на ярмарках, ринках, у місцях відпочинку та проведення масових заходів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, правління облспожи-спілки

2004-2006 роки

4

13. Здійснити заходи щодо збільшення обсягів реалізації сільгосппродуктів на ринках споживчої кооперації за рахунок відкриття торгово-закупівельних пунктів, магазинів - заготпунктів та розширення кількості місць для зустрічної торгівлі товарами народного споживання та продукцією власного виробництва.

Правління облспоживспілки

2004-2006 роки

14. Активізувати заготівельну діяльність, організувати закупівлю у населення сільськогосподарської продукції та реалізацію її підприємствам харчової і переробної промисловості області.

Правління облспоживспілки

Постійно

15. Залучати організації і підприємства споживчої кооперації до :

закупівель і постачання сільгосппродукції і сировини для державних потреб на умовах, передбачених чинними правовими актами;

участі у конкурсах і тендерах з питань організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл та закритих навчальних закладів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

правління облспоживспілки

Постійно

16. Укладати угоди з бюджетними та іншими організаціями на забезпечення їх потреб у сільськогосподарській продукції в порядку та на умовах, визначених законодавством. Брати участь у конкурсах і тендерах з питань поставок продовольства.

Правління облспоживспілки

Постійно

17. Здійснити організаційні заходи щодо використання матеріально-технічної бази споживчої кооперації для розвитку інфраструктури аграрного ринку, раціонального розміщення та функціонування приймально-заготівельних пунктів у зонах масового вирощування сільськогосподарської продукції.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

правління облспоживспілки

Постійно

5

18. Надавати послуги населенню щодо забою та давальницької переробки худоби, птиці, кролів у кожному районі, збирання та заготівлі шкіряної, хутрової та вторинної сировини (металобрухту, макулатури, склобою, вторинного поліетилену тощо). Продовжити співробітництво з вітчизняними виробничими підприємствами щодо реалізації заготовленої шкіряної, хутрової та вторинної сировини на взаємовигідних умовах.

Правління облспоживспілки

Постійно

19. Надавати послуги сільгоспвиробникам усіх форм власності і населенню у переробці плодоовочів, худоби, птиці, іншої сільськогосподарської продукції з давальницької сировини.

Правління облспоживспілки

Постійно, 2004-2006 роки

20. Здійснювати заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 20 грудня 2000 року № 1356 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху в області на 2004-2006 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 493-р ”Про затвердження заходів щодо прискореного розвитку сфери побутового обслуговування населення на 2001-2005 роки” та Програми розвитку сфери платних послуг населенню, затвердженої рішенням правління облспоживспілки від 28 серпня 2001 р. № 163.

Правління облспоживспілки

Постійно

21. Розширити мережу фірмових магазинів, відділів при виробничих підприємствах з продажу продукції власного виробництва, а також спеціалізованих магазинів з продажу непродовольчих товарів.

Правління облспоживспілки

2004-2006 роки

22. Розробити по кожному підприємству системи споживчої кооперації програму фінансової стабілізації, поповнити їх обігові кошти за рахунок повернення дебіторської заборгованості, внесків працівників, пайовиків, інших інвесторів.

Правління облспоживспілки

Щороку

6

23. Активізувати в облспоживспілці, райспоживспілках, районних споживчих товариствах і на кооперативних підприємствах роботу служби технологічного контролю за якістю, проведенням атестації, сертифікації продукції, впровадженням штрихового кодування тощо.

Правління облспоживспілки

Постійно

24. Забезпечити постійне роз`яснення через засоби масової інформації суті, природи і переваг кооперативного способу господарювання, діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації, її ролі в забезпеченні соціально-економічних інтересів і прав членів споживчих товариств.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

правління облспоживспілки

Постійно

25. Вживати заходів щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих, промислових, транспортних, гаражних, житлових, будівельних й інших кооперативів та активізації їх роботи.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

26. Вживати заходів щодо запровадження нових форм торговельного обслуговування сільського населення, у тому числі організації роботи автомагазинів.

Правління облспоживспілки

Постійно

_______________