від 6 травня 2004 року № 269-р

Про організацію виконання Закону

України “Про затвердження

Загальнодержавної програми

розвитку малих міст”

З метою забезпечення реалізації в області Загальнодержавної програми розвитку малих міст, затвердженої Законом України від 4 березня 2004 року №1580-IV, виконання доручення Прем'єр-міністра України від 3 квітня 2004 року №15129/1/1-04, комплексного соціально-економічного розвитку малих міст області, ефективного використання їх ресурсного потенціалу, підвищення матеріального добробуту населення:

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми розвитку малих міст, затвердженої вищевказаним Законом України.

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій: Бобринецької - Білобровен- ка В.В., Гайворонської - Рябокучму М.С., Долинської - Коробова В.В., Маловисківської - Шульгу В.І., Новомиргородської - Авксентьєва В.В., Новоукраїнської - Балана В.П., Добровеличківської - Семенця П.С., Ульянов- ської - Журавля В.Г. та рекомендувати Знам'янському міському голові Джулаю В.О. в місячний термін забезпечити розробку програм соціально-економічного розвитку малих міст: Бобринець, Гайворон, Долинська, Мала Виска, Новомиргород, Новоукраїнка, Помічна, Ульяновка, Знам'янка на 2004-2005 роки та на період до 2010 року.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації надати методичну допомогу райдержадміністраціям, Знам'янському міськвиконкому в розробці структури, змісту та заходів програм соціально-економічного розвитку малих міст.

4. Головному фінансовому управлінню, головному управлінню економіки разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміні-страціями та Знам'янським міськвиконкомом щороку передбачати видатки на адресне фінансування заходів, визначених Загальнодержавною та місцевими програмами розвитку малих міст області, за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів та залучення субвенцій державного бюджету на розвиток малих міст, коштів державних цільових програм.

5. Для забезпечення належної координації та контролю за виконанням основних завдань Загальнодержавної програми розвитку малих міст головному управлінню економіки разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств і відомств України, райдержадміністраціями та Знам'янським міськвиконкомом в тримісячний термін подати на затвердження в облдержадміністрацію комплексний план заходів по реалізації завдань програми.

6. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам, райдержадміністраціям, задіяним у виконанні комплексного плану заходів, подавати інформацію про хід його виконання головному управлінню економіки облдержадміністрації на узагальнення щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання комплексного плану заходів подавати облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, за підсумками року - Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2