від 5 травня 2004 року № 262-р

Про створення робочої групи

з перспективного планування

соціально-економічного

розвитку регіону

На підставі статей 17, 36, 37 і пункту 9 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою більш повного врахування позицій представників різних секторів економіки області, об'єднань громадян, громадськості при виробленні регіональної політики, налагодження конструктивної взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю:

1. Створити при обласній державній адміністрації робочу групу з перспективного планування соціально-економічного розвитку регіону у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про робочу групу з перспективного планування соціально-економічного розвитку регіону при обласній державній адміністрації (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 5 травня 2004 року № 262-р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про консультативно-дорадчий орган - робочу групу з перспективного планування соціально-економічного розвитку регіону при обласній державній адміністрації

1. Робоча група з перспективного планування соціально-економічного розвитку регіону при обласній державній адміністрації (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, утвореним з метою більш повного врахування позицій представників різних секторів економіки галузі області при виробленні регіональної політики, пропозицій та рекомендацій щодо подальшого розвитку економіки, соціальної сфери та інших галузей регіону, налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади і громадськістю для забезпечення стабільності в регіоні.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

аналіз соціально-економічної і суспільно-політичної ситуації в регіоні, актуальних проблем, розроблення і внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій;

сприяння узгодженню позицій представників різних галузей економіки області, налагодженню конструктивної взаємодії між органами влади і об'єднаннями громадян з метою поглиблення демократичних реформ в Україні та регіоні, розв'язання актуальних проблем суспільного життя.

4. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;

утворювати в разі потреби експертні та інші робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян (за їх згодою).

5. Робочу групу очолює голова обласної державної адміністрації.

6. Робоча група утворюється у складі голови, секретаря та членів групи.

До складу робочої групи входять представники підприємств, громадських організацій, політичних партій, органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

Персональний склад робочої групи затверджує голова обласної державної адміністрації відповідним розпорядженням.

7. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

8. Засідання робочої групи скликаються її головою.

2

Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

9. Головує на засіданнях робочої групи її голова.

Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови робочої групи є вирішальним.

Рішення робочої групи підписує її голова, а протоколи засідань - секретар.

Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

Реалізація рішень робочої групи може здійснюватися шляхом включення її рекомендацій до розпоряджень голови обласної державної адміністрації та програм формування регіональної політики.

10. Організацію поточної діяльності робочої групи здійснює її секретар.

11. Робоча група припиняє діяльність за рішенням її голови.

____________________

ДОДАТОК

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації від 5 травня 2004 року № 262-р

С К Л А Д

робочої групи з перспективного планування соціально-економічного розвитку регіону при обласній державній адміністрації

Голова робочої групи

КОМПАНІЄЦЬ
Василь Олександрович

-

голова обласної державної адміністрації

Секретар робочої групи

КУЛІКОВСЬКИЙ
Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації

Члени робочої групи:

БЕРЕЗКІН
Станіслав Семенович

-

генеральний директор корпорації

“Система ССБ” (за згодою)

БОНДАР
Яків Андрійович

-

голова Федерації профспілок області

Владика ПАНТЕЛЕІМОН

-

керуючий Кіровоградською єпархією УПЦ, єпископ Кіровоградський і Олександрійський

ДМИТРЕНКО
Тетяна Тимофіївна

-

директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, голова Кіровоградської обласної організації Спілки жінок України (за згодою)

ЖЕЛІБА
Ігор Володимирович

-

директор Кіровоградського філіалу АКІБ “УкрСіббанк” (за згодою)

КОРНЮША
Олександр Петрович

-

голова Кіровської районної ради у м.Кіровограді (за згодою)

МАНУХІН

Валерій Костянтинович

-

голова Ленінської районної ради у м.Кіровограді (за згодою)

2

КОРОТКОВ
Анатолій Єгорович

-

директор Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

ЛЕВЧЕНКО
Олександр Миколайович

-

голова Кіровоградського обласного центру підтримки молодіжного підприємництва (за згодою)

МАРМЕР
Юхим Леонідович

-

головний редактор тижневика “Україна-Центр” (за згодою)

ОМЕЛЬЯНЕНКО
Сергій Борисович

-

голова обласної асоціації фермерів Кіровоградщини (за згодою)

РАДУЛ
Валерій Вікторович

-

ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

РАЙКОВИЧ
Андрій Павлович

-

голова наглядової ради ВАТ “Птахокомбінат” (за згодою)

РУБЕЦЬ
Михайло Іванович

-

ректор Державної льотної академії України

САІНСУС
Олександр Дмитрович

-

генеральний директор ВАТ “Червона зірка” , голова Кіровоградської обласної організації роботодавців (за згодою)

ТАБАЛОВ
Олександр Миколайович

-

голова правління ЗАТ “Формула” (за згодою)

ТАРАСОВ
Сергій Дмитрович

-

директор ПП “Агронафтосервіс-СТ” (за згодою)

ТІТОВ
Юрій Олександрович

-

генеральний директор ВАТ “Гідросила”, депутат обласної ради (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Любов Микхайлівна

-

голова СВК “Покровське” Кіровоградського району, депутат обласної ради (за згодою)

ХРУЩ
Сергій Іванович

-

Помічнянський міський голова (за згодою)

ЧИГРІН
Микола Станіславович

-

Кіровоградський міський голова (за згодою)

ШМАЄВИЧ
Леонід Ізраілович

-

генеральний директор Міжнародної акціонерної авіаційної компанії “Урга” (за згодою)

ШМІДТ
Віктор Федорович

-

президент концерну “Кіровоградбудінвест” (за згодою)

3

ШТУТМАН
Павло Леонідович

-

генеральний директор ЗАТ “Кіровоградська промислова компанія” (за згодою)

ЯРИНИЧ
Володимир Іларіонович

-

головний лікар обласного онкологічного диспансеру

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є. Осадчий