від 25 березня 2004 року № 163-р

Про проведення в області у 2004 році

весняної акції “Благоустрій України”

На виконання доручення Президента України від 17 березня 2004 року № 1-1/313, з метою поліпшення стану довкілля, залучення широких верств населення до благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан населених пунктів області та прилеглих до них територій:

1. Провести в області у березні-квітні 2004 року весняну акцію “Благоустрій України”.

2. Утворити обласну міжвідомчу комісію з організації виконання заходів по проведенню в області весняної акції “Благоустрій України” у складі згідно з додатком.

3. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам утворити відповідні комісії і організувати їх роботу. Відповідні рішення та розпорядження щодо створення комісій надати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств та відомств України, міськвиконкомам:

4.1. Забезпечити в рамках проведення акції здійснення комплексу заходів в населених пунктах області щодо:

приведення до належного санітарного стану вулично-дорожньої мережі, територій підприємств, організацій, установ, закладів, житлової забудови, підвалів багатоповерхових будинків;

упорядкування територій біля пам'ятників, обелісків, братських могил, кладовищ, могил жертвам голодомору;

упорядкування існуючих та створення нових зелених насаджень;

упорядкування і облаштування місць масового відпочинку;

відновлення малих архітектурних форм, обладнання дитячих, спортивних, побутових, комунальних майданчиків;

поточного ремонту доріг з удосконаленим покриттям;

поліпшення стану діючих звалищ твердих побутових відходів і ліквідації несанкціонованих смітників.

4.2. Провести організаційну роботу, відповідні наради з керівниками підприємств, організацій, установ, закладів усіх форм власності по забезпеченню виконання зазначених заходів.

4.3. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності приведення у належний санітарний стан присадибних ділянок, дворових та прилеглих територій.

4.4. Забезпечити широке залучення громадськості, студентської та учнівської молоді до проведення робіт з озеленення та упорядкування територій населених пунктів.

4.5. Інформацію про виконання заходів та показників-критеріїв надавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації щодня до 1200 год. за затвердженими формами № 1 і № 2 (додаються) за телефонами 24-35-88, 24-15-90, 5-27 з наступним щотижневим письмовим підтвердженням.

5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечити здійснення координації виконання, узагальнення показників виконання заходів акції та інформування обласної державної адміністрації про проведену роботу до 5 травня 2004 року.

6. Головному управлінню МНС України в Кіровоградській області, управлінню МВС України в Кіровоградській області, обласній санітарно-епідеміологічній станції, державному управлінню екології та природних ресурсів в Кіровоградській області встановити дієвий контроль за якісним і своєчасним проведенням робіт з поліпшення санітарного стану населених пунктів області.

7. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації роботи з підготовки та проведення весняної акції “Благоустрій України”.

8. Управлінню у справах національностей, міграцій та релігії облдержадміністрації звернутись до релігійних громад щодо їх участі у зазначеній акції.

9. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації підготувати звернення до громадських організацій та політичних партій щодо підтримки проведення весняної акції “Благоустрій України” на Кіровоградщині.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 березня 2004 року № 163-р

С К Л А Д

обласної міжвідомчої комісії з організації виконання заходів

по проведенню весняної акції “Благоустрій України”

Голова комісії

КОМПАНІЄЦЬ

Василь Олександрович

-

голова обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар комісії

ГОРБУЛІНСЬКА

Людмила Володимирівна

-

спеціаліст управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Члени комісії:

АДАМОВИЧ

Олександр Вікторович

-

начальник головного управління МНС України в Кіровоградській області

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного управління земельних ресурсів

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ГУРА

Віктор Іванович

-

заступник начальника управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

ДАВИДЯК

Сергій Валентинович

-

директор обласного центру соціальних служб для молоді

ЄРМОЛАЄВ

Володимир Григорович

-

генеральний директор державного лісогоспо-дарського об'єднання "Кіровоградліс"

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміні-страції

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

КОШОВЕНКО

Валерій Леонтійович

-

начальник управління капітального будівни-цтва облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

ЛИПОВЕЦЬ

Тетяна Іванівна

-

начальник управління з питань власності облдержадміністрації

ЛОПОТОВ

Ігор Вадимович

-

заступник начальника управління МВС України в Кіровоградській області

ЛОРМАН

Борис Анатолійович

-

обласний військовий комісар

ЛЯШЕНКО

Євгеній Васильович

-

начальник відділу з питань діяльності право-охоронних органів, оборонної та мобілізацій-ної роботи апарату облдержадміністрації

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

ПОГИНАЙКО

Петро Миколайович

-

начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національ-ностей, міграції та релігій облдержадмініст-рації

ФАРТУШНІЙ

Сергій Маркович

-

заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

ЧЕРНІЙ

Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний санітарний лікар Кіровоградської області

ШАХАДИНЕЦЬ

Сергій Іванович

-

начальник державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 березня 2004 року № 163-р

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів з поліпшення благоустрою та санітарного стану населених пунктів ______________________ району, міста __________________ на "___"________2004 року

Найменування заходу

Од. виміру

Завдання

Виконано

%

Поліпшення стану діючих звалищ ТПВ

шт./тис.грн.

Ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ

шт./куб.м

тис. грн.

Ремонт доріг з удосконаленим покриттям

тис.кв.м/ тис.грн.

Грейдеровка, підсипка щебеневих, грунтових доріг

тис.кв.м/ тис.грн.

Очистка вулично-шляхової мережі від бруду, протиожеледних матеріалів

тис.кв.м

Упорядкування територій зелених насаджень

га

Створення нових зелених насаджень

га

Посадка дерев

тис. шт.

Посадка кущів

тис. шт.

Підготовка під посів, посадку газонів, квітників

га

Посадка квітників, газонів

га

Упорядкування територій: біля пам'ят-ників, братських могил, кладовищ, могил жертвам голодомору

шт./га

Упорядкування і обладнання пляжів

шт.

Ремонт і фарбування малих архітек-турних форм (зупинки, кіоски, лавки тощо)

шт.

Ремонт обладнання дитячих і спортивних майданчиків

шт.

Ремонт фасадів

тис. кв. м

прибирання підвальних приміщень

шт.

Упорядкування побутових (для сушіння білизни) комунальних (збирання ТПВ) майданчиків

шт.

Установлення додаткових контейнерів

шт.

Поліпшення зовнішнього освітлення населених пунктів

шт./км

Посада відповідальної особи Підпис Прізвище, ініціали

______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 березня 2004 року № 163-р

Форма 2

ПОКАЗНИКИ-КРИТЕРІЇ

участі у весняній акції “Благоустрій України”

______________________ району, міста __________________

на "___"_______________2004 року

п/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Кількість

1.

Кількість населених пунктів, задіяних в акції

одиниць

2.

Кількість підприємств, організацій та установ різних форм власності, що взяли участь в акції

одиниць

3.

Кількість громадських організацій, що взяли участь в акції

одиниць

4.

Кількість висаджених зелених насаджень:

дерев

одиниць

кущів

одиниць

газонів

гектарів

5.

Прибирання сміття з громадських територій та несанкціонованих сміттєзвалищ

куб.м

6.

Поточний ремонт доріг і тротуарів

кв.м

7.

Висвітлення весняної акції "Благоустрій України" в ЗМІ, у т.ч.:

разів

телебаченні

разів

радіо

разів

пресі

разів

8.

Витрачено коштів на благоустрій, у т.ч.:

млн.грн.

бюджетні кошти

млн.грн.

позабюджетні кошти

млн.грн.

Посада відповідальної особи Підпис Прізвище, ініціали

______________________

2

3

Продовження додатка

2

Продовження додатка 1