від 24 березня 2004 року № 162-р

Про комплексну оцінку соціально-

економічного розвитку області,

міст і районів

З метою удосконалення форм і методів управління соціально-економічним розвитком області, зміцнення та більш повного використання виробничо-технічного і ресурсного потенціалу, вишукання наявних можливостей і резервів, оперативного вирішення питань економіки і соціальної сфери:

1. Першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України забезпечити здійснення глибокого і всебічного аналізу показників соціально-економічного розвитку області, відповідно до показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року № 113 “Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів” та зазначених у додатку, розробку та реалізацію дієвих заходів для досягнення позитивної динаміки вказаних показників та підвищення рейтингу області у загальнодержавній комплексній оцінці.

2. Затвердити перелік показників, які враховуються у комплексній оцінці соціально-економічного розвитку міст і районів області (додається).

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України щомісяця до 15 числа, наступного за звітним, надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації показники відповідно до переліку, зазначеного у п.2 розпорядження, в розрізі територій.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації здійснювати комплексну оцінку із застосуванням математичного апарату Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого
2004 року №113, та щомісяця до 20 числа, наступного за звітним, надавати керівництву облдержадміністрації, міськвиконкомам та райдержадміністраціям.

5. Міським головам, головам райдержадміністрацій забезпечити аналіз показників комплексної оцінки соціально-економічного розвитку міст і районів області та вживати заходи щодо їх поліпшення.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 березня 2004 року № 162-р

ПЕРЕЛІК

показників соціально-економічного розвитку області згідно з показниками,

визначеними постановою Кабінету Міністрів України

від 4 лютого 2004 року № 113

№ п/п

Найменування показника

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Темп зростання (зниження) виробництва промислової продукції (робіт, послуг), %

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу, гривень

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

3.

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості підприємств, %

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

4.

Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції, %

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

5.

Рівень оплати за спожиту електроенергію, %

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

6.

Рівень оплати за природний газ, %

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

7.

Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, %

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

8.

Валова сільськогосподарська продукція на одну особу, гривень

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

9.

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб), %

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

10.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу (з урахуванням товарообороту, як юридичних, так і фізичних осіб), гривень

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

11.

Коефіцієнт покриття експорту імпортом, %

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

12.

Обсяг реалізованих послуг на одну особу, гривень

Головне управління економіки облдержадміністрації

13.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, %

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

14.

Темп зростання (зниження) боргу за житлово-комунальні послуги з початку року, %

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

15.

Темп зростання (зниження) інвестицій в основний капітал, %

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

16.

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

17.

Обсяг інвестицій у житлове будівництво на одну особу (в діючих цінах), гривень

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

18.

Темп зростання (зниження) обсягу робіт, виконаних за контрактами будівельного підряду, %

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

19.

Темп зростання (зниження) втрат збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, %

Головне управління економіки облдержадміністрації

20.

Темп зростання (зниження) прибутку прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, %

Головне управління економіки облдержадміністрації

21.

Питома вага прибуткових підприємств у загальній кількості підприємств, %

Головне управління економіки облдержадміністрації

22.

Темп зростання (зниження) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), %

Головне фінансове управління облдержадміністрації

23.

Обсяг доходів місцевих бюджетів на душу населення (без трансфертів), гривень

Головне фінансове управління облдержадміністрації

24.

Темп зростання (зниження) обсягу надходжень податків і платежів до зведеного бюджету, %

Державна податкова адміністрація в області

25.

Темп зміни співвідношення податкового боргу до податкових надходжень за звітний період до зведеного бюджету, %

Державна податкова адміністрація в області

26.

Темп зростання (зниження) реальної заробітної плати, %

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

27.

Темп зростання (зменшення) співвідношення між заробітною платою та фактичною величиною прожиткового мінімуму, %

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

28.

Темп зростання (зниження) суми заборгованості з виплати заробітної плати за звітний період (з початку року), %

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

29.

Частка штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, %

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

30.

Рівень зайнятості населення у віці

15-70 років, %

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

31.

Кількість зареєстрованих малих підприємств на 10 тис. населення

Головне управління економіки облдержадміністрації

32.

Індекс споживчих цін на продовольчі товари (до початку року), %

Головне управління економіки облдержадміністрації

33.

Кількість померлих дітей віком до

1 року на 1000 народжених

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

34.

Темп збільшення (зменшення) кількості зареєстрованих злочинів, %

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

35.

Кількість злочинів на 1000 осіб

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 березня 2004 року № 162-р

ПЕРЕЛІК

показників соціально-економічного розвитку міст і районів області

№ п/п

Найменування показника

Відповідальні за забезпечення інформації для проведення розрахунків

1

2

3

1.

Темп зростання (зниження) виробництва промислової продукції (робіт, послуг), у % до відповідного періоду минулого року

Обласне управління статистики

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу, гривень

Обласне управління статистики

3.

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості підприємств, % (щокварталу)

Обласне управління статистики

4.

Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції, % (щокварталу)

Обласне управління статистики

5.

Рівень оплати за спожиту електроенергію, %

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

6.

Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах, у % до відповідного періоду минулого року

Обласне управління статистики

7.

Валова продукція сільського господарства на сільськогосподарських підприємствах у розрахунку на одну особу, гривень

Обласне управління статистики

8.

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту юридичних осіб, у % до відповідного періоду минулого року

Обласне управління статистики

9.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (юридичних осіб), гривень

Обласне управління статистики

10.

Обсяг експорту на одну особу у середньому за місяць, дол.США

Обласне управління статистики

11.

Обсяг реалізованих послуг на одну особу, гривень

Обласне управління статистики

12.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у % до нарахованих сум з початку року

Обласне управління статистики

13.

Темп зростання (зниження) заборгованості за житлово-комунальні послуги , у % до початку року

Обласне управління статистики

14.

Темп зростання (зниження) інвестицій в основний капітал, у % до відповідного періоду минулого року (щокварталу)

Обласне управління статистики

15.

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень (щокварталу)

Обласне управління статистики

16.

Обсяг інвестицій у житлове будівництво на одну особу (в діючих цінах), гривень (щокварталу)

Обласне управління статистики

17.

Темп зростання (зниження) обсягу робіт, виконаних за контрактами будівельного підряду, у % до відповідного періоду минулого року

Обласне управління статистики

18.

Темп зростання (зниження) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, у % до відповідного періоду минулого року

Обласне управління статистики

19.

Темп зростання (зниження) прибутку прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, у % до відповідного періоду минулого року

Обласне управління статистики

20.

Питома вага прибуткових підприємств у загальній кількості підприємств, %

Обласне управління статистики

21.

Темп зростання (зниження) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), у % до відповідного періоду минулого року

Головне фінансове управління облдержадміністрації

22.

Обсяг доходів місцевих бюджетів на душу населення (без трансфертів), гривень

Головне фінансове управління облдержадміністрації

23.

Темп зростання (зниження) обсягу надходжень податків і платежів до зведеного бюджету, у % до відповідного періоду минулого року

Державна податкова адміністрація в області

24.

Темп зміни співвідношення податкового боргу до податкових надходжень за звітний період до зведеного бюджету, %

Державна податкова адміністрація в області

25.

Темп зростання (зниження ) фонду оплати праці, у % до відповідного періоду минулого року (щокварталу)

Обласне управління статистики

26.

Темп зростання (зниження) середньомісяч-ної заробітної плати, у % до відповідного періоду минулого року (щокварталу)

Обласне управління статистики

27.

Співвідношення між середньомісячною заробітною платою та фактичною величиною прожиткового мінімуму, % (щокварталу)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

28.

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати, у % до початку року

Обласне управління статистики

29.

Частка штатних працівників, яким своє-часно не виплачено заробітну плату, %

Обласне управління статистики

30.

Темп зниження (зростання) чисельності зареєстрованих безробітних , у % до відповідного періоду минулого року

Обласний центр зайнятості

31.

Рівень надання соціальних послуг незайнятому населенню, %

Обласний центр зайнятості

32.

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1000 народжених (щокварталу)

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

33.

Темп збільшення (зменшення) кількості зареєстрованих злочинів, у % до відповід-ного періоду минулого року (щокварталу)

Обласне управління статистики

34.

Кількість злочинів на 1000 осіб (щокварталу)

Обласне управління статистики

_______________________

2

3

Продовження додатка

1

2

3

3

1

2

3