від 19 березня 2004 року № 157-р

Про забезпечення належного рівня

оперативного інформування

про основні суспільно-політичні та

соціально-економічні події у регіонах

Аналіз стану надходження та якості інформаційних повідомлень про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на відповідних територіях за 2003 рік демонструє недостатній рівень проведення інформаційної роботи більшістю райдержадміністрацій, виконавчих комітетів місцевих рад, структурних підрозділів облдержадміністрації.

Питанням підготовки та надання інформаційних матеріалів певна увага приділяється у Гайворонській, Долинській, Знам'янській, Онуфріївській райдержадміністраціях, Знам'янському міськвиконкомі.

Поліпшили інформаційну роботу Новоукраїнська, Олександрівська райдержадміністрації, Кіровоградський міськвиконком, помічники голови та заступників голови облдержадміністрації.

Разом з тим, для Вільшанської, Кіровоградської, Новоархангельської райдержадміністрацій, Олександрійського, Світловодського міськвиконкомів характерне несвоєчасне подання та низька якість інформаційних повідомлень.

Недостатнім є рівень інформування структурними підрозділами облдержадміністрації.

Для більшості суб'єктів інформування характерна відсутність системності та оперативності в інформаційно-аналітичній роботі, не простежується динаміка розвитку негативних тенденцій, надіслані матеріали носять констатуючий характер. Не проводиться прогнозування можливих шляхів розвитку подій, дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо поліпшення ситуації, зниження протестної активності населення.

Має місце тенденція до надмірного висвітлення подій місцевого значення, приховування чи невірної інтерпретації деяких фактів, що негативно впливає на загальний рівень інформування центральних органів влади, забезпечення змістовності оперативних інформаційних матеріалів, звужує можливості проведення порівняльного аналізу, прогнозування та коригування розвитку подій в області.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2003 року № 60838 та доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 3992/0, а також з метою забезпечення належного рівня інформування, посилення уваги до підготовки щоденної оперативної інформації з боку керівництва місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації:

1. Звернути увагу голів Вільшанської, Кіровоградської, Новоархангельської райдержадміністрацій, Олександрійського та Світловодського міських голів на незадовільний рівень щоденного оперативного інформування обласної державної адміністрації.

2. Затвердити Порядок інформування обласної державної адміністрації та Примірну структуру щоденної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та події у містах і районах (додаються).

3. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським головам:

покласти персональну відповідальність за підготовку і надання інформаційних повідомлень на заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (керуючого справами міськвиконкому);

визначити осіб, відповідальних за підготовку та подання щоденної експрес-інформації, закріпити прийняте рішення відповідним розпорядчим документом;

вжити додаткових заходів для підвищення якості інформаційних матеріалів щодо аналізу і прогнозу суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації у регіонах;

здійснювати підготовку і направлення інформаційних повідомлень відповідно до вимог Порядку інформування обласної державної адміністрації;

забезпечити формування інформаційних матеріалів відповідно до Примірної структури щоденної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та події у регіонах.

4. Про стан виконання даного розпорядження поінформувати облдержадміністрацію до 1 квітня поточного року.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 березня 2004 року № 157-р

ПОРЯДОК

інформування обласної державної адміністрації

1. Відповідальні особи щодня до 10 години ранку подають інформаційні матеріали про основні суспільно-політичні та соціально-економічні події у регіонах, що відбулися напередодні, до організаційного відділу апарату облдержадміністрації у такому порядку:

райдержадміністрації та міськвиконкоми в електронному вигляді та по телефону - організаційному відділу апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації у друкованому і електронному вигляді - помічникам заступників голови облдержадміністрації, згідно з розподілом функціональних повноважень.

2. Структурні підрозділи облдержадміністрації до 15 години кожного четверга та до 24 числа кожного місяця подають інформацію про прогнозовані події, заходи, що плануються управліннями на наступний тиждень та на наступний місяць, у друкованому вигляді - помічникам заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3. Помічники заступників голови облдержадміністрації до 17 години кожного четверга та до 25 числа кожного місяця подають інформацію про прогнозовані події, заходи, що плануються управліннями на наступний тиждень та на наступний місяць, у друкованому вигляді - організаційному відділу апарату облдержадміністрації.

4. Інформаційні матеріали повинні відповідати таким вимогам:

базуватися на конкретних фактах і містити реальні пропозиції щодо вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста, району;

не дублювати змісту інформаційних повідомлень, які були передані облдержадміністрації раніше, а у разі необхідності - посилатися на них;

містити коментарі до проведених заходів чи подій, прогнозну оцінку можливих напрямків подальшого їх розвитку;

надаватися оперативно (не пізніше наступного дня після проведення заходу).

5. Інформаційні повідомлення про надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного характеру, інші надзвичайні події, попередження про проведення масових заходів тощо передаються негайно у телефонному режимі, електронною поштою, у разі необхідності підтверджуються письмово.

____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 березня 2004 року № 157-р

ПРИМІРНА СТРУКТУРА

щоденної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади,
події у містах і районах

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади (повідомлення про проведення засідань колегій райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, нарад, семінарів, конференцій тощо, які проводяться за ініціативою суб'єкта подання інформації)

Кадрові питання, державна служба

Діалог влади з народом

Події суспільно-політичного життя

Реагування на діяльність Президента України

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України

Реагування на останні події суспільно-політичного життя

Вибори

Діяльність політичних партій і виборчих блоків

Діяльність громадських організацій

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

В засобах масової інформації

Профспілки

Конфесії та міжконфесійні стосунки

Міжнаціональні стосунки

Сторінки історії

До святкових дат

Соціологічні дослідження

Резонансні події

Прогнозовані події

Громадсько-політичні акції протестного характеру

Питання соціально-економічного стану

Введення в дію нових об'єктів

Ситуація на споживчому ринку

Житлово-комунальна сфера

Податкова політика

Фінансова стабілізація.

Підприємництво

Пенсійне забезпечення

Реформування відносин власності

Інвестиції

Агропромисловий комплекс

Промисловість

Соціальна політика

Чорнобильські проблеми

Криміногенна ситуація, діяльність правоохоронних органів

Військові справи

Благодійні акції

Міжрегіональне співробітництво

Екологія

Охорона здоров'я

Освіта

Діяльність народних депутатів

Надзвичайні ситуації

Захворювання

Послідовність висвітлення питань:

а) вид заходу, дата його проведення, категорія учасників;

б) основні питання, що внесено для розгляду;

в) ініціали та повна посада керівників, які взяли участь у заході;

г) стислий виклад прийнятих рішень з основних питань (у разі відсутності - зазначити);

д) пропозиції, критичні зауваження, що висловлювалися на адресу центральних та місцевих органів влади (якщо мали місце);

є) інше

___________________________

2

2