від 4 березня 2004 року № 130-р

Про проведення в області

Року сім'ї

На виконання Указу Президента України від 6 лютого 2004 року № 169/2004 “Про проведення в Україні у 2004 році Року сім'ї":

1. Утворити організаційний комітет з проведення в області Року сім'ї (далі - організаційний комітет) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити заходи з проведення Року сім'ї в області (додаються).

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам забезпечити фінансування витрат на реалізацію заходів у межах коштів відповідних бюджетів, передбачених відповідним розпорядником.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам забезпечити виконання заходів, про що інформувати управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації до 10 грудня 2004 року.

5. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження надати заступнику голови облдержадміністрації Перевознику А.В. до 25 грудня 2004 року.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 березня 2004 року № 130-р

СКЛАД

організаційного комітету з проведення в області у 2004 році Року сім'ї

Голова організаційного комітету

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови організаційного комітету

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Члени організаційного комітету:

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ДАВИДЯК

Сергій Валентинович

-

директор обласного центру соціальних служб для молоді

ДМИТРЕНКО

Тетяна Тимофіївна

-

директор Центру перепідготовки та підвищен-ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної куль-тури, спорту та туризму облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдержадміністрації

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

СМІРНОВА

Тетяна Феофанівна

-

заступник начальника обласного управління юстиції (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 березня 2004 року № 130-р

ЗАХОДИ

з проведення Року сім'ї в області

1. Продовжити практику безкоштовного обстеження та лікування дітей із малозабезпечених сімей, зокрема багатодітних та неповних, у лікувально-профілактичних закладах області.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

2. Запровадити медичні огляди молодих пар, які вступають до шлюбу, за їх взаємною згодою.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Починаючи з березня 2004 року

3. Вивчити досвід роботи школи матерів та батьків при обласному Центрі репродуктивного здоров'я та запровадити його в родопомічних закладах області.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

4. Провести в навчальних закладах області місячник родинного виховання.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Травень 2004 року

5. Провести обласні, міські та районні щорічні традиційні конкурси "Молода сім'я Кіровоградщини", “Тато, мама, я - спортивна сім'я”, фестивалі творчих сімей "Родинні скарби Кіровоградщини", акції "Від батька - до сина", родинні свята “Велика родина - сім'я єдина”, вечори-вшанування подружніх пар тощо.

Управління у справах сім'ї та молоді, культури з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмініст-рації, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

6. Започаткувати альбом-естафету “Кіровоградщина - єдина родина”.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Березень 2004 року

7. З метою виявлення та пропаганди кращих зразків сімейного виховання дітей дошкільного віку провести у 2004 році обласний конкурс “Дитині-дошкільнику - всебічний розвиток та увага дорослих”.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До грудня 2004 року

8. Провести засідання круглого столу “Усі ми родом із сім'ї”.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, обласне управління юстиції

Березень 2004 року

9. Організувати в бібліотеках області книжкові виставки щодо висвітлення проблем та реалій сучасної родини, охорони материнства, дитинства, родинного виховання тощо.

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

10. Провести святкові заходи у дитячих будинках сімейного типу з нагоди Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, обласне управління юстиції, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

Травень, червень, грудень

11. З метою відродження та популяризації кращих етнонаціональних традицій українського народу, виховання патріотизму та самосвідомості з використанням матеріалів історичної спадщини та родоводів краю провести конкурс-огляд сценаріїв по урочистій реєстрації шлюбу, народження, сімейних свят.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, обласне управління юстиції, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

Липень-серпень 2004 року

12. Забезпечити організацію оздоровлення дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей в оздоровчих закладах області.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2004 року

13. Провести оперативно-профілактичні рейди “Сім'я і діти", "Діти вулиці", "Вокзал", "Урок" та інші.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2004 року

14. Створити дорадчі органи з координації роботи щодо соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, служба у справах неповнолітніх облдержадміні-страції, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Квітень 2004 року

15. В рамках діяльності спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей “Родинний дім” проводити заходи та надавати індивідуальні послуги населенню з проблем сім'ї та репродуктивного здоров'я.

Обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

16. Провести навчальні семінари для директорів та спеціалістів центрів соціальних служб для молоді області на теми:

“Інноваційні форми і методи соціальної роботи з неблагополучними сім'ями";

Квітень 2004 року

“Підготовка молоді до сімейного життя, формування позитивного іміджу сімейного виховання”.

Червень 2004 року

Обласний центр соціальних служб для молоді

17. З метою підготовки молоді до сімейного життя, відповідального батьківства, виховання дітей розробити та видати соціально-рекламну продукцію.

Обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Травень - серпень

18. Запровадити в області інноваційний проект «Реформування системи опіки над дітьми шляхом розвитку інституту прийомних сімей в Україні” спільно з Християнським дитячим фондом.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Християнський дитячий фонд (за згодою)

Березень 2004 року

19. Продовжити широке висвітлення в програмах “Прес-клуб реформ”, “Право”, “Юридичний вісник”, “З перших вуст”, “Сім'я від А до Я” заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, забезпечення суспільної стабільності та прогресу, соціальний захист малозабезпечених та багатодітних сімей, роз'яснення прав сім'ї у сфері праці, соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти; правові, економічні, психологічні питання; пропаганду здорового способу життя та активного дозвілля, роз'яснення ситуації на ринку праці, роботу служб планування сім'ї та інші.

Обласна державна телерадіокомпанія

Протягом року

20. Забезпечити широке висвітлення заходів щодо проведення Року сім'ї в області в засобах масової інформації.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Протягом року

_______________________

4