від 26 лютого 2004 року № 113-р

Про затвердження заходів вдосконалення діяльності спецустанов управління МВС України в області та поліпшення умов тримання затриманих та взятих під варту осіб відповідно до рекомендацій Європейського комітету проти тортур на 2004 рік

Відповідно до ст.25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення дотримання і охорони прав людини, гарантованих Конституцією України, у спецустановах управління МВС України в області, створення належних умов особам, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках, кімнатах для затриманих в адміністративному порядку, підтримання стабільного функціонування спецустанов, поліпшення організаційного, кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення їх діяльності:

1. Затвердити заходи вдосконалення діяльності спецустанов управління МВС України в області та поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб відповідно до рекомендацій Європейського комітету проти тортур на 2004 рік (далі - заходи) (додаються).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам розробити та затвердити заходи вдосконалення діяльності спеціальних установ на 2004 рік, в яких передбачити кошти на фінансове та матеріально-технічне забезпечення спеціальних установ міліції, приведення умов тримання в них у відповідність до вимог МВС України та Європейського комітету проти тортур.

3. Начальнику управління інвестиційної політики облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій, керівникам територіальних органів міністерств і відомств України в області, міським головам інформувати управління МВС України в області про стан виконання заходів до 1 липня
2004 року та до 1 січня 2005 року.

Управлінню МВС України в області аналізувати стан виконання розпорядження та узагальнену довідку, висновки і пропозиції надати облдержадміністрації до 20 липня 2004 року та 20 січня 2005 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 26 лютого 2004 року № 113-р

ЗАХОДИ

вдосконалення діяльності спецустанов управління МВС України

в області та поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб відповідно до рекомендацій Європейського комітету проти тортур

на 2004 рік

І. Загальні положення

Заходи вдосконалення діяльності спецустанов управління МВС України в області на 2004 рік розроблені на підставі:

Конституції України;

Закону України "Про міліцію”;

Закону України "Про попереднє ув'язнення”;

Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

доручення Прем'єр-міністра України від 5 лютого 2004 року № 4663/1 до листа Міністра внутрішніх справ України від 28 січня 2004 року № 904/Бл “Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2002 року
№ 18258/19 щодо надання допомоги в забезпеченні належних умов тримання затриманих і взятих під варту осіб у спеціальних установах міліції";

положень Європейської Конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню.

Заходи - це комплекс організаційно-правових заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області на 2004 рік, спрямованих на суттєве поліпшення умов тримання у спецустановах управління МВС України в області затриманих і заарештованих осіб.

Метою даних заходів є забезпечення дотримання та охорони прав людини у спецустановах управління МВС України в області, гарантованих Конституцією України, створення належних умов особам, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках, кімнатах для затриманих в адміністративному порядку тощо.

Основним завданням заходів є підтримання стабільного функціонування спецустанов, поліпшення організаційного, кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення їх діяльності на основі конструктивної взаємодії місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядуванння та правоохоронних органів області.

II. Коротка характеристика сучасного стану спецзакладів

управління МВС України в області

На території області функціонують 22 ізолятори тимчасового тримання (далі - ІТТ), приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво, та спецприймальник для осіб, підданих адміністративному арешту. Жодна з цих установ не забезпечена дезінфекційними камерами, 18 (81%) ізоляторів тимчасового тримання не обладнані душовими кімнатами, у зв'язку з чим повна санітарна обробка спецконтингенту не проводиться. У 19 установах не встановлено вентиляційні мережі.

У м.Кіровограді діє ізолятор тимчасового тримання з лімітом наповнення на 20 осіб, який був побудований у 1925 році та не відповідає вимогам сьогодення. Через такий ліміт наповнення даний ізолятор постійно переповнений, немає можливості відокремити хворих на інфекційні захворювання від інших утримуваних, не виконуються вимоги та рекомендації Європейського комітету проти тортур стосовно забезпечення утримуваних достатнім природним освітленням, надання можливості утримуваним приймати теплий душ.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 5 лютого 2004 року №4663/1, відповідно до положень Європейської Конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню з 24 листопада по 6 грудня 2002 року делегацією представників Європейського комітету проти тортур були проведені перевірки окремих закладів системи МВС України, де утримуються доставлені, затримані, заарештовані та засуджені особи.

Комітет запропонував поліпшити умови тримання зазначених категорій осіб в органах внутрішніх справ, насамперед шляхом збільшення природного освітлення у камерах, будівництва спеціальних двориків для прогулянок особам, які утримуються, забезпечення їх необхідним постільним майном, медикаментами та триразовим гарячим харчуванням.

Дані заходи спрямовані на поліпшення умов тримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках, спецприймальниках, кімнатах для затриманих у адміністративному порядку та приведення стану цих закладів до вимог європейських стандартів.

ІІІ. Організаційні заходи

1. Підготувати обгрунтовані пропозиції керівникам міськвиконкомів, райдержадміністрацій, де існує необхідність реконструкції спеціальних установ міліції, про надання допомоги органам внутрішніх справ у вишуканні фінансових ресурсів для приведення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб в ІТТ до Європейських норм і стандартів.

Міськрайвідділи управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Березень 2004 року

2. Розробити та затвердити місцеві заходи вдосконалення діяльності спеціальних установ на 2004 рік, в яких передбачити кошти на фінансове та матеріально-технічне забезпечення спеціальних установ міліції, приведення умов тримання в них у відповідність до вимог МВС України та Європейського комітету проти тортур.

Міськрайвідділи в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Березень 2004 року

3. Опрацювати питання щодо створення у структурі відділу адміністративної служби міліції управління МВС України в області відділення організації діяльності спеціальних установ міліції, в якому створити групу по організації роботи конвойних підрозділів, шляхом перерозподілу штатних посад, які знаходяться в розпорядженні управління МВС України в області.

Управління МВС України в області

Березень 2004 року

IV. Заходи щодо приведення спеціальних установ міліції

до Європейських норм і стандартів

1. Провести комісійні обстеження ізоляторів тимчасового тримання, приміщень залів судових засідань, спеціальних палат медичних заходів та автомобілів „автозак”. В обов'язковому порядку здійснити технічні випробування надійності захисних сіток, силових грат, фальшрешіток вікон камер, ніш освітлення, вентиляційних отворів, перекриття периметрових огорож дворів для прогулянок, заїзду спецавтомобілів, скласти відповідні акти та вжити невідкладних заходів щодо усунення порушень.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

До 30 грудня 2004 року

2. Провести капітальні ремонти охоронно-попереджувальної сигналізації із заміною приладів на новітні системи охорони в ІТТ міськрайвідділів області.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

До 1 липня 2004 року

3. Обладнати кожний ІТТ відеоконтрольними пристроями, передбачити встановлення таких пристроїв у камерах, слідчих кабінетах, інших службових приміщеннях з виведенням моніторів до чергових частин для постійного спостереження за станом організації служби чергових нарядів та поведінкою утримуваних осіб.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

До 1 вересня 2004 року

4. Провести моніторинг ринку праці та організувати використання осіб, які відбувають адміністративний арешт, і осіб, затриманих за бродяжництво, на громадських роботах.

Міськрайвідділи управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

До 1 грудня 2004 року

5. Спільно з територіальним управлінням Державної судової адміністрації (ДСА) в області та керівництвом місцевих судів провести відповідну роботу щодо технічного обладнання залів судових засідань, у яких розглядаються кримінальні справи, противтечними технічними пристроями (металевими решітками) та здійснити необхідні заходи щодо попередження надзвичайних подій у спеціальних приміщеннях для утримання взятих під варту та підсудних осіб.

Міськрайвідділи, управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації, обласне управління ДСА

До 1 квітня 2004 року

6. Вжити дієвих заходів до забезпечення спеціальним автотранспортом підрозділів конвойної служби та спеціальних установ міліції. Проводити щорічну заміну (не менше 10 %) непридатного для конвоювання спецавтотранспорту на нові автомобілі.

Міськрайвідділи, управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Грудень 2004 року

7. Вжити заходів щодо залучення коштів підприємств, установ, громадських організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України для:

проведення капітальних ремонтів приймальника-розподільника для осіб, затриманих за бродяжництво, при управлінні МВС України в області, ізоляторів тимчасового тримання Олександрійського МВ, Знам'янського МРВ, Голованівського, Гайворонського РВ УМВС в області відповідно до встановлених вимог;

Управління МВС України в області, управління інвестиційної політики облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації,

Постійно

реконструкції і обладнання ізоляторів тимчасового тримання Бобринецького, Вільшанського, Добровеличківського, Долинського, Компаніївського, Маловисківського, Новгородківського, Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрівського, Онуфріївського, Петрівського, Ульяновського, Устинівського РВ, Світловодського МРВ, Кіровоградського МВ УМВС в області відповідно до встановлених вимог;

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, управління МВС України в області

Постійно

продовження виконання будівельних робіт нового міжрайонного ізолятора тимчасового тримання в м. Кіровограді та ізолятора тимчасового тримання Кіровоградського РВ;

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, управління інвестиційної політики облдержадміністрації, управління МВС України в області

До завершення будівництва

поліпшення умов тримання осіб, які утримуються в спеціальних установах міліції.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, управління МВС України в області,

Постійно

8. Проводити прес-конференції, брифінги, виступи на телебаченні та радіо, у трудових колективах щодо роз'яснення основних положень Конституції України, Закону України "Про попереднє ув'язнення” та положень Європейської Конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Управління МВС України в області

Щокварталу

V. Поліпшення умов тримання затриманих

та взятих під варту осіб

1. Враховуючи особливості будівель ізоляторів тимчасового тримання, здійснити заходи щодо забезпечення у приміщеннях, камерах для затриманих та заарештованих осіб, кімнатах для затриманих в адміністративному порядку достатнього природного освітлення, обладнати індивідуальні спальні місця, санвузли, каналізаційні, водопостачальні мережі.

В ізоляторах тимчасового тримання, де відсутні бібліотеки для обслуговування утримуваних осіб, забезпечити необхідну кількість літератури.

Міськрайвідділи управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом 2004 року

2. Відповідно до вимог Закону України "Про попереднє ув'язнення” забезпечити спецконтингент, який утримується в ізоляторах тимчасового тримання, триразовим гарячим харчуванням, медичним обслуговуванням та прогулянками не менше однієї години.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

Постійно

3. З метою безумовного дотримання діючих санітарно-гігієнічних правил обладнати кожний ізолятор тимчасового тримання душовими кімнатами з наданням гарячої води та дезінфекційними камерами для обробки одягу утримуваних, постільної білизни.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

Протягом 2004 року

VІ. Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази

спеціальних установ управління МВС України в області

1. Відповідно до лімітів наповнення забезпечити ізолятори тимчасового тримання матрацами, ковдрами, постільними речами та посудом.

Міськрайвідділи, управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Квітень 2004 року

2. Провести розрахунки необхідної потреби коштів щодо приведення ізоляторів тимчасового тримання та кімнат для затриманих в адміністративному порядку у відповідність з вимогами наказів МВС України; передбачити конкретні обсяги робіт по реконструкції ізоляторів тимчасового тримання, визначити відповідальних та терміни виконання робіт.

Управління МВС України в області

Березень 2004 року

3. Вирішити питання про забезпечення кожного ізолятора тимчасового тримання спеціальними валізами з набором приладів для проведення огляду камер та обшуку затриманих і взятих під варту осіб.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

Березень 2004 року

VІІ. Заходи щодо поліпшення професійної майстерності працівників конвойної служби та спеціальних установ міліції. Кадрове забезпечення

1. З метою підвищення зацікавленості особового складу конвойної служби міліції та постійного вдосконалення професійної майстерності, вивчення і розповсюдження передового досвіду серед працівників конвойної служби міліції щороку проводити конкурси професійної майстерності. Результати висвітлювати в засобах масової інформації.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

Грудень 2004 року

2. Забезпечити суворий контроль за роботою ізоляторів тимчасового тримання, особливо в нічний час, вихідні і святкові дні. Невідкладно реагувати на прояви порушень статутних вимог та наказів, які регламентують діяльність спецустанов.

Міськрайвідділи управління МВС України в області

Постійно

3. Розробити та затвердити програму перепідготовки працівників органів внутрішніх справ, які залучаються до охорони та конвоювання затриманих і взятих під варту осіб та здійснюють контроль за діяльністю спецустанов міліції.

Управління МВС України в області

Серпень 2004 року

4. На базі ізолятора тимчасового тримання Долинського райвідділу управління МВС України в області провести поетапне навчання з заступниками начальників - начальниками міліції громадської безпеки міськрайвідділів, начальниками ізоляторів тимчасового тримання з питань забезпечення належної організації охорони та конвоювання спецконтингенту. Практично відпрацьовувати дії чергових нарядів міліції при виникненні надзвичайних подій та ускладненні оперативної обстановки, впроваджувати нові методи роботи.

Управління МВС України в області

Липень-грудень 2004 року

5. На семінарах та практичних заняттях з начальниками міськрайвідділів управління МВС України в області, їх заступниками - начальниками міліції громадської безпеки, начальниками штабів, оперативними черговими розглядати питання організації охорони затриманих та заарештованих осіб, матеріально-технічний, медичний та санітарний стан ізоляторів тимчасового тримання, кімнат для затриманих в адміністративному порядку. Проводити оперативний розгляд надзвичайних подій, які мали місце в спецустановах органів внутрішніх справ.

Розглядати матеріально-технічний, медичний та санітарний стан ізоляторів тимчасового тримання у міськвиконкомах, райдержадміністраціях.

Управління МВС України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Липень-грудень 2004 року

VIIІ. Механізм реалізації програми

Для реалізації заходів пропонується міськвиконкомам, райдерж-адміністраціям, органам місцевого самоврядування та облдержадміністрації, передбачати в місцевих та обласному бюджетах згідно з чинним законодавством кошти на фінансування заходів щодо приведення спецустанов управління Міністерства внутрішніх справ України в області у відповідність до вимог Європейського комітету проти тортур (додається).

_______________________


Додаток

до заходів вдосконалення діяльності спецустанов управління МВС України в області та поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб відповідно до рекомендацій Європейського комітету проти тортур на 2004 рік, затверджених

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 26 лютого 2004 року № 113-р

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК

витрат коштів по приведенню спеціальних установ міліції управління Міністерства внутрішніх справ України в області до вимог Європейського комітету проти тортур

п/п

Райони, міста

Назва об'єкта

Вид робіт (реконструкція, будівництво)

Обсяги фінансу-вання (тис.грн.)

1.

Бобринецький район

ІТТ

Реконструкція

45,0

2.

Вільшанський район

ІТТ

Реконструкція

42,0

3.

Гайворонський район

ІТТ

Реконструкція

31,0

4.

Голованівський район

ІТТ

Реконструкція

32,0

5.

Добровеличківський район

ІТТ

Реконструкція

30,0

6.

Долинський район

ІТТ

Реконструкція

35,0

7.

Кіровоградський район

ІТТ

Будівництво

900,0

8.

Компаніївський район

ІТТ

Реконструкція

115,0

9.

Маловисківський район

ІТТ

Реконструкція

37,0

10.

Новгородківський район

ІТТ

Реконструкція

31,0

11.

Новоархангельський район

ІТТ

Реконструкція

29,0

12.

Новомиргородський район

ІТТ

Реконструкція

47,0

13.

Новоукраїнський район

ІТТ

Реконструкція

44,0

14.

Олександрівський район

ІТТ

Реконструкція

43,0

15.

Онуфріївський район

ІТТ

Реконструкція

41,0

16.

Петрівський район

ІТТ

Реконструкція

38,0

17.

Ульяновський район

ІТТ

Реконструкція

36,0

18.

Устинівський район

ІТТ

Реконструкція

31,0

19.

м.Знам'янка

ІТТ

Реконструкція

35,0

20.

м.Кіровоград

Міжрайонний ІТТ

Будівництво

1400,0

21.

м.Кіровоград

Приймальник-розподільник

Реконструкція

205,0

22.

м.Олександрія

Олександрійський район

Міжрайонний ІТТ

Реконструкція

56,0

23.

м.Світловодськ

ІТТ

Реконструкція

75,0

УСЬОГО

21/1

3378,0

____________________

5

8

10