від 23 лютого 2004 року № 107-р

Про стан та заходи щодо

дотримання вимог чинного

законодавства у сфері

виробництва та обігу

спирту і алкогольних напоїв

Спільними перевірками робочих груп міськвиконкомів, райдержадмініст-рацій із залученням працівників правоохоронних органів, обласного управління у справах захисту прав споживачів у січні 2004 року виявлені численні факти порушень чинного законодавства у сфері виробництва та обігу спиртних напоїв, торгівлі фальсифікованою продукцією, що наносить шкоду інтересам держави та здоров'ю населення.

На виконання доручення Президента України від 23 грудня 2003 року
№ 1-1/1697, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року № 58-р, з урахуванням вимог Указу Президента України від 9 лютого 2004 року №175 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” та з метою недопущення порушень вимог законодавчих і нормативних документів щодо виробництва та обігу алкогольної продукції, захисту здоров'я громадян:

1. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам у місячний термін вжити заходів щодо упорядкування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, що здійснюється мережею магазинів, кафе, ресторанів і торгових точок, з метою унеможливлення реалізації фальсифікованої продукції.

2. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації спільно з державною податковою адміністрацією в області та обласною санітарно-епідеміологічною станцією в місячний термін сформувати єдину інформаційну базу про дислокацію і функціонування мережі оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

3. Утворити обласну групу з питань координації роботи по забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства у сфері виробництва та обігу етилового спирту та лікеро-горілчаних виробів у складі згідно з додатком.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації у місячний термін вивчити стан виробництва спирту і продукції, що його містить, на Маловисківському державному спиртовому заводі та Межиріцькому вітамінному заводі і внести пропозиції в облдержадміністрацію щодо поліпшення використання наявних потужностей, збільшення надходжень акцизного збору до бюджету.

5. Голованівській, Маловисківській райдержадміністраціям разом з податковими органами взяти під контроль створення акцизних складів на Межиріцькому вітамінному та Маловисківському державному спиртовому заводах.

6. Державній податковій адміністрації в області, головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації запровадити з березня 2004 року контроль за відпуском і транспортуванням високооктанових кисневмісних домішок до бензинів на Маловисківському державному спиртовому заводі.

7. Державній податковій адміністрації в області забезпечити щомісячне інформування облдержадміністрації щодо дотримання умов реалізації підакцизної продукції суб'єктами підприємницької діяльності з пропозиціями по удосконаленню контрольної роботи.

8. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам створити постійні робочі групи в містах і районах області по координації роботи щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері виробництва та обігу етилового спирту та лікеро-горілчаних виробів, розробити графіки систематичних перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності існуючих вимог законодавства. Про проведену роботу інформувати облдержадміністрацію до 10 березня 2004 року, а надалі щокварталу до
10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

9. Міськвиконкомам, райдержадміністраціям, податковим і правоохоронним органам забезпечити висвітлення в засобах масової інформації роботи по виявленню фактів нелегального виробництва алкогольних і тютюнових виробів, торгівлі фальсифікованою продукцією.

10. Головному управлінню економіки про стан виконання інформувати облдержадміністрацію до 20 березня 2004 року, а надалі щокварталу до
20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.,
Грінченка С.А., Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 лютого 2004 року № 107-р

СКЛАД

обласної групи з питань координації роботи по забезпеченню

дотримання вимог законодавства у сфері виробництва

та обігу етилового спирту та лікеро-горілчаних виробів

Керівник групи

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники керівника групи:

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Члени групи:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

КОНДРАТЮК

Володимир Віталійович

-

начальник регіонального управління Департа-менту з питань адміністрування акцизного збору, контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів державної податкової адміністрації в області (за згодою)

ОЛЕКСІЄНКО

Борис Миколайович

-

начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів (за згодою)

ПАРХОМЧУК

Віктор Миколайович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний лікар обласної санітарно-епідеміологічної станції

ШЕВЧЕНКО

Анатолій Олексійович

-

директор Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка