від 23 лютого 2004 року № 106-р

Про роботу органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування області

щодо виконання Указу Президента України

від 7 травня 2001 року № 292 “Про невідкладні

заходи щодо прискорення погашення

заборгованості із заробітної плати”

Протягом 2003 року в Кіровоградській області спостерігалась тенденція щодо збільшення доходів населення. За січень-грудень 2003 року розмір середньомісячної заробітної плати склав 352,73 грн., що на 25,2 відс. більше ніж за відповідний період 2002 року. Підвищення рівня середньомісячної заробітної плати відбулося на підприємствах майже в усіх галузях економічної діяльності.

Позитивні зміни відбулися щодо збільшення реальної заробітної плати, рівень якої за січень-грудень 2003 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2002 року на 16,5 відс. У грудні 2003 року рівень реальної заробітної плати збільшився проти грудня 2002 року на 13,0 відс.

Разом з тим, рівень життя населення залишається ще низьким. У Вільшанському, Новоархангельському, Устинівському, Петрівському та Ульяновському районах середньомісячна заробітна плата складає 71-85 відс. прожиткового мінімуму.

В області низькою залишається заробітна плата у працівників сільського господарства, розмір якої за січень-грудень 2003 року склав 199,74 грн., збільшившись проти відповідного періоду 2002 року на 20,8 відс., у грудні її розмір склав 244,16 грн., що на 42,1 відс. менше середньообласного показника і становить лише 67,0 відс. прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Особливо низька середньомісячна заробітна плата працюючих у сільському господарстві в Ульяновському - 113 грн., Новоархангельському - 148,29 грн., Олександрівському - 162 грн., Новгородківському - 176,9 грн., Устинівському - 178,1 грн., Компаніївському - 181 грн. районах, що становить лише 30,9-50 відс. прожиткового мінімуму.

За 2003 рік в області вдалося зменшити заборгованість із виплати заробітної плати. Сума боргу із заробітної плати зменшилась проти січня 2003 року на 4,2 млн.грн., або на 10,5 відс.

Позитивні зрушення відбулися практично на підприємствах усіх видів економічної діяльності та найбільш суттєво зменшились борги в сільському господарстві, за 2003 рік - на 1,5 млн.грн., або на 41,6 відс.

В той же час сума боргу в області залишається значною, станом на 1 січня 2004 року вона становила 36,3 млн.грн.

Більше половини обсягів невиплаченої заробітної плати припадає на підприємства промисловості - 74,5 відс. (27,1 млн.грн.). Значна частина цього боргу припадає на підприємства, установи і організації державної форми власності, станом на 1 січня 2004 року заборгованість становить 11,9 млн.грн. Як і у попередні роки найбільша сума боргу на державних підприємствах, а саме: ДХК "Олександріявугілля” - 9,0 млн.грн., завод "Калькулятор” -
1,4 млн.грн., Світловодський казенний комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів - 630,4 тис.грн., Смолінська шахта - 550,1 тис.грн.

Значними є борги на підприємствах комунальної форми власності, сума боргу яких станом на 1 січня 2004 року становила 4,2 млн.грн.

Недостатньо забезпечується виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 року № 292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати” у містах Світловодську, Олександрії, Кіровограді та Знам'янці, де борги за час дії Указу зменшено лише відповідно на 20,8 відс., 27,0 відс.,41,9 відс. та 58,4 відс.

Складною залишається ситуація на ринку праці. Чисельність незайнятого населення в області становить 86,5 тис.осіб.

За 2003 рік соціальними послугами було охоплено 45,7 тис.осіб, що на
3,6 тис.осіб, або на 8,4 відс. більше ніж у 2002 році.

Станом на 1 січня 2004 року рівень зареєстрованого безробіття в області становив 5,51 відс. Найбільший рівень безробіття у Знам'янському (11,75 відс.), Ульяновському (11,74 відс.), Маловисківському (10,41 відс.), Світловодському (10,09 відс.), Новомиргородському (9,58 відс.), Олександрівському (9,57 відс.) та Голованівському (9,41 відс.) районах.

Низькі темпи зменшення обсягів заборгованості із заробітної плати та значний рівень безробіття в окремих районах зумовлені послабленням контролю щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації з цього питання керівниками райдержадміністрацій, підприємств та установ, недостатнім рівнем відповідальності за результативність цієї роботи.

На виконання указів Президента України від 7 травня 2001 року № 292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”, від 9 лютого 2004 року № 175 "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції" та доручень Президента України від 25 грудня 2003 року № 1-1/1716 і Прем'єр-міністра України від 31 грудня 2003 року № 83709 та з метою ліквідації заборгованості з заробітної плати протягом 2004 року:

1. Суворо попередити голів райдержадміністрацій: Олександрівської - Ковтуна О.С., Долинської - Коробова В.В., Маловисківської - Шульгу В.І., Світловодської - Буртака М.О., Добровеличківської - Семенця П.С., Знам'янської - Ткаченка В.В. та Новоархангельської - Голобородька О.В. райдержадміністрацій за низькі темпи зменшення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати та недоліки у роботі щодо погашення заборгованості із заробітної плати;

відмітити незадовільну організаторську роботу Кіровоградського
(Чигрін М.С.), Олександрійського (Цапюк С.К.), Знам'янського (Джулай В.О.), Світловодського (Волков В.М.) міськвиконкомів та зажадати від них вжиття вичерпних заходів щодо безумовного виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 року № 292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”.

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

вжити невідкладні заходи, спрямовані на повне погашення до 1 жовтня 2004 року заборгованості із заробітної плати і соціальних виплат, забезпечення поточних виплат у повному обсязі, з цією метою активізувати роботу районних, міських комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат;

взяти під особистий контроль дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, особливо у сільському господарстві. Домогтися до кінця
2004 року значного зменшення частки працівників, які отримують заробітну плату, меншу від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

вжити практичних заходів щодо зменшення рівня безробіття у регіонах;

притягнути до відповідальності керівників підприємств та організацій комунальної власності, що систематично порушують законодавство з оплати праці, допускають заборгованість із виплати заробітної плати.

3. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку облдержадміністрації:

продовжити роботу з Міністерством палива та енергетики і Міністерством промислової політики України щодо погашення заборгованості із заробітної плати на державних підприємствах та Світловодському казенному комбінаті твердих сплавів і тугоплавких металів;

встановити щомісячний контроль за станом надходження коштів із державного бюджету на ДХК “Олександріявугілля”, спрямування цих коштів на виплату поточної заробітної плати та погашення існуючої заборгованості шахтарям компанії.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації:

звернути особливу увагу на низький рівень заробітної плати працівників сільгосппідприємств та вжити дієвих заходів щодо підвищення її до рівня прожиткового мінімуму;

вжити заходів щодо активізації роботи з погашення боргів по заробітній платі в сільськогосподарських підприємствах;

переглянути графіки погашення заборгованості із заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах з метою встановлення економічно обґрунтованих термінів погашення боргів;

вживати дієві заходи щодо ініціювання застосування процедур банкрутства та ліквідації підприємств неспроможних ефективно здійснювати господарську діяльність та виплачувати найманим працівникам заробітну плату.

5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації переглянути графіки погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах галузі, запровадити жорсткий контроль за виконанням цих графіків на підприємствах-боржниках.

6. Рекомендувати відділенню Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області:

за результатами прогнозу стану соціально-трудових відносин на підприємствах області у першому півріччі 2004 року разом з управлінням житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації розробити заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів на підприємствах житлово-комунального господарства з причин заборгованості із виплати заробітної плати;

здійснити у ІІ кварталі 2004 року аналіз стану соціально-трудових відносин в установах бюджетної сфери та вугільної галузі.

7. Головному управлінню економіки за участю податкових та статистичних органів, структурних підрозділів облдержадміністрації скласти переліки підприємств, які за результатами 2003 року задекларували відсутність прибутків, внести пропозиції щодо заходів поліпшення фінансового стану підприємств, запобігання випадкам штучної збитковості, удосконалення застосування механізмів санації та банкрутства.

Вивчити причини повільного скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єктів господарювання та вжити заходи щодо зменшення взаємозаборгованості підприємств.

8. Рекомендувати територіальній державній інспекції праці в області:

сконцентрувати роботу інспекторів праці на перевірках підприємств-боржників із заробітної плати, максимально збільшити питому вагу таких перевірок у загальній їх кількості;

забезпечити взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими контролюючими та правоохоронними органами, застосування до порушників вимог чинного законодавства про оплату праці дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Оперативно реагувати на подання місцевих органів праці та соціального захисту населення щодо встановлених ними фактів порушення вимог законодавства про оплату праці.

9. Головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і
відомств - виконавцям завдань інформувати про їх виконання головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до
15 липня 2004 року і 15 січня 2005 року.

10. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

вжити заходи щодо активізації та конкретизації роботи районних, міських комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, приділити особливу увагу стану погашення заборгованості державними та комунальними підприємствами;

забезпечити своєчасне та повне здійснення щомісячного моніторингу стану виплати заробітної плати в розрізі регіонів та інформування облдержадміністрації та Мінпраці про стан погашення заборгованості та заходи, що здійснюються з метою її повної ліквідації;

продовжити практику комплексного розгляду на засіданнях колегій стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати в регіонах із широким залученням до цієї роботи об'єднань роботодавців та профспілок, а також органів управління майном підприємств-боржників;

аналізувати стан виконання розпорядження та узагальнену довідку надавати облдержадміністрації до 25 липня 2004 року і 25 січня 2005 року.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

5