від 19 лютого 2004 року № 98-р

Про передачу окремих

функцій

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", доручення Кабінету Міністрів України від 22 січня 2004 року № 84089 до листа Міністерства праці від 20 січня 2004 року № 03-2/119-031-1 щодо виконання Плану заходів по передачі Міністерству праці окремих функцій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, у зв'язку із змінами функціональних повноважень та змінами у структурі головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 січня 2004 року № 4-р "Про передачу чисельності":

1. Затвердити заходи про передачу органам праці та соціального захисту населення окремих функцій з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (додаються).

2. Створити комісію з опрацювання питань погашення заборгованості з соціальних виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам у складі згідно з додатком.

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам забезпечити виконання даного розпорядження та проінформувати до 1 березня та 1 липня 2004 року про його виконання головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження надати облдержадміністрації до 15 липня 2004 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 лютого 2004 року № 98-р

З А Х О Д И

щодо забезпечення передачі головному управлінню праці

та соціального захисту населення облдержадміністрації

окремих функцій головного управління з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

1. Забезпечити з 2004 року прийом розрахунків та проведення відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям на виплату компенсацій і допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за схемою, яка діяла в регіонах у 2003 році до створення у складі місцевих органів праці та соціального захисту населення відповідних підрозділів.

Управління Державного казначейства в Кіровоград-ській області, головне управління з питань надзвичай-них ситуацій та у справах заисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом першого півріччя 2004 року

2. Провести інвентаризацію заборгованості станом на 1 січня 2004 року та забезпечити прийом-передачу заборгованості з виплати компенсацій, допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з розробленим Порядком

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління Державного казначейства в Кіровоград-ській області, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у м.Кіровограді рад

До 1 березня 2004 року

3. Утворити районні, міські комісії з опрацювання питань погашення заборгованості з соціальних виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 березня 2004 року

4. Створити у складі головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідні відділи у складі управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів та райвиконкомів м.Кіровограда, забезпечити затвердження їх штатної чисельності відповідно до чинного законодавства.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, голови райдерж-адміністрацій, міські голови

До 1 березня 2004 року

5. Здійснити передачу від головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та відповідних органів виконавчої влади на місцях необхідної документації, програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання для виконання програм соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 березня 2004 року

6. Забезпечити переведення (за бажанням) на роботу до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та місцевих органів праці та соціального захисту населення державних
службовців - працівників головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, спеціалістів, що займалися питаннями соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, у рай(міськ)виконкомах, райдержадміністраціях.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, голови райдерж-адміністрацій, міські голови

До 1 березня 2004 року

7. Здійснити передачу з державного реєстру України даних про осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" до "Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги".

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

До 1 липня 2004 року

8. Вирішити питання щодо забезпечення структурних підрозділів органів праці та соціального захисту населення, які реалізують чорнобильські програми, приміщеннями, техніко-комунікаційним обладнанням, комп'ютерною технікою та іншою оргтехнікою.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, державне комунальне підприємство по управлінню будинками обласної ради, головне управління праці та соціаль-ного захисту населення, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

До 1 березня 2004 року

________________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 лютого 2004 року № 98-р

СКЛАД

комісії з опрацювання питань погашення заборгованості з соціальних

виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

громадянам

Голова комісії

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Секретар комісії

КОНДРАТЕНКО

Тетяна Миколаївна

-

начальник відділу інвестицій та переселення головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Члени комісії:

АДАМОВИЧ

Олександр Вікторович

-

начальник головного управління МНС України в області

БОНДАРЕНКО

Альвіна Василівна

-

заступник начальника управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи

МАРТИНЮК

Іван Васильович

-

начальник управління Державного казначей-ства в Кіровоградській області (за згодою)

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

ФАРТУШНІЙ

Сергій Маркович

-

заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

3