від 17 лютого 2004 року № 92-р

Про підсумки розгляду звернень

громадян, що надійшли до обласної,

районних державних адміністрацій

та органів місцевого самоврядування

області у 2003 році

Аналіз розгляду звернень громадян за 2003 рік свідчить, що місцевими органами виконавчої влади області вживаються заходи щодо поліпшення цієї роботи відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, інших нормативних актів.

Стан розгляду звернень громадян двічі на рік аналізується на засіданнях колегій райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів, засіданнях виконавчих комітетів відповідних рад. Періодично ці питання розглядаються на апаратних нарадах. Проводиться навчання відповідальних за цю роботу працівників.

Вдосконалюються форми взаємодії з населенням з цих питань: виїзні прийоми, “гарячі лінії”, “прямі лінії”, “дні села”, сходки громадян, відкриваються громадські приймальні тощо.

Кожного місяця підводяться підсумки розгляду звернень громадян та показники кількості звернень враховуються при визначенні преміальної винагороди головам райдержадміністрацій. Проводяться перевірки роботи з питань звернень громадян та звітування керівників з даних питань. Робота із зверненнями громадян систематично висвітлюється у засобах масової інформації.

Такі заходи дали можливість у цілому по області зменшити кількість звернень громадян до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Менше порівняно з минулим роком надійшло на розгляд звернень з Адміністрації Президента України.

Разом з тим, у діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міських рад продовжують мати місце факти формального і байдужого ставлення до звернень громадян, порушення термінів їх розгляду. Недостатня увага приділяється виявленню та усуненню причин, які породжують скарги, роз”ясненню повноважень різних гілок влади у розв”язанні питань, які порушуються населенням, що призвело до збільшення у 2003 році проти 2002 року кількості листів, які надійшли з області на адресу Президента України та Кабінету Міністрів України. На 10 тис. населення найбільше таких листів надійшло із Новомиргородського (21,8), Маловисківського (20,3), Знам”янського (18,4) районів при середньому показнику по області - 11.

Удвічі проти 2002 року зросла їх кількість з Бобринецького району. Недостатня увага по дотриманню термінів розгляду звернень громадян приділяється у Кіровоградській міській раді та ДХК “Олександріявугілля”.

З метою поліпшення роботи щодо забезпечення прав громадян на звернення, належного виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” та відповідних обласних заходів:

1. Звернути увагу голів Бобринецької - Білобровенка В.В., Знам”янської - Ткаченка В.В., Маловисківської - Шульги В.І. райдержадміністрацій, генерального директора ДХК “Олександріявугілля” Лисенка А.М. на недостатню роботу щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення та зажадати від них термінового вжиття заходів щодо усунення зазначених недоліків.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити неухильне виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”. Особливу увагу звернути при цьому на вирішення проблем, які порушують ветерани війни, праці, інваліди, пенсіонери, інші категорії соціально незахищених громадян;

посилити вимогливість до підпорядкованих органів щодо забезпечення прав громадян на звернення, встановити жорсткий контроль за остаточним вирішенням проблем, що порушуються населенням, вишукувати для цього всі можливості;

щомісяця та щокварталу продовжувати проведення аналізу стану роботи зі зверненнями громадян та не рідше двох разів на рік розглядати дане питання на засіданнях колегій, виконавчих комітетів. Заслуховувати звіти про стан цієї роботи керівників підпорядкованих органів;

вживати заходи щодо вивчення та усунення причин, які породжують скарги, особливо повторних звернень;

встановити жорсткий контроль за дотриманням термінів та об”єктивності під час розгляду звернень. Особливу увагу звернути на підготовку відповідей;

продовжити цілеспрямовану роботу по роз”ясненню повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розв”язанні питань, які порушують громадяни. Залучати для цих цілей засоби масової інформації.

3. Головам Вільшанської - Водовозову В.І., Долинської - Коробову В.В., Світловодської - Буртаку М.О. та Устинівської - Петруненку О.П. райдерж-адміністрацій до 1 березня 2004 року визначити працівників, на яких буде покладено роботу з питань звернень громадян.

4. Головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам забезпечити виділення окремих приміщень для прийому громадян.

5. Апарату облдержадміністрації аналізувати стан виконання даного розпорядження та надавати узагальнену інформацію керівництву облдержадміністрації щороку до 1 лютого.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ