від 11 лютого 2004 року № 87-р

Про новий склад обласної

координаційної ради з питань

корпоративного управління

У зв`язку з кадровими змінами:

1. Затвердити новий склад обласної координаційної ради з питань корпоративного управління.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2002 року № 506-р “Про утворення обласної координаційної ради з питань корпоративного управління”.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 лютого 2004 року № 87-р

СКЛАД

обласної координаційної ради з питань

корпоративного управління

Голова ради

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови ради:

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

КОЛЕСНІКОВА

Тетяна Василівна

-

начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в області

Секретар ради

СОЛДАТОВА

Раїса Григорівна

-

заступник начальника територіального управ-ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в області

Члени ради:

ГРИШКО

Станіслав Іванович

-

голова правління ВАТ “НВО "Етал” (за згодою)

ІВАНОВ

Олександр Євгенович

-

директор ЗАТ “Регіональний центр ведення реєстрів” (за згодою)

КОСЕНКО

Тетяна Іванівна

-

заступник начальника управління Національ-ного банку України в області (за згодою)

КУЧКО

Олег Володимирович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

МАСЛЕННІКОВ

Микола Олексійович

-

директор АТЗТ “Регіон-центр” (за згодою)

МАСЛОВ

Микола Альбертович

-

голова представництва Державного комітету

з питань регуляторної політики та підприєм-ництва в області (за згодою)

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції (за згодою)

ОВЧАР

Петро Андрійович

-

начальник управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв`язку облдержадмініст-рації

РУДЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник відділу управління СБУ в області (за згодою)

САДОВА

Євгенія Львівна

-

начальник відділу головного управління економіки облдержадміністрації

САІНСУС

Олександр Дмитрович

-

президент обласного відділення “Пошук” Українського союзу промисловців і підприєм-ців (за згодою)

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ТЮТЮШКІНА

Ніна Іванівна

-

начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по області (за згодою)

ШУСТАК

Ігор Михайлович

-

начальник відділу Державної служи боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в області (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2

Продовження додатка