від 11 лютого 2004 року № 85-р

Про стан розрахунків підприємств

області з Пенсійним фондом

України

В умовах здійснення державного курсу на поетапне підвищення рівня пенсійного забезпечення зросла потреба в коштах на виплату пенсій. З 1 січня 2004 року вона збільшилась на 5,2 млн.грн. і становить майже 55 млн.грн. щомісяця.

На фоні виконання планових показників надходжень до бюджету Пенсійного фонду України в області продовжується нарощування заборгованості з обов'язкових платежів.

Протягом 2003 року платники збільшили недоїмку зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на 3,6 млн.грн., або на 18,2 відсотка. Найбільше заборгували Пенсійному фонду України підприємства в м.Кіровограді -
7,5 млн.грн., м.Світловодську - 3,9 млн.грн., м.Олександрії - 2,2 млн.грн., Долинському районі - 3,0 млн.грн. Зросла на 0,5 млн.грн. заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату пільгових пенсій і склала на 1 січня 2004 року 6,0 млн.грн.

Керуючись ст.23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Посланням Президента України Л.Д.Кучми до Верховної Ради України "Про основні напрямки реформування системи пенсійного забезпечення населення України на 2001-2004 роки", Програмою діяльності Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду України, як передумови впровадження пенсійної реформи:

1. Затвердити завдання щодо зменшення недоїмки зі страхових внесків до Пенсійного фонду України (додається).

2. Головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

вжити дієвих заходів щодо забезпечення виконання завдання погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України, недопущення виплати заробітної плати без відрахувань на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, визначити відповідальних осіб для проведення роботи з керівниками підприємств-боржників, які мають найбільшу заборгованість;

заслухати протягом місяця на засіданнях комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат керівників підприємств-боржників з найбільшою заборгованістю по платежах до Пенсійного фонду України з метою пошуків шляхів погашення заборгованості;

у лютому-березні 2004 року на засіданнях колегій райдержадміністрацій та засіданнях міськвиконкомів проаналізувати стан сплати обов'язкових платежів та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України;

про результати проведеної роботи інформувати головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області до 5 квітня 2004 року.

3. Головному управлінню Пенсійного фонду України в Кіровоградській області:

забезпечити виконання планових завдань щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду України, що формується на території області;

повною мірою використовувати повноваження щодо притягнення до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, порушників платіжної дисципліни;

щомісяця до 10 числа, наступного за звітним, інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання завдання щодо погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України.

4. Обласному управлінню юстиції посилити контроль за своєчасним і повним виконанням рішень судів органами державної виконавчої служби щодо стягнення заборгованості з юридичних та фізичних осіб, винесених на користь Пенсійного фонду України.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 лютого 2004 року № 85-р

ЗАВДАННЯ

щодо зменшення недоїмки зі страхових внесків до Пенсійного фонду України на 2004 рік

(тис.грн.)

п/п

Назва району, міста

Недоїмка станом на 01.01.

2004 р.

Завдання щодо пога-шення недоїмки у 2004 р.

Завдання щодо зменшення недоїмки зі страхових внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі по місяцях

січень

лютий

бере-зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере-сень

жов-тень

листо-пад