від 2 лютого 2004 року № 65-р

Про створення обласної комісії

з питань упорядкування

підприємницької діяльності,

пов'язаної з геологічним вивченням

надр та видобуванням корисних копалин

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 23 січня 2004 року
№ 2148/1:

1. Створити обласну комісію з питань упорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з геологічним вивченням та видобуванням корисних копалин (далі - комісія) у складі згідно з додатком.

2. Комісії у своїй роботі керуватись чинними законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України з питань геологічного вивчення і використання надр та розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо порядку реалізації повноважень з питань регулювання гірничих відносин.

3. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам:

провести інвентаризацію суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються геологічним вивченням надр та видобуванням корисних копалин;

забезпечити паспортизацію родовищ корисних копалин загальнодержав-ного та місцевого значення;

надати матеріали інвентаризації та паспортизації в облдержадміністрацію до 1 травня 2004 року.

4. Територіальному відділу Геоінформ по Кіровоградській області надати методичну допомогу і консультації по проведенню паспортизації родовищ корисних копалин.

5. Комісії один раз на півріччя розглядати стан підприємницької діяльності, пов'язаної з геологічним вивченням надр та видобуванням корисних копалин, із залученням районних комісій і контролюючих органів у сфері раціонального використання надр.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Компанійця В.О.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 2 лютого 2004 року № 65-р

СКЛАД

обласної комісії з питань упорядкування підприємницької діяльності,

пов'язаної з геологічним вивченням надр та видобуванням корисних копалин

Голова комісії

КОМПАНІЄЦЬ

Василь Олександрович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ГУРА

Віктор Іванович

-

заступник начальника управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Секретар комісії

ТОКОВОЙ

В'ячеслав Борисович

-

начальник відділу промисловості управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Члени комісії:

БІЛИЙ

Павло Петрович

-

завідувач територіальним відділом Геоін-форм по Кіровоградській області (за згодою)

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

КОЛОТУХА

Сергій Васильович

-

заступник голови державної податкової адмі-ністрації в Кіровоградській області (за згодою)

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

МОТОРНА

Надія Павлівна

-

начальник обласного управління статистики (за згодою)

ТКАЧЕНКО

Сергій Петрович

-

начальник управління Держнаглядохорон-праці в Кіровоградській області (за згодою)

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

-

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

ШАХАДИНЕЦЬ

Сергій Іванович

-

начальник державного управління екології і природних ресурсів у Кіровоградській області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка