від 30 січня 2004 року № 62-р

Про затвердження заходів

З метою реалізації в області плану організаційних заходів з підготовки і проведення засідання Кабінету Міністрів України з розгляду питань щодо соціально-економічного розвитку України у 2003 році та плану підготовки до звіту Кабінету Міністрів України "Про виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України та завдання щодо її виконання у 2004 році" у Верховній Раді України:

1. Затвердити заходи щодо реалізації в Кіровоградській області плану організаційних заходів з підготовки і проведення засідання Кабінету Міністрів України з розгляду питання щодо соціально-економічного розвитку України у 2003 році та плану підготовки до звіту Кабінету Міністрів України "Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та завдання щодо її виконання у 2004 році" у Верховній Раді України (додаються).

2. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації і рекомендувати територіальним органам міністерств та відомств України, міськвиконкомам, районним радам забезпечити безумовне виконання вищезазначених заходів.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та відомств України, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, районним радам надати інформацію головному управлінню економіки облдержадміністрації згідно з організаційним забезпеченням контролю реалізації заходів.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати інформацію та подавати облдержадміністрації до 20 квітня та 20 липня
2004 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 січня 2004 року № 62-р

З А Х О Д И

щодо реалізації в Кіровоградській області плану організаційних заходів з підготовки і проведення

засідання Кабінету Міністрів України з розгляду питання щодо соціально-економічного розвитку України

у 2003 році та плану підготовки до звіту Кабінету Міністрів України “Про виконання Програми діяльності

Кабінету Міністрів України та завдання щодо її виконання у 2004 році” у Верховній Раді України

п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Контролюючі

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити постійну підготовку і оприлюднення відповідей на “звинувачення” опозиційних сил щодо діяльності Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади

Управління у справах преси та інформації, з питань внутрішньої політики, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Щомісяця

Перевозник А.В.

2.

Провести “круглі столи”, конференції, зустрічі з питань виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та програми соціально-економічного розвитку області у 2003 році за участю представників місцевих органів влади, депутатів усіх рівнів, об'єднань громадян, профспілок, науковців, незалежних експертів, засобів масової інформації

Управління у справах преси та інформації, управління з питань внутрішньої політики, головне управління економіки облдерж-адміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій

Лютий 2004 року

Перевозник А.В.,

Ковальчук М.М.,

Осадчий Є.Б.

3.

Провести громадські слухання з питань соціально-економічного розвитку області у

2003 році

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, міськвиконкоми, районні ради (за згодою)

Лютий 2004 року

Перевозник А.В.

4.

Забезпечити участь представників об'єднань громадян області у Всеукраїнських громадських слуханнях з питань обговорення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2003 році

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, міськвиконкоми, районні ради (за згодою)

Лютий 2004 року

Перевозник А.В.

5.

Надати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України пропозиції щодо додаткових заходів по забезпеченню виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2004 році за результатами проведення “круглих столів” , конференцій, колегій, громадських слухань

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Лютий 2004 року

Ковальчук М.М.

6.

Запровадити виступи голови облдержадмініст-рації з інформування громадськості про існуючі соціальні та економічні проблеми (що порушу-ються громадянами у зверненнях, резолюціях тощо) та заходи, що вживаються для їх розв'язання Президентом України, Кабінетом Міністрів України, облдержадміністрацією

Управління з питань внутрішньої політики, у справах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, обласна державна телерадіокомпанія

Щомісяця

Перевозник А.В.

7.

Забезпечити широке висвітлення підготовки і проведення засідання колегії облдержадмініст-рації та сесії обласної ради, “круглих столів”, конференцій з питань виконання програми соціально-економічного розвитку області у

2003 році та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, завдань щодо забезпечення її виконання у 2004 році, для чого:

Управління у справах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Лютий-березень 2004 року

Перевозник А.В.

провести телепередачу за підсумками засідання колегії облдержадміністрації;

розмістити інформаційно-аналітичні матеріали в газеті “Народне слово”;

провести серію радіопередач з проблем розвитку галузей економіки та соціальної сфери області;

Управління у справах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Лютий-березень 2004 року

Перевозник А.В.

провести цикл прес-конференцій, брифінгів для ЗМІ;

Управління у справах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Лютий-березень

2004 року

Перевозник А.В.

розмістити інформаційні матеріали на веб-сайті облдержадміністрації, запровадивши відповідну тематичну рубрику;

Управління у справах преси та інформації, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення апарату облдержадміністрації

Березень

2004 року

Перевозник А.В.,

Осадчий Є.Б.

направити електронні копії матеріалів для розміщення на Урядовому порталі (portal @ kmu.gov.ua)

Управління у справах преси та інформації, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення апарату облдержадміністрації

Березень

2004 року

Перевозник А.В.,

Осадчий Є.Б.

8.

Організувати висвітлення підсумкових засідань міськвиконкомів, колегій райдержадміністрацій з питань виконання програм соціально-економіч-ного розвитку територій у 2003 році у місцевих газетах, на радіо і телебаченні

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Лютий 2004 року

Перевозник А.В.

9.

Провести розширене засідання колегії облдерж-адміністрації з питання: “Про підсумки роботи господарського комплексу області та виконання бюджетів області у 2003 році” у світлі виконання положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України за участю представників центральних органів виконавчої влади, міських голів, голів райдержадміністрацій, районних рад, депутатів обласної ради

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення апарату облдержадміністрації

Лютий 2004 року

Ковальчук М.М.,

Осадчий Є.Б.

10.

Підготувати матеріали на сесію обласної ради з порядком денним:

“Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень”;

“Про Стратегію економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на

2004-2011 роки”

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Лютий 2004 року

Ковальчук М.М.

Провести зустрічі, “круглі столи”, брифінги з питань розгляду на сесії обласної ради вищезазначених питань. Організувати широке висвітлення у засобах масової інформації підготовки і розгляду на сесії обласної ради питань порядку денного

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Березень

2004 року

Перевозник А.В.

11.

Організувати узагальнення пропозицій та зауважень, які надійдуть за підсумками розгляду питань соціально-економічного розвитку області на засіданні колегії облдержадміністрації, сесії обласної ради, а також обговорення проблем в засобах масової інформації. Підготувати заходи щодо їх реалізації та довести їх до громадсько-сті через газети, радіо і телебачення, веб-сайт облдержадміністрації

Головне управління економіки, управління у справах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Лютий-березень 2004 року

Ковальчук М.М.,

Перевозник А.В.,

Осадчий Є.Б.

12.

Розмістити у фойє облдержадміністрації фотовиставку з питань соціально-економічного та культурного розвитку області, взаємодії облдержадміністрації і Кабінету Міністрів України

Управління культури облдержадміністрації

Лютий 2004 року

Перевозник А.В.

13.

Провести "круглі столи" з питань:

"Перспективи економічного та соціально-культурного розвитку Кіровоградщини" з нагоди 65-річчя з дня утворення Кіровоградської області;

Головне управління економіки, управління у справах преси та інформації, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Лютий 2004 року

Ковальчук М.М.

державної політики на продовольчому ринку;

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

Лютий-березень

2004 року

Ковальчук М.М.

"Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на

2004-2011 роки"

Головне управління економіки облдержадміні-страції, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, обласна державна телерадіо-компанія

Березень-квітень

2004 року

Ковальчук М.М.,

Осадчий Є.Б.

Підготувати телепередачу "З перших вуст"

Головне управління економіки облдержадміні-страції, обласна державна телерадіокомпанія

Березень-квітень

2004 року

Ковальчук М.М.

Організувати на радіо і сторінках газети "Народне слово" виступи з питань насичення внутрішнього споживчого ринку товарами продовольчої групи та цінової ситеації на ньому

Головне управління економіки облдержадміні-страції

Лютий-квітень

2004 року

Ковальчук М.М.

14.

Переглянути склад лекторської групи облдерж-адміністрації. Провести день інформування населення з питань реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, підсумків соціально-економічного розвитку області за 2003 рік та програми на 2004 рік

Управління внутрішньої політики, головне управління економіки облдержадміністрації

Лютий 2004 року

Перевозник А.В.,

Ковальчук М.М.

15.

Провести регіональні соціологічні дослідження вивчення громадської думки щодо оцінки виконання програми соціально-економічного розвитку області та Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2003 рік

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Березень

2004 року

Перевозник А.В.

Організаційне забезпечення контролю реалізації заходів

Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам, райдержадміністраціям, задіяним у виконанні Заходів, подавати інформацію головному управлінню економіки облдержадміністрації щомісяця, починаючи з лютого, до 10 числа місяця, наступного за звітним.

_________________________________