від 16 січня 2004 року № 29-р

Про внесення змін до Положення

про відділ контролю апарату

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. №1967 "Про внесення змін до Типового положення про відділ контролю апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації" внести зміни до Положення про відділ контролю апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації, а саме:

1. У пункті 1:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"1. Відділ контролю є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації (далі - відділ).

У своїй діяльності з питань здійснення контролю відділ безпосередньо підпорядковується голові обласної державної адміністрації, з інших питань - заступнику голови, керівникові апарату обласної державної адміністрації".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слова "доручень Глави Адміністрації Президента України" виключити.

2. В абзаці другому пунктів 4 і 5 відповідно слова "доручень Глави Адміністрації України" та "дорученнями Глави Адміністрації України" виключити.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

2