від 26 січня 2004 року № 53-р

Про покладання функцій

У зв'язку зі змінами в структурі обласної державної адміністрації та відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 7 листопада
2003 року № 620-р "Про упорядкування структури обласної державної адміністрації":

1. Покласти на головне управління сільського господарства і продоволь-ства облдержадміністрації такі функції:

сприяння здійсненню заходів по забезпеченню державної політики щодо підвищення ефективності виробництва продукції на підприємствах харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції в агропромисло-вому комплексі області;

координація та сприяння розвитку переробних підприємств сільгосптоваровиробників області усіх форм власності.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

2