від 27 січня 2004 року № 57-р

Про затвердження заходів

та завдань щодо скорочення

податкового боргу на 2004 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 року № 762-р “Про затвердження Програми скорочення податкового боргу на 2004 рік” та п.18 рішення обласної ради від 17 грудня 2003 року № 237 “Про обласний бюджет на 2004 рік”:

1. Затвердити заходи (додаються) та завдання згідно з додатками 1-4 щодо скорочення податкового боргу у 2004 році.

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам разом з подат-ковими органами на місцях забезпечити надходження у повному обсязі податків і зборів до державного та місцевих бюджетів від підприємств, установ та організацій.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, державній податковій адміністрації в області, іншим територіальним органам міністерств і відомств України, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам забезпечити виконання заходів та завдань щодо скорочення податкового боргу, про що інформувати головне управління економіки облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації надавати уза-гальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 27 січня 2004 року № 57-р

ЗАХОДИ

щодо скорочення податкового боргу

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1.

Проведення аналізу звітів керівників акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі, про виконання фінансових планів та застосування до керівників підприємств, які не скорочують податковий борг до державного бюджету або допускають його накопичення, заходів впливу, включаючи розірвання з ними контрактів

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

Щокварталу

Поліпшення стану розрахунків з бюджетом, запобігання утворенню нового податкового боргу

2.

Проведення щотижневого моніторингу повноти перерахування підприємствами паливно-енергетичного комплексу сум податку на додану вартість на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

Державна податкова адміністрація в області

Протягом року

Поліпшення стану розрахунків з бюджетом, запобігання утворенню нового податкового боргу

3.

Проведення роботи щодо упорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги до повного відшкодування їх вартості

Головне управління економіки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

II квартал

2004 року -

III квартал

2005 року

Поліпшення стану розрахунків з бюджетом, запобігання утворенню податкового боргу

4.

Забезпечення погашення заборгованості платників податків шляхом проведення розрахунків з відшкоду-вання податку на додану вартість підприємствам-експортерам продукції згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1270 та від 15 травня 2003 року № 709

Державна податкова адміністрація в області

Протягом року

Скорочення податкового боргу

5.

Активізація претензійно-позовної роботи, пов'язаної із скороченням обсягів дебіторської заборгованості підприємств з державною часткою майна та кому-нальних підприємств за продані товари та надані послуги і спрямування отриманої виручки на пога-шення податкового боргу з урахуванням питомої ваги податкової заборгованості у складі кредиторської

Регіональне відділення Фонду дер-жавного майна України по області, управління власності, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Протягом року

щомісяця

Скорочення податкового боргу

6.

Проведення аналізу фінансових результатів діяль-ності відкритих акціонерних товариств, частка держави у статутному фонді яких становить понад 50 проц., та комунальних підприємств, які не підля-гають приватизації. Вжиття заходів щодо їх фінан-сового оздоровлення та погашення податкового боргу, передбачених статтею 11 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області, управління власності разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

Щокварталу

Скорочення існуючого та запобігання утворенню нового податкового боргу

7.

Посилення контролю за роботою арбітражних керуючих і голів ліквідаційних комісій по погашенню бюджетної заборгованості підприємств, які перебувають у стані банкрутства

Регіональне управління з питань банкрутства, державна податкова адміністрація в області

Протягом року

Скорочення податкового боргу підприємствами-банкрутами

8.

Проведення аналізу договорів оренди державного майна, укладених з боржниками перед бюджетом - державними підприємствами та відкритими акціонерними товариствами, частка держави у статутному фонді яких становить понад 50 відсотків. Видача приписів керівникам таких підприємств про заборону пролонгації договорів, строк дії яких закінчується у 2004 році, до повного погашення податкового боргу

Державна податкова адміністрація в області, регіональне відділення Фонду державного майна України по області

Вересень

Запобігання утворенню нового податкового боргу

______________________________


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 27 січня 2004 року № 57-р

ЗАВДАННЯ

щодо скорочення підприємствами, установами, організаціями

податкового боргу до бюджетів усіх рівнів на 2004 рік

(тис.грн.)

№ п/п

Назва міст і районів

Загальна сума

на 2004 р.

у тому числі по кварталах :

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

1.

Бобринецький

139,5

40,8

32,9

32,9

32,9

2.

Вільшанський

21,5

6,2

5,1

5,1

5,1

3.

Гайворонський

241,8

71,7

56,7

56,7

56,7

4.

Голованівський

134,4

39,3

31,7

31,7

31,7

5.

Добровеличківський

110,8

31,4

26,5

26,5

26,5

6.

Долинський

795,2

242,8

184,1

184,1

184,1

7.

Знам"янський

330,1

100,9

76,4

76,4

76,4

8.

Кіровоградський

1172,1

392,7

259,8

259,8

259,8

9.

Компаніївський

92,3

25,0

22,4

22,4

22,4

10.

Маловисківський

344,8

92,1

84,2

84,2

84,2

11.

Новгородківський

73,1

22,5

16,9

16,9

16,9

12.

Новоархангельський

20,6

7,6

4,3

4,3

4,3

13.

Новомиргородський

271,8

74,7

65,7

65,7

65,7

14.

Новоукраїнський

236,2

71,8

54,8

54,8

54,8

15.

Олександрівський

83,9

26,1

19,3

19,3

19,3

16.

Олександрійський

516,3

160,8

118,5

118,5

118,5

17.

Онуфріївський

67,2

20,7

15,5

15,5

15,5

18.

Петрівський

50,3

10,6

13,2

13,2

13,2

19.

Світловодський

131,3

38,6

30,9

30,9

30,9

20.

Ульяновський

75,9

23,2

17,6

17,6

17,6

21.

Устинівський

83,8

10,5

24,4

24,4

24,4

22.

м.Знам"янка

109,9

31,9

26,0

26,0

26,0

23.

м.Кіровоград

5014,5

1536,5

1159,3

1159,3

1159,3

24.

м.Олександрія

3720,6

1081,3

879,8

879,8

879,8

25.

м.Світловодськ

1046,9

340,5

235,5

235,5

235,5

Усього по області

14884,7

4500,1

3461,5

3461,5

3461,5

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 27 січня 2004 року № 57-р

ЗАВДАННЯ

щодо скорочення підприємствами, установами, організаціями податкового боргу до місцевих бюджетів на 2004 рік

(тис. грн.)

п/п

Назва районів

Загальна сума на 2004 рік

I квартал 2004 р.

II квартал 2004 р.

III квартал 2004 р.

IV квартал 2004 р.

Усього

Загальний фонд

Спеціаль-

ний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціаль-

ний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціаль-

ний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціаль-

ний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціаль-